ATEQ F5800 leakdetektor „dva v jednom“

Měření těsnosti je častou mezioperační nebo finální kontrolou při výrobě celé řady součástí a sestav montovaných do automobilů. Cílem měření těsnosti je detekovat součásti a jejich spoje, které mají vnitřní trhliny a nedokonalosti, které by mohly při provozu výrobku způsobit únik provozních kapalin a náplní. Metoda „air-in-air“, tedy měření vzduchem součástí umístěných ve vzduchu (v atmosféře), je nejrozšířenější. Je to dáno především nízkými provozními náklady, rychlostí měření a jednoduchou aplikací.

Nový ATEQ F5800 navazuje na velmi úspěšnou řadu ATEQ F520 a F5200. Jedná se o diferenční měřidla poklesu tlaku vzduchu. Měřená součást je při měření naplněna předepsaným tlakem a pokud je netěsná, tlak v součásti klesá. Testovací tlaky se běžně pohybují od různých úrovní vakua až do 20-ti barů. V tomto rozsahu pracuje většina testovacích stanic. Při relativním testovacím tlaku 10 barů je uvnitř součásti absolutní tlak 1 100 000 Pa. Diferenční leakdetektory jsou schopny při těchto tlacích rozlišit změny tlaku v jednotkách Pascalů. Jejich princip spočívá v tom, že porovnávají tlak v referenčním okruhu proti tlaku v testovacím okruhu. Analogicky, podobně jako laboratorní váhy, jsou díky tomuto principu schopny detekovat velmi malé změny tlaku.

ATEQ F5200

V roce 2011 ATEQ představil přístroj F5200 s barevným dotykovým displejem. V letošním roce navazujeme na tento úspěšný model přístrojem ATEQ F5800, který v sobě skrývá nezávislou dvojici měřicích modulů. Tímto přístrojem je tedy možné měřit paralelně dvě součásti. Počítač s dotykovým displejem slouží k zadávání paramentrů testů, sledování výsledků a komunikaci s podřízenými měřicími jednotkami.

Každý měřicí modul je osazen piezosenzorem pro měření testovacího tlaku, diferenčním senzorem nové generace ATEQ S6, ventilovým blokem ATEQ F5 a elektronikou řídící práci modulu a zpracování výsledků z převodníků. Ke každému modulu je přiřazen samostatný elektronický regulátor. Moduly tedy mohou mít naprosto odlišné testovací tlaky, časové rozložení zkoušky a limity kvality. Přístroj se v podstatě chová jako dva přístroje v jedné skříni.

ATEQ F5800

Základní technické charakteristiky

Přístroj pracuje s testovacími tlaky -800 až 20 000 mbar v závislosti na rozsahu piezosenzorů na typu regulátorů. Je možné kombinovat jak testy vakuem tak i přetlakem. Pro měření poklesu tlaku jsou k dispozici senzory 50Pa, 500Pa nebo 5000 Pa. Naměřené hodnoty je možné přepočíst na průtok vzduchu v objemových jednotkách za čas (např. ml/min, cm3/sec apod) ze součásti do atmosféry. K dispozici je i režim se sníženou citlivostí pro detekci velkých poklesů tlaku a test průchodnosti součásti. Pro zabudování do výrobních linek je důležitá i komunikace s okolními řídicími systémy. Ta může probíhat buď přes kartu napěťových vstupů/výstupů, nebo po sběrnici MODBUS/PROFIBUS/PROFINET/DEVICENET.

ATEQ ve světě

ATEQ je celosvětově známý výrobce leakdetektorů. Naší silnou stránkou jsou inovace, dlouholetý vlastní výzkum a především servisní zázemí. Služby zákazníkům poskytujeme ve více než 40-ti zemích po celém světě. Brněnská pobočka firmy ATEQ podporuje zákazníky v Čechách a na Slovensku. Zákazníkům můžeme rovněž nabídnout naše zkušenosti s měřením průtoků vzduchu, aplikací TPMS (Tyre pressure monitoring system) pro výrobní linky i pneuservisy, nabíjecí stanice pro elektromobily a letectví, testery pitostatických systémů. Více informací získáte na našich stránkách www.ateq.cz, nebo přímo v naší kanceláři.

ATEQ, Mezírka 775/1,Brno

Tel/fax: 549 210 419

www.ateq.cz