9. ročník International Expert Days on Service Robotics SCHUNK „Human meets Robotics“

Podle odhadu mezinárodní robotické asociace IFR bude celosvětové množství soukromě používaných servisních robotů do roku 2018 35 milionů kusů. Současně probíhá boom trhu pro profesionální aplikace. Experti vycházejí z toho, že spolupráce mezi člověkem a robotem bude už za pár let samozřejmostí. Souhrnný přehled současného stavu a aktuálních trendů servisní robotiky nabízí 9. ročník International Expert Days on Service Robotics firmy SCHUNK, které pořádá komptentní lídr upínací techniky a uchopovacích systémů od 24. do 25. února 2016 ve svém kompetenčním centru pro uchopovací systémy v Brackenheim-Hausen poblíž Heilbronnu.

Pod mottem „Human meets Robotics“ se účastníci celosvětově vůdčí komunikační platformy pro aplikovanou servisní robotiku tentokrát zaměří na spolupráci mezi člověkem a robotem. Která technologická řešení bezprostřední spolupráce člověka a robota se osvědčila? Jaké bezpečnostní koncepty jsou nezbytné? Jak je možné dosáhnout vysoké míry akceptace lidsko-robotických aplikací? Všechna tato témata osvětlí dvoudenní sympozium.

Více informací na: www.expertdays.schunk.com.