cs   en   de  

KOVOINZERT

Časopis KOVOINZERT je odborný a inzertní časopis poskytující informace ze strojírenství a kovozpracujícího průmyslu.

V České republice vychází KOVOINZERT 3x ročně a na Slovensku 1x ročně ve formě samostatného vydání určeného pro slovenské čtenáře.

 

 


 

Modernizace strojového parku

Ve společnosti Koyo Bearings Česká republika v září nainstalovali zpět do provozu dvě plně zmodernizované brusky na vnější průměry SASL 5AD a SASL 200, které prošly dlouhou komplexní obnovou.

Na oba stroje byly přidány nové bezpečnostní prvky, které odpovídají nejvyšším požadavkům na bezpečnost zaměstnanců, dále byla u obou strojů vyměněna elektroinstalace, byly zkontrolovány a případně zrepasovány nebo vyměněny všechny mechanické součásti, byl přidán řídicí systém CNC a vyměněny pohony.

Díky těmto změnám se zvýší bezpečnost pro obsluhu, sníží se zmetkovitost a brusky budou také vyžadovat menší čas pro seřízení. Celková cena modernizace byla necelých 10 milionů korun a trvala přibližně půl roku. Tato modernizace byla další z řady projektů, kdy kompletní inovací starších strojů fi rma vytváří moderní přístroje s nejvyššími standardy bezpečnosti, ...

 


 

Nové frézovací centrum ve WINSTON Production

Díky dotacím z Evropské unie – Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zakoupila fi rma Winston Production na základě výběrového řízení nové frézovací a vrtací centrum MCV 1016 QUICK od společnosti KOVOSVIT MAS a. s. V rámci projektu bude pořízena Univerzální hrotová bruska (na kulato), rovinná bruska (na plocho) a frézovací CNC 3osé centrum.

 

WINSTON Production s. r. o. je ryze česká společnost působící v oblasti strojírenské výroby již od roku 1993. Její činnost je v současné době zaměřena především na zakázkovou výrobu strojů, ...

 


 

Modernizace technologického vybavení

Společnost STROJÍRNA LITVÍNOV díky projektu EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pořídí nové technologické vybavení.

Předmětem projektu je pořízení vodorovného frézovacího stroje, vertikálního obráběcího centra, elektroerozivní drátové řezačky, jednonosníkového mostového jeřábu a automatické pásové pily CNC 360 dvousloupové. Jejich pořízením dojde k doplnění a modernizaci technologického vybavení, ke zvýšení efektivity výrobních operací, snížení množství kooperací, zvýšení přidané hodnoty produkce, zvýšení obratu a zvýšení konkurenceschopnosti.

Projekt je v souladu s cílem programu, a to zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP.

Společnost STROJÍRNA LITVÍNOV s. r. o. je stabilní česká ...

 


 

Poslední čísla našich časopisů