CoroCut QD – bezpečné a efektivní nástroje pro upichování a zapichování s konektorem pro připojení přívodu řezné kapaliny

logoOd 3. března je pro CoroCut QD – spolehlivý systém, který společnost Sandvik Coromant nabízí pro obrábění hlubokých drážek a upichování s dlouhým vyložením nástrojů, k dispozici další rozšíření sortimentu břitových destiček a odolných nástrojů s přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany. Tato koncepce nabízí adaptéry vybavené konektorem umožňujícím rychlé připojení a zprovoznění přívodu řezné kapaliny, které vynikají jednoduchou obsluhou a efektivním řešením přívodu řezné kapaliny.

Pro výrobce, kteří využívají stroje s automatickým podáváním tyčového materiálu, je z hlediska efektivity výroby klíčová bezpečnost a spolehlivost obráběcího procesu, zejména ve smyslu dobré kontroly utváření třísek a dlouhé a spolehlivé životnosti nástrojů. Aby splňoval tyto požadavky, využívá systém CoroCut QD řešení, které je kombinací pevných a odolných nástrojů a břitových destiček s tuhým upínacím systémem a efektivním přívodem řezné kapaliny.

  • Kontrola utváření třísek a snadné připojení přívodu řezné kapaliny

Z hlediska dlouhé životnosti nástrojů a omezení prostojů strojů, představuje jeden z důležitých aspektů dobrá kontrola utváření třísek. Té je dosaženo díky kombinaci přívodu řezné kapaliny z horní a ze spodní strany, která je k dispozici u všech nástrojů. Tím je umožněno udržení nižší teploty břitu. V důsledku toho lze dosáhnout snížení rychlosti jeho opotřebení a stabilnější výkonnosti. A současně je tak také zajištěno účinné odvádění třísek.

Přidáte-li adaptéry vybavené konektorem umožňujícím jednoduché a rychlé připojení a zprovoznění přívodu řezné kapaliny a tuhý, ale přesto uživatelsky komfortní upínací mechanismus umožňující snadné a jednoduché výměny břitových destiček, získáte CoroCut QD. Systém, který nejenom, že zaručuje vysokou provozní bezpečnost, ale i jednoduchou obsluhu, umožňující skutečně efektivní obrábění.

  • Odolné a trvanlivé nástroje

Řezné síly působící na břit jsou vysoké. Aby jim byl schopen odolat, má nástrojový materiál zvýšenou mez únavy a lůžka břitových destiček jsou opatřená koncovým dorazem, takže břitové destičky zůstávají ve své poloze, což brání opotřebení lůžek při jejich upínání. Také samotné břitové destičky byly vyvinuty s důrazem na dobrou přilnavost povlaku a vysokou spolehlivost břitu. To umožňuje dosažení dlouhé životnosti nástrojů při všech upichovacích operacích. Tento systém, který byl představen v říjnu 2013 a vychází z osvědčených koncepcí Q -Cut a CoroCut, ještě více rozšiřuje možnosti pro tento typ obráběcích procesů.

www.sandvik.coromant.com/cz