cs   en   de  

NÁSTROJÁRNA+

Nástrojárna+ je specializovaný časopis pro české a slovenské nástrojárny. Prestižní obsahová a polygrafická úroveň časopisu a stoprocentní oborové zaměření výhradně na nástrojárny jsou platformou pro oslovení firem zabývajících se výrobou forem, nástrojů a přípravků. Časopis je rozesílán aktivním direct mailovým způsobem na naši jmennou databázi klíčových pracovníků v nástrojárnách. Oslovujeme rozhodující pozice ve výrobě, technologii, konstrukci a technickém managementu. Naše databáze je jedinečná. V oblasti nástrojáren se osobně pohybujeme od roku 1995. Od roku 1998 vydáváme specializované průmyslové tituly ve strojírenství, obrábění, automobilovém průmyslu, plastikářském průmyslu a výrobě elektroniky. Ve všech těchto oborech mají nástrojárny klíčovou roli. Jsou pevně integrovány do procesu technologie výroby v těchto oblastech. A právě v lisovnách plastu, automobilovém průmyslu a strojírenství nacházejí produkty nástrojáren své hlavní uplatnění. Časopis Nástrojárna Plus proto těží z naší dlouholeté kompetence v těchto oborech.

 


 

Přesná výroba – bez ohledu na okolnosti

Měření polohy v uzavřené smyčce je u malosériové výroby zárukou přesnosti v každé situaci

Přesnost u malosériové výroby často trpí vlivem stále se měnících úloh a podmínek výroby. V mnoha případech jsou příčinou trvalé a nevypočítatelné změny teplotních poměrů stroje a jeho pohonů, které vedou k tepelné roztažnosti kuličkových šroubů. Měření polohy v uzavřené smyčce lineárními snímači HEIDENHAIN tato kolísání hnacího ústrojí eliminují. Zjišťují vždy přesnou polohu stolu stroje. Výsledkem jsou stále přesné výrobky a přísně dodržované tolerance.

 


 

Unikátní výroba normalizovaných střižníků a matric ve společnosti EICHLER COMPANY a. s. ve Žďáře nad Sázavou

V průběhu druhé poloviny roku 2016 jsme úspěšně spustili naši výrobu normalizovaných střižníků, matric a dílů dle výkresové dokumentace v našem sídle ve Žďáře nad Sázavou.

Díky nejnovějším dostupným technologiím a vytvoření kompletního skladu polotovarů nyní dodáváme na přání zákazníka do druhého dne od zadání objednávky. Na našem skladu držíme polotovary střižníků ISO 8020, DIN 9861 Forma D a střižnic DIN 8977. Všechny polotovary prošly naším měřicím střediskem, kde probíhá nejenom kontrola rozměrů a tvrdosti. Díky výše uvedenému dodáváme stále ve ...

 


 

Zamyšlení: Jak uniknout z „P.R.K.N.“ pasti aneb PRŮMYSL 4.0 po česku

Hned v úvodu si dovolím krátké objasnění první části nadpisu, resp. použitého výrazu. Nechci si přivlastnit autorství nového technického výrazu a obohatit po vzoru velkých českých autorů a spisovatelů náš mateřský jazyk, ale zároveň si dovolím vám ušetřit váš drahocenný čas, pokud jste se rozhodli, že si doplníte vzdělání či oživíte paměť pátráním ve Wikipedii či Ottově naučném slovníku.

Výraz či zkratka působí poněkud nečitelně a přesto ve vás evokuje něco povědomého, ano jste na správné cestě, jedná se o řekněme „kultivovaný“ přepis či zkratku jadrného výrazu či ...

 


 

Poslední čísla našich časopisů