A•SMOKE-5 na scéně

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace s dlouhodobou životností

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů. Není těžké navrhnout objemnou filtrační věž pro velmi kontaminované vzdušniny (tedy především olejové kouře s koncentrací 20 mg/m³ a vyšší) a lze si také vybrat i v malých, velmi kompaktních odlučovačích pro lehké, málo koncentrované emulzní aerosoly. Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy použitá technologie vytváří mohutný olejový či emulzní aerosol a zároveň prostoru pro instalaci výkonného filtračního zařízení je pomálu. Tato situace je překvapivě častá – vysoce kontaminovanou vzdušninu mohou vytvářet i poměrně malé stroje, např. dlouhotočné automaty, vícevřetenové soustruhy, stroje s velmi vysokými otáčkami nástroje nebo obrobku a dále pak i určité technologie, např. obrábění některých nerezových materiálů.

Pak má uživatel několik variant – zvolit malou kompaktní filtrační jednotku a smířit se buď s nižší účinností (protože malá filtrační jednotka není schopna takové koncentrace zpracovat) nebo s vysokými provozními náklady (protože bude potřebné často měnit interní filtrační komponenty nebo jednotku velmi často čistit), nebo obětovat poměrně velký prostor dílny, protože vhodné filtrační zařízení může být stejně velké jako odsávaný stroj – zdroj znečištění.

Tohoto poměrně palčivého problému si byli vědomi i vývojoví pracovníci švédské firmy ABSOLENT A/B, která v technologii filtrace emulzní mlhoviny a olejového kouře patří dlouhodobě k absolutní světové špičce. Zadání bylo jasné – vytvořit filtrační jednotku s následujícími parametry:

  • malé rozměry a nízká hmotnost,
  • možnost montáže přímo na střechu stroje,
  • vysoká účinnost až do extrémních koncentrací odsávaného vzduchu 50–70 mg/m³ (!),
  • garance minimálně roční životnosti VŠECH interních filtračních komponent,
  • nízká spotřeba elektrické energie,
  • přijatelná cena.

Výsledkem několikaleté intenzivní práce je zcela nová filtrační jednotka A•SMOKE-5, která měla premiéru na začátku roku. Čím je tak zajímavá?

Filtrační jednotka ABSOLENT A•SMOKE-5 je kompaktní filtrační systém se čtyřmi šikmo uloženými filtry, určená pro odsávání a filtraci vysoce koncentrovaných olejových kouřů až do koncentrací cca 70 mg/m³. Je třeba si zdůraznit, že česká norma stanoví maximální povolený limit 5 mg/m³ a od hodnoty zhruba 10 mg/m³ výše již má s úrovní filtrace problém většina běžných filtračních zařízení – proto je toto číslo tak pozoruhodné.

Šikmé uložení jednotlivých filtračních stupňů je velmi významné – protože filtrační jednotky ABSOLENT pracují na principu samodrenáže (tedy po určitém stupni nasycení z nich začne zachycené medium stékat), je při šikmém uložení trvale volná podstatná část filtrační plochy a pouze minimální objem, do kterého se zachycené medium stahuje, je silně nasáklý. Díky tomuto řešení je dosahováno o deset až patnáct procent delší životnosti jednotlivých filtračních elementů.

Jednotka je dále standardně vybavena unikátním systémem EcoDrive, který na základě podtlakových čidel reguluje otáčky ventilátoru a tím optimalizuje (a především minimalizuje) spotřebu elektrické energie. Standardní součástí je také digitální manometr A•Monitor, který jasně a přehledně informuje pomocí barevné signalizace o stavu jednotlivých filtračních stupňů.

Princip činnosti filtrační jednotky A•SMOKE-5

Kontaminovaná vzdušnina je nasávána pomocí EC turbíny s proměnlivým výkonem na první filtrační stupeň, kde jsou zachyceny největší částice olejového aerosolu. Vzduch dále prochází jemným druhým a ještě jemnějším třetím filtračním stupněm, přičemž na výstupu z třetího stupně je již vzduch poměrně dokonale profiltrován – ve vzdušnině zůstává zhruba jedno procento všech původních částic; jedná se již prakticky pouze o submikronové částice kouře. Všechny tři zmiňované filtrační stupně jsou schopny samodrenáže; zachycené medium z nich průběžně stéká do spodní části filtrační jednotky, odkud odchází zpět do stroje odpadním potrubím. Vzduch následně vstupuje do posledního, čtvrtého stupně, kterým je tzv. absolutní filtr – HEPA filtr. Díky navržené filtrační sestavě pracuje jednotka s celkovou účinností 99,97% (pro částice od 0,3 mikrometru a větší). Výrobce pro drtivou většinu aplikací dokonce garantuje dvanáctiměsíční zcela bezúdržbový provoz (žádný servis, žádné náhradní díly!), lze ale předpokládat, že faktická životnost bude mnohem delší. Je samozřejmé, že při aplikaci odlučovače na lehké či středně těžké vzdušnině bude životnost filtračních elementů několikanásobná.

Tato kompaktní filtrační jednotka může znamenat velký průlom v oblasti kompaktních filtračních systémů, mezi kterými byste fakticky dnes jen těžko hledali srovnatelný konkurenční produkt. Uvedení tohoto filtračního systému na trh tak potvrzuje mimořádnou pozici firmy ABSOLENT, která se specializuje právě na odsávání a filtraci velmi obtížných případů.

www.wemac.cz