ČeMeBo – Vývoj, Inovace a Budoucnost

Naše společnost prošla značným vývojem od roku 2005, kdy došlo k přestěhování firmy do nově postavené budovy, a to především ve vztahu k spokojenosti zákazníků, jak v oblasti dodávky produktů, tak i v oblasti kvality výrobků a produktů expedovaným našim zákazníkům.

Rok 2006 byl pro firmu kritickým milníkem, neboť přestěhování s sebou přineslo řadu problémů hlavně v oblasti termínu dodávek a kvality. V oblasti dodavatelské spolehlivosti se nám podařilo udělat výrazný posun, ke kterému značně přispěl i nově zavedený informační systém (rok 2011). Do budoucna je naším cílem se co nejvíce přiblížit v oblasti dodavatelské spolehlivosti k 0%, k čemuž by mělo přispět kapacitní plánování, které se intenzivně připravovalo v posledním roce a v současné době se implementuje ve výrobě.

V oblasti kvality došlo také k výraznému posunu od roku 2006, k čemuž přispělo několik faktorů. Hlavním faktorem je přístup všech zaměstnanců firmy ke kvalitě, jako základní hodnotě společnosti. Pomocí moderních nástrojů v oblasti řízení kvality, dosahujeme každoročně lepších výsledků. Tento výsledek je souhrnem několika roků systematické práce a neustálého zlepšování v nastavování procesů, v jejich dodržování, seznamování zaměstnanců s problémy v oblasti kvality zvláště pak pravidelnému školení všech zaměstnanců a samozřejmě i výsledkem mnoha projektů, jako například projekt panelizace v roce 2010, který výrazně zlepšil kvalitu finálních výrobků tím, že eliminoval problém otřepů po stříhání základního materiálu na nulu.

Graf vývoje zpoždění a reklamací

Investice a plány do budoucna

V letošním roce dojde k dokončení projektu kapacitního plánování, které umožní lépe plánovat a zefektivnit výrobu a přinese zvýšení výkonnosti a denní kapacity, což z pohledu zákazníka bude znamenat zlepšení kvality našich výrobků, zkrácení termínů a samozřejmostí je i přijatelná cena za naše produkty.

V průběhu následujících roků jsou plánovány značné investice do oblasti strojového parku, zpracování dat a také zvažujeme nákup některých nových technologií, které výrazně posunou kvalitu finálního výrobku. Přednostně budou investice směřovat do oblastí, které nám pomohou zvýšit konstrukční třídu výroby samotné. Další investice budou v oblastech, které máme vytipovány na základě zpětné vazby našich zákazníků.

Vysoká kvalita produktů a služeb však není možná bez kvalitního nastavení komunikace se zákazníkem, k čemuž byly v ČeMeBu vytvořeny nadstandardní podmínky nejen specializovaným školením obchodního týmu, ale také doplněním komunikačního vybavení našeho call centra. Budování kvalitních vztahů se zákazníky je cestou k maximální spokojenosti našich zákazníků, díky jejichž zpětné vazbě můžeme neustále růst prací na nových výzvách, které jsou definovány potřebami zákazníků na stále kvalitnější produkt. Tento proces neustálého zlepšování je jednou z hlavních hodnot naší společnosti.