Certifikovaný audit dle norem ISO potvrdil vysokou úroveň integrovaného systému řízení Jungheinrich (ČR).

Společnost Jungheinrich (ČR) s.r.o., dodavatel manipulační techniky a komplexních řešení v oblasti intralogistiky, získala na konci roku 2015 certifikát potvrzující splnění požadavků na systém managementu kvality ISO 9001 a systém environmentálního managementu ISO 14001.

„Jsme integrovanou součástí globální společnosti Jungheinrich AG, která má standardy pro management kvality a environmentální politiku nastaveny na nejvyšší úroveň“, říká ing. Vratislav Přibyl, ředitel Jungheinrich (ČR). „Jungheinrich poskytuje intralogistická řešení na klíč, což znamená nejen prodej, pronájem a servis manipulační techniky, ale také projektování a dodávky regálových systémů, automatických skladů, řízení materiálových toků a financování. Je to komplexní disciplína, která vyžaduje neustálé zdokonalování všech systémů řízení. Certifikační orgán potvrdil, že poskytujeme naše služby na špičkové úrovni.“

Společnost Jungheinrich patří v celosvětovém měřítku k předním dodavatelům manipulační techniky, skladového hospodářství a řízení toku materiálu. Jako poskytovatel služeb a řešení v oblasti vnitropodnikové logistiky nabízí společnost Jungheinrich svým zákazníkům rozsáhlý výrobní program vozíků, regálových systémů, souvisejících služeb a poradenství. Akcie Jungheinrich jsou obchodovány na všech německých burzách.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na:
Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Ing. Martin Koudelka
Marketingové oddělení
Tel.: +420 313 333 190
Fax: +420 313 333 777
martin.koudelka@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz