České firmy se letos zaměří hlavně na domácí trh a inovace

Vytvoří nová pracovní místa a svůj růst budou financovat především z vlastních zdrojů

Receptem na úspěch v letošním roce bude posílit pozici na domácím trhu či přijít s novým výrobkem nebo službou, které zaujmou zákazníky. Shodla se na tom více než polovina ze stovky generálních ředitelů nejvýznamnějších tuzemských firem, které v rámci 3. průzkumu názorů generálních ředitelů oslovila poradenská společnost PwC Česká republika. Více než čtyři pětiny firem hodlají svůj růst financovat vlastními zdroji, bankovní úvěr k tomu doplní zhruba čtvrtina z nich. Celkově by letos měla v tuzemských podnicích nepatrně vzrůst zaměstnanost.

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2012 ukázal, že šéfové významných tuzemských firem se obávají vývoje globální ekonomiky – téměř dvě třetiny (61 %) z nich očekávají další zhoršení vývoje, jsou však přesvědčeni, že se dokážou prosadit a i letos dosáhnout růstu tržeb. Alespoň trochu v to věří více než polovina dotázaných (58 %). Příležitosti vidí zejména ve zvýšení svého podílu na stávajících trzích (36 %) a ve vývoji nového výrobku či služby (27 %). Na zahraniční trhy se chystá jen necelá pětina (18 %) dotázaných. Ambice českých firem v rozletu do zahraničí se blíží spíše světovému průměru (18 %) než regionu střední a východní Evropy (6 %).

I když české firmy nepatří globálně k největším, stále se nenaučily hledat si silné partnery či alespoň vzájemně spolupracovat. Pouze 7 % českých generálních ředitelů vidí růstové příležitosti pro letošní rok v založení společného podniku či strategické aliance. V regionu střední a východní Evropy přitom společný podnik představuje významnou růstovou příležitost pro téměř čtvrtinu (22 %) dotázaných.

“České podniky stále dělají strategickou chybu, když se snaží vše dělat samy. Jsou příliš malé a na světových trzích doplňují kapacity větších hráčů či zaujímají pozice jen v okrajových segmentech. Nevyužijí tak svůj potenciál. Klíčem k úspěchu je zužitkovat to, co umím, a spojit síly se silnějším partnerem.”

Petr Smutný
partner v oddělení Podnikových financí a restrukturalizací, PwC Česká republika

Růst hlavně za své

Svůj růst plánují tuzemské podniky především z vlastních zdrojů (83 %), to je stejně jako loni. Nepatrně vzrostl podíl těch, kteří si k tomu vezmou ještě bankovní úvěr (z 24 % na 28 %). Ostatní zdroje financování jsou v našich zeměpisných šířkách spíše okrajové a používány jen ve specifických případech. Například private equity hodlá využít 5 % generálních ředitelů.

“České firmy loni pocítily mírné uvolnění na úvěrovém trhu. Přísnější regulace, např. Basel III může ale banky přimět k tomu, aby kohoutky opět utáhly.”

Petr Kříž
vedoucí partner sektoru Finančních služeb, PwC Česká republika

Práce bude

V loňském roce přibližně polovina firem zvyšovala počty zaměstnanců, necelá čtvrtina zachovala stavy a více než čtvrtina propouštěla. Porovnání s plány na rok 2011 tak ukazuje, že firmy většinou nabíraly více, než původně plánovaly, popřípadě méně propouštěly. Letos hodlá třetina (33 %) firem udržet své stavy beze změn. Počet zaměstnanců se zvýší u 36 % firem, klesne naopak u 32 %. Meziročně by měl přitom letos klesnout jak podíl těch, co budou výrazně nabírat, tak i propouštět. Firmy se z uplynulých třech náročných let poučily a hromadná propouštění jsou spíše výjimkou.

“Rok 2008 roztočil spirálu pesimismu, kdy se firmy v panice zbavovaly i kvalitních, strategicky důležitých zaměstnanců, kteří jim za pár měsíců výrazně chyběli. Nyní se již poučily, úsporná opatření provádějí mnohem selektivněji a s ohledem na strategické potřeby v následujících letech.”

Andrew Krenek
ředitel v oddělení Poradenství pro řízení lidských zdrojů, PwC Česká republika

Hlavní agendou z oblasti lidských zdrojů (HR) bude pro generální ředitele letos představovat střední management a jeho správná motivace a udržení. Permanentní otázku představují mladí pracovníci a motivace a udržení zkušených technických pracovníků. Otázka mladých pracovníků je ve světě mnohem ožehavějším tématem než ve střední Evropě. Mnohem větší výzvou je ve světě také práce s vyšším managementem. Čeští ředitelé zatím tuto problematiku zatím neřeší (necelých 8 % ČR vs 28 % globálních ředitelů).

www.pwc.com/cz