Bezpečné připojení řídicího systému Simatic S7-1500 značky Siemens k Ethernetu

Siemens vyvinul komunikační procesor Simatic CP 1543-1, který umožňuje bezpečně připojit řídicí systém Simatic S7-1500 k ethernetovým sítím. Nový komunikační modul kombinuje různé zabezpečovací prostředky – například SPI-fi rewall (Stateful Packet Inspection), dotazy na heslo nebo protokoly pro šifrovaný přenos dat (FTPS a SNMPv3). Výsledkem je ochrana jednotlivých řídicích jednotek S7-1500 i celých automatizačních celků před neoprávněným přístupem. Programovatelný automat tak může komunikovat s nadřazenými řídicími systémy nebo IT aplikacemi prostřednictvím zabezpečeného ethernetového spojení.

Přístup k systému Simatic S7-1500 může administrátor v modulu CP 1543-1 omezovat nastavením detailních parametrů firewallu. Nový komunikační procesor umožňuje přenášet data také pomocí protokolu FTP/FTPS. Kromě toho podporuje protokol IPv6, otevřené spojení s použitím protokolů TCP a UDP i protokol S7. Veškeré funkce modulu se nastavují v inženýrském prostředí TIA Portal V12. Komunikační procesor předává svoje diagnostické informace řídicí jednotce S7-1500, takže je uživatel může sledovat a vyhodnocovat na čelním displeji jednotky, v prostředí TIA Portal nebo prostřednictvím webového serveru systému S7-1500.

K sítím průmyslového Ethernetu se modul Simatic CP 1543-1 připojuje konektorem RJ45. Data lze přenášet obousměrně v režimu plného nebo polovičního duplexu rychlostí 10, 100 nebo 1000 Mb/s. Nový komunikační procesor také s použitím protokolu NTP (Network Time Protocol) zajišťuje časovou synchronizaci s řídicí jednotkou Simatic S7-1500. Tato funkce mimo jiné pomáhá snáze identifikovat komunikační protokoly, zprávy o chybách či problémy se synchronizací v síti.

zdroj: siemens.cz