ABB na veletrhu AMPER 2016

Technické a technologické inovace ABB

Společnost ABB, přední světový dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci, vás zve k návštěvě svých stánků na veletrhu AMPER 2016, který proběhne ve dnech 15.–18. března 2016 na brněnském výstavišti. Novinkám z divize Procesní automatizace je vyhrazen stánek v hale V 5.14, v hale P 4.11 návštěvníkům představí produkty a technologie divize Automatizace výroby a pohony, Elektrotechnické výrobky a Energetika.

ABB umožňuje zákazníkům ze sféry výroby a distribuce energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. V České republice působí v osmi lokalitách, má zde sedm výrobních závodů, čtyři centra pro výzkum a vývoj a komplexní technický servis. Tak jako v předešlých rocích, ani letos nebude ABB chybět na doprovodných akcích veletrhu, ať již to budou konference Smart city v praxi či Perspektivy e-mobility, Fórum automatizace nebo seminář nazvaný Údržba a diagnostika elektrických zařízení.

Divize Energetika

Jako v ostatních oblastech moderních technologií je i v případě řízení a chránění rozvoden elektrické energie patrný posun z analogového přenosu informací na digitální přenos využívající komunikační technologie. ABB portfolio v oblasti digitálních rozvoden zahrnuje „state-of-the-art“ komunikační řešení a produkty na úrovních procesu, pole a celé rozvodny. Použití digitálních (mikroprocesorových) zařízení na úrovni rozvoden a polí je dnes již standardem. Digitalizace signálů na úrovni procesu přináší nejlepší spolehlivost a bezpečnost energetických systémů v historii.

Efektivní využití dat z rozvoden

Moderní energetický provoz je fontána dat (až GB za s). Sběr, filtrování a analýza těchto dat spolu s potřebou rychlé a správné reakce představuje stále se zvyšující výzvu. ABB nabízí kompletní řešení všech popsaných oblastí pomocí komplexního portfolia SW produktů. Vzhledem k unifikaci HW, SW a komunikačních platforem klade společnost také velký důraz na zabezpečení systémů.

MicroSCADA Pro je navržena pro kompletní sledování a řízení primárních a sekundárních zařízení rozvoden elektrické energie v reálném čase. Umožňuje jednoduše a bezpečně komunikovat s ochrannými a řídícími IED, RTU a zároveň s procesem prostřednictvím operátorských stanic. Tímto způsobem podporuje rozhodování obsluhy a zvyšuje dostupnost energetického systému.

Historian poskytuje výkonné nástroje pro analýzu dat trendů a výkazů. Analytické nástroje pro vyhodnocování spotřeb elektrické energie identifikují oblasti k optimalizacím. Tyto nástroje umožňují významné úspory nákladů zejména v energeticky náročných procesech.

DMS600 je moderní SCADA systém, jehož funkce jsou založeny na vyspělých a odzkoušených algoritmech zahrnujících např. lokalizaci poruch nebo obnovu a rekonfiguraci sítě po poruše. Tradiční funkce SCADA, jako jsou on-line monitorování sítě, je doplněna pokročilou DMS databází sítě, která podporuje vyspělé aplikace zlepšující monitoring sítě a zvládání jejich výpadků v reálném čase.

SDM600 je systém ABB určený pro centralizovanou správu dat zařízení různých výrobců podporujících standard IEC61850. Systém je určen pro komplexní správu dat poruchových zapisovačů, centralizovanou správu uživatelů a centrální logování bezpečnostních a konfiguračních událostí. Také umožňuje centrální skladování, grafický přehled o časové posloupnosti událostí v celé síti a jejich detailní vyhodnocení.

Řada IED 670 (Intelligent Electronic Device) poskytuje pro chránění a ovládání všestrannou funkčnost, maximální flexibilitu a výkon, který splňuje nejvyšší požadavky pro jakékoliv aplikace systému ochran ve výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie. Jedním IED lze současně chránit a ovládat několik objektů, například vedení a transformátor.

REL670 je zařízení optimalizované pro chránění, monitorování a ovládání venkovních a kabelových vedení pro přenos a distribuci elektrické energie. Výkonné IED poskytuje rychlou (<16ms) distanční ochranu a celou řadu dalších ochranných a logických funkcí. To spolu s flexibilním a rozšiřitelným hardware umožňuje vyhovět různým specifickým požadavkům zákazníků.

REB500 je číslicová ochrana přípojnic určena pro rychlé a selektivní chránění přípojnic na úrovni vysokého a velmi vysokého napětí o jmenovité frekvenci 50 Hz, 60 Hz nebo 16,7 Hz. Typický čas působení diferenciální funkce je 15 ms. Modulární struktura HW a SW umožňuje snadno konfigurovat systém chránění a přizpůsobit ho pro daný primární systém přípojnic od jednoduchých až po složité. Kapacita systému dovoluje chránit přípojnice až s 59 vývody a až 32 zónami. K dispozici jsou další funkce jako například ochrana při selhání vypínače, nadproudová ochrana a další.

SAM600 (Process Bus IO systém) umožňuje integrovat konvenční přístrojové transformátory do moderní digitální technologie pro chránění a řízení rozvoden založené na komunikačním standardu IEC 61850-9-2 (Procesní sběrnice). Modulární konstrukce SAM600 umožňuje bezpečnou a efektivní postupnou modernizaci rozvoden přenosové a distribuční soustavy. Jednotlivé moduly SAM600 lze umístit kdekoli v rozvodně v těsné blízkosti primárních přístrojů. Náhrada měděných kabelů optickými umožňuje maximálně využít výhody IEC 61850 Process Bus a tím zkracuje dobu instalace a modernizace. Digitalizace všech dat u zdroje dramaticky snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Digitální technologie umožňuje vytvořit rozvodnu budoucnosti díky efektivní správě informací, diagnostice a konfiguraci dat pro optimální provoz a údržbu. Úplný dohled nad všemi komponenty rozvodny usnadňuje rychlejší odhalení závad a jejich odstranění, minimalizuje potřebu pravidelné údržby a dobu odstávek, čímž redukuje provozní náklady.

PWC600 (Switchsync™) je jednotka určená pro řízení okamžiku zapnutí a vypnutí vysokonapěťového vypínače. Jejím úkolem je načasovat zapnutí/vypnutí vypínače takovým způsobem, aby k nárůstu proudu nebo k jeho přerušení došlo při takovém fázovém úhlu, který minimalizuje namáhání spínané zátěže nebo vypínače. PWC600 se používá pro minimalizaci nebezpečných a škodlivých elektrických přechodných jevů při plánovaném spínání zátěží, jako jsou například kondenzátorové baterie, kompenzační tlumivky, výkonové transformátory, přenosová vedení a kabely.

UniSec – vzduchem izolovaný rozváděč pro sekundární distribuci

Rozváděč UniSec je výsledkem neustálé inovace a snahy o uspokojení potřeb rychle se rozvíjejícího trhu. Nová série rozváděčů UniSec nabízí širokou škálu dlouhodobých technických řešení. Bezpečnost, spolehlivost, snadnost použití a jednoduchost instalace, jakož i udržitelnost z hlediska ochrany životního prostředí. To jsou kritéria, která vedla vývoj tohoto rozváděče.

UniSec je vzduchem izolovaný rozváděč firmy ABB určený pro sekundární distribuci. Odpínačové jednotky a jednotky s vyjímatelným vypínačem odpovídají, dle IEC 62271-200, klasifikaci plynulosti provozu LSC2A-PM. Jednotky s výsuvným vypínačem odpovídají klasifikaci plynulosti provozu LSC2B-PM pro jmenovité napětí do 17,5 kV a klasifikaci LSC2B-PI pro jmenovité napětí do 25 kV.

Divize Automatizace výroby a pohony

Jednotka ABB Pohony, divize Automatizace výroby a pohony, na veletrhu Amper představí řadu novinek prostřednictvím interaktivních dem.

Měnič frekvence ACH580 vhodný v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC)

Jednou z představovaných novinek bude měnič frekvence ACH580, který je určený speciálně pro široké použití v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). ACH580 má prověřené potlačení harmonických, intuitivní ovládací panel a vestavěný komunikační protokol BACnet. Tento měnič představuje nový standard jednoduchosti, spolehlivosti, snadnosti instalace a uvedení do provozu. Ideálně se hodí pro nepřetržitý provoz v kriticky důležitých aplikacích, například v nemocnicích a datových centrech, a umožňuje udržovat komfortní prostředí, které je nutné pro maximální produktivitu v komerčních budovách, například v kancelářích či školách.

Frekvenční měnič funguje s každým motorem určeným pro HVAC, včetně asynchronních motorů, motorů s permanentním magnetem a synchronních reluktančních motorů. Lze jej také integrovat do většiny běžných automatizačních systémů, komunikuje v jazycích běžných pro oblast HVAC, reguluje motory do výkonu až 250 kW a je připravený k okamžité instalaci (plug-and-play). Zjednodušené menu a ovládací panel určený speciálně pro oblast HVAC umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu. Pro potřeby průmyslu jsou funkce, jako zpětnovazební řízení a předehřátí motoru, zahrnuty ve standardní výbavě měniče.

Měniče frekvence ACS380 a ACS880_M04 pro strojní aplikace

Představena bude i nová řada produktů pro strojní zařízení. Konkrétně měniče frekvence ACS380 a ACS880_M04 pro strojní aplikace. Tyto dva nové frekvenční měniče pro strojní zařízení pomohou výrobcům strojů zlepšit výkon strojů a zákazníkům přinášet vyšší přidanou hodnotu při současném snižování nákladů na vestavbu a údržbu. Oba představují nejnovější přírůstek do portfolia plně kompatibilních frekvenčních měničů ABB, jež nyní nabízejí dlouhodobá řešení a podporu jak pro uživatele, tak i procesy, byznys a životní prostředí.

Jako odpověď na stávající trendy digitalizace a automatizace výroby, přichází ABB frekvenční měniče s možností komunikace pomocí Bluetooth.

Vedle standardních komunikačních protokolů používaných v průmyslu pro komunikaci s frekvenčním měničem jako Profibus, Ethernet, DeviceNet, CANopen a další, přichází ABB s možností bezdrátové komunikace využívající certifikovanou technologii Bluetooth.

Asistenční ovládací panel frekvenčního měniče je vybaven přijímačem i vysílačem, který pracuje ve standardním pásmu 2,4 GHz, typickým pro Bluetooth. Pro ovládání frekvenčního měniče z mobilního telefonu typu „smartphone“ si stačí pouze stáhnout aplikaci Drivetune, která je zdarma dostupná pro OS Android na Google Play či pro iOS na AppStore.

Pomocí aplikace Drivetune se lze snadno spojit s frekvenčním měničem a zadat například potřebná data pro uvedení měniče do provozu, číst a řešit chyby či poruchy chodu, provádět základní parametrizaci a další. Zároveň asistenční ovládací panel a aplikace Drivetune splňují požadavky na kyber bezpečnost (Cyber Security).

Divize Elektrotechnické výrobky

Divize Elektrotechnické výrobky se rozrůstá, a proto představí v rámci expozice projekt Jeden dům, jedno řešení. Nabídne sofistikované instalační výrobky ABB Thomas & Betts, rozvodnice System pro E comfort MISTRAL® a také System pro M Compact® nebo bezpečnost výrobních strojů ABB Jokab Safety.

V oblasti domovní automatizace představí novinku ABB-free@home, která rovněž rozšíří možnosti domovní komunikace Welcome Midi. Dále přichází s doplněním inteligentní elektroinstalace Ego-n® o oblíbenou designovou řadu Levit®. V oblasti elektroinstalačního materiálu rovněž nabízí porcelánový design Decento®, obohacený o komunikační zásuvku HDMI a napájecí zásuvku s USB. Neméně důležitý je nový snímač kvality vzduchu, který zajišťuje automatické větrání a je dostupný téměř ve všech designových řadách.

ABB Jokab Safety – vše pro bezpečnost výrobních strojů

ABB Jokab Safety vyvíjí a inovuje své výrobky za účelem zjednodušit návrh bezpečnostního obvodu a montáž při zachování maximální bezpečnosti. Všechny komponenty nabízí v nejvyšší úrovni PLe a univerzálnosti pro snadné použití. Proto se také vyvinul dynamický signál, který umožňuje při jednokanálovém zapojení připojit až 30 spínačů v sérii do jednoho vyhodnocovacího systému VITAL, a tím ušetřit řadu bezpečnostních relé. Pro složitější aplikace nabízí ABB Jokab Safety i bezpečnostní PLC se statickým i dynamickým signálem, kde je možné propojit až 32 PLC systémem „ALL master“ a využít jej pro řízení technologických procesů. Všechna tato jedinečná zařízení usnadňují činnosti od návrhu přes výrobu po údržbu svou vysokou spolehlivostí, dostupností a technickou podporou.

ABB Thomas & Betts

Do toho sortimentu patří kabelové stahovací pásky, teplem smrštitelné bužírky, koncovky vodičů a lisovací konektory. Vysoká kvalita zpracování a vlastnosti použitých materiálů předurčují tyto výrobky k použití v extrémních podmínkách, mimo jiné v prostředích s vysokou teplotou, s chemicky agresivními látkami, popř. s nebezpečím výbuchu.

System pro M Compact®

Výrobky řady System pro M Compact® nabízí obrovské instalační výhody. Moderní a inteligentní řešení, která výrazně usnadňují instalační práce, zvyšují bezpečnost a šetří čas. Zaručují více jak 90 let zkušeností s výrobou přístrojů instalovaných na DIN lištu. ABB na veletrhu představí mimo jiné proudové chrániče, miniaturní jističe, svodiče přepětí, instalační stykače, impulzní a instalační relé nebo digitální elektroměry.

Rozvodnice System pro E comfort MISTRAL®

Efektivita, bezpečnost, jednoduchost, integrace do portfolia ostatních výrobkových skupin ABB, to je nová typová řada rozvodnic System pro E comfort MISTRAL®. Navazuje na dlouholeté zkušenosti společnosti ABB v oblasti distribuce elektrické energie a na širokou výrobkovou základnu přístrojů pro ochranu, řízení, monitorování, měření a úsporu energie.

Rozvodnice se dodávají ve velikostech od 4 do 72 modulů, což je jedna z nejširších nabídek na trhu, a ve dvojím krytí: IP41 a IP65. Jednotícím prvkem celé řady rozvodnic je unifikovaný elegantní vzhled, plná nebo průhledná dvířka, která lze otvírat až o 180°, kde pouhým otočením víka lze zaměnit směr jejich otvírání, a použití plně recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů. Podle účelu použití pak rozvodnice disponují mnoha unikátními vlastnostmi a vylepšeními, které zvyšují úroveň jejich všestrannosti.

Rozvodnice byly konstruovány jednak s ohledem na zjednodušení a urychlení práce elektroinstalatérů, kterým umožňují zrealizovat funkční a přehledný rozváděč, tak i s ohledem na přání konečných uživatelů, kteří dostanou funkční a elegantní rozvodnici.

Softstartéry PSE a PSTX

Softstartér PSE byl navržen s cílem splnit nejobecnější požadavky. Je specializován na řízení provozu čerpadel a řízen pomocí dvou fází s provozním napětím 208 až 600 V AC a jmenovitým provozním proudem 18 až 370 A. Nabízí například funkce rozběhu a doběhu motoru napěťovou a momentovou rampou, proudové omezení, dynamický (kick) rozběh, elektronickou ochranu proti přetížení, ochranu proti příliš nízké zátěži nebo proti zablokování rotoru, či zabudované přemostění (bypass).

Softstartér PSTX je nejnovějším softstartérem ABB určeným pro řízení a ochranu motoru. Je řízen pomocí tří fází s provozním napětím 208 až 690 V AC a jmenovitým provozním proudem 30 až 1250 A. Nabízí například funkci rozběhu a doběhu motoru napěťovou a momentovou rampou, proudové omezení, dynamický (kick) rozběh, sekvenční start, reverzaci při rozběhu, dynamickou i klidovou brzdu, krokový chod motoru v obou směrech, elektronickou ochranu proti přetížení, příliš nízké zátěži nebo proti zablokování rotoru, dále proti proudové/napěťové nesymetrii, podpětí/přepětí a má zabudované přemostění (bypass). Je určený pro přímo připojené motory i motory v deltě.

Vertikální pojistkové odpínače řady InLine II

S hrdostí představujeme nejnovější technologie vertikálních pojistkových odpínačů, které zajišťují stabilitu a bezpečnost v rozvodné síti. Nová generace odpínačů InLine II nabízí nejvyšší úroveň osobní bezpečnosti během provozu a servisu a na rozdíl od předchozí verze je dostupná ve dvou různých verzích:

  • ZLBM se sníženou hloubkou 121 mm pro úsporu místa v kabelových distribučních skříních;
  • ZHBM se standardní hloubkou 154 mm pro snadnou integraci transformátorů proudu na straně přípojnic.

K dispozici jsou provedení jak se šroubovým připojením kabelů, tak i s V-svorkami. V nabídce jsou rovněž provedení se spolehlivým elektronickým monitorem stavu pojistek. Mimo běžné standardní příslušenství stojí za zmínku držáky přepínače a měřicího přístroje, které v kombinaci s proudovými transformátory na straně přípojnic umožňují umístit měření i přepínačem měřených veličin přímo na konkrétní vývod.

Nová řada Inline II splňuje nejvyšší požadavky na moderní vertikální pojistkové odpínače. Je testována podle normy EN 60947-3 a splňuje veškeré požadavky na výkon, spolehlivost a bezpečnost jak provozu, tak osob.

ABB-free@home® – domovní automatizace snazší než kdykoliv předtím

V systémech domovní automatizace se pro letošní rok objevila čerstvá novinka v podobě ovládání instalací pomocí nového systému ABB-free@home®. Tento systém nabízí rozmanité možnosti v ovládání domovní elektroinstalace. Pomocí prvků systému lze libovolně ovládat osvětlení, žaluzie nebo vytápění objektu pomocí prostorového termostatu. Celý systém nabízí mnoho dalších fukcí, které je možné v průběhu používání libovolně měnit.

Nový systém nabízí nejrůznější možnosti ovládání. Celou instalaci je možné ovládat standartními ovládači, termostaty, žaluziovými spínači, které jsou umístěné na stěně místnosti. Lze ale k ovládání využít i dotykový panel s displejem 7“ nebo „chytrý“ telefon či tablet.

Pomocí aplikace ABB-free@home® lze celý systém ovládat a také při uvedené systému do provozu nastavit. Ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Při používání systému lze úpravy v nastavení provádět i posléze.

Použitelné funkce systému ABB-free@home®

  • Ovládání osvětlení (spínání/stmívání)
  • Detekce pohybu Ovládání žaluzií
  • Scénické režimy – centrální vypnutí, panické scény
  • Ovládání vytápění
  • Možnost ovládání „chytrým telefonem“, tabletem
  • Časové funkce
  • Propojení s „DES“ – Welcome, Welcome Midi
  • Centrální ovládání pomocí dotykového panelu 7“
Welcome Midi jako jedna platforma pro domovní komunikaci

Během letošního roku bude vytvořena platforma pro domovní komunikaci, jejímž základem je systém Welcome Midi. Postupně tak do této řady budou začleněny přístroje, které se v ní dosud nenabízely.

Jedná se tedy o tlačítková tabla z ušlechtilé oceli, kde budou nově na výběr i tlačítkové moduly s vestavěným snímačem IC karet, nový videotelefon s obrazovkou 7“ a to i v provedení s rozhraním pro systém ABB-free@home.

Dojde tak ke zjednodušení nabídky, kdy jeden systém bude nabízet celé spektrum funkcí a bude použitelný od nejmenších instalací pro rodinné domy až po rozsáhlé instalace pro bytové domy a rekonstrukce v panelových domech.

Velmi zajímavý nový přístroj je kamerové rozhraní, kam lze připojit až 4 analogové kamery. Příjemný doplněk pro montážní pracovníky je adaptér na DIN lištu, do kterého lze připevnit kamerové rozhraní, vestavný spínací modul nebo rozdělovač videosignálu.

www.domovnitelefonyabb.cz

Inteligentní elektroinstalace Ego-n® v designu Levit®

Designová řada Levit® z dílny ABB s.r.o., Elektro-Praga, je na trhu již druhým rokem a hned po uvedení se stala velmi oblíbenou. Levit® má mnoho tváří. Může být jak elegantní, tak nadčasový, ale i hravý a individualistický. Levit® je pestrost čisté moderní linie s širokou škálou barevných kombinací. V základní verzi je v nabídce 11 barevných kombinací počínaje standardní bílou přes odstíny kávové a metalické až po pastelově svítivé barvy.

Pro velkou oblíbenost tohoto designu se společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga, rozhodla doplnit řadu Levit® i do inteligentní elektroinstalace Ego-n®. V nabídce jsou tlačítkové snímače jednonásobné a dvojnásobné, snímač tlačítkový s LC displejem, termostat prostorový s otočným ovladačem i termostat programovatelný s LC displejem a samozřejmě i snímač pohybu.

Designová řada Levit® obsahuje veškeré přístrojové vybavení, které může elegantně doplnit každou inteligentní elektroinstalaci. Datové zásuvky, televizní zásuvky, moderní kryty pro HDMI, USB zásuvky, zásuvky centrálního vysávání a internetové nebo FM rádio do zdi. Pomocí Modulu přijímače RF868 lze inteligentní elektroinstalaci Ego-n® ovládat i prostřednictvím RF vysílačů, které má společnost ABB v řadě Levit® již od loňského jara.

www.ego-n.cz

Nové zásuvky v designu Decento®

V řadě Decento® jsou v nabídce nové komunikační zásuvky – reproduktorová zásuvka pro připojení reproduktorů, zásuvky USB, VGA a HDMI pro připojení například televizoru nebo data projektoru a nakonec i nabíjecí přístroj s USB rozhraním. Vše v provedení bílém i černém.

Snímač kvality vzduchu

Při užívání staveb se často zapomíná na řádné větrání. Zejména za přítomnosti většího počtu lidí, např. v učebnách nebo kancelářích, dojde poměrně brzy ke zvýšení koncentrace oxidu uhličitého nad doporučenou hodnotu. To může vyvolávat pocit únavy, poruchy soustředěnosti nebo i bolesti hlavy. Při nedostatečném větrání se také zvyšuje relativní vlhkost vzduchu. Pro zajištění větrání jsou často využívány ventilační systémy, které nezohledňují skutečnou potřebu. V praxi se potom ventiluje nedostatečně nebo naopak zbytečně.

Nový snímač kvality vzduchu pohlídá oba důležité parametry – koncentraci CO2 i vlhkost. Nejen že zčervenáním displeje informuje o překročení nastavených hodnot, ale také současně sepne jeden ze dvou výstupů. Je tak možné automaticky ovládat např. ventilátor nebo elektrické pohony pro otevírání a zavírání oken. Přístroj lze instalovat i do vícenásobných rámečků téměř do všech designových řad ABB s.r.o., Elektro-Praga.

Více na www.abb.cz

Divize Procesní automatizace

Tato divize poskytuje řešení pro procesní automatizaci zahrnující dodávky řídicích systémů, pohonářských aplikací a komplexních automatizačních řešení technologických procesů. Tím umožňuje zákazníkům z různých oborů zlepšit výkonnost a snížit dopad činností na životní prostředí.

Na veletrhu AMPER představí své široké portfolio produktů pro měření a regulaci. ABB nabízí v této oblasti rozsáhlé spektrum produktů od snímačů teploty, tlaku, průtoku, hladiny přes regulátory a zapisovače až ke komplexním dodávkám pro kontinuální analýzu plynů a kapalin. V neposlední řadě se na veletrhu také představí globální inženýrské centrum v Ostravě, poskytující služby v oblasti inženýringu, ale také řízení dodavatelského řetězce, které nabízí široké spektrum kariérních příležitostí.

Níže naleznete jen stručný přehled produktů, které se na veletrhu AMPER představí na našem stánku v hale V, můžete se ale těšit také na mnoho dalšího ze širokého spektra ABB produktů a řešení pro měření a regulaci.

TALYS – flexibilní analyzátor pro řízení chemických procesů v reálném čase

TALYS ASP500 reprezentuje nejnovější poznatky v oblasti procesní analýzy. Jde o jednoduchý, robustní FT-NIR analyzátor, vybavený vláknovou optikou, navržený pro monitoring v reálném čase pro petrochemii a rafinérie. Bezproblémová instalace umožňuje profilování reaktoru, snížení doby cyklu a rychlé řešení problému. Tato nová generace analyzátorů využívá více než 30 let odborných zkušeností ABB v procesní spektroskopii a byla navržena ve spolupráci se zákazníky tak, aby nabídla snadnou instalaci i použití a nejlepší analytický výkon. TALYS ASP500 není jediným zástupce této řady produktů. TALYS ASP400 je nyní k dispozici také ve variantě ASP400-Ex, kterou je možné umístit přímo do prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX Cat. II 2G T3 nebo Class I Division 1YS.

ProcessMaster FEP500 – vždy první volba

ProcessMaster FEP500 představuje indukční průtokoměr určený pro náročné průmyslové aplikace, a je tak tou nejlepší volbou v oblasti procesního průmyslu. Vyrábí se v provedení s integrovaným nebo odděleným převodníkem. Jeho modulární design nabízí úsporný provoz, flexibilitu i spolehlivost spolu s dlouhou životností a nenáročnou údržbou. ProcessMaster FEP500 disponuje také pokročilou diagnostikou: detekce prázdného potrubí, detekce bublin v médiu, detekce povlaku na elektrodách, monitoring vodivosti, teploty senzoru či kvality uzemnění. Na veletrhu bude proto také k dispozici demonstrace těchto diagnostických funkcí, například detekce zavzdušněného média.

AZ20

ABB je světovým lídrem v oblasti měření kyslíku. Zirkoniová sonda AZ20 představuje pokročilý zirkoniový analyzátor pro měření obsahu kyslíku určený pro standardní aplikace s rychlou odezvou. AZ20 je kompatibilní s protokolem HART. Umožňuje tak souběžné zobrazení procesních proměnných a digitálních komunikací. Je vybavený unikatní autokalibrací i diagnostikou. AZ20 je vhodná pro teploty procesu až 800 °C a volitelná délka sondy je až 4 metry. AZ20 je zkrátka flexibilním přístrojem, který šetří váš čas i peníze.

EasyLine EL3000

Zjednodušená řada analyzátorů pro kontinuální analýzu plynů využívajících osvědčené měřicí principy, jako je infračervená fotometrie, paramagnetické a elektrochemické měření koncentrace kyslíku nebo tepelně vodivostní měření. Mezi benefity, které Vám tato řada může přinést, patří mimo jiné zjednodušená kalibrace a obsluha, nižší cena či rozsáhlé spektrum autodiagnostických funkcí.

Pro víc informací ohledně všech aktivit společnosti ABB naleznete na: http://new.abb.com/cz/media/eventy-a-akce/abb-na-veletrhu-amper-2016