Další kroky ke zlepšení operací soustružení a zapichování

Současné trendy v technologii obrábění se snaží nahradit drahé a málo produktivní dokončovací operace jako např. broušení zvýšenou kvalitou povrchu a vysokou přesností tvarů i rozměrů při obrábění klasickými metodami. Kvalitní dokončování rovinných, ale i tvarových ploch při frézování je zvláště náročné na volbu vhodných nástrojů a stanovení optimálních řezných podmínek.

 • EKO-nomičtější destičky pro ISO soustružení

V mnoha případech soustružnických aplikací máme snahu používat destičky větších rozměrů, než je reálná potřeba dané operace. Proto ISCAR přináší na trh široký rozsah malých a tím i EKO-nomičtějších  (levnějších) ISO soustružnických destiček. Jejich používáním lze dosáhnout výrazné úspory nákladů.

Nové destičky jsou vyráběny v širokém rozsahu geometrií, utvařečů, rádiusů na rohu a také jakostí karbidů.

V současné době jsou vyráběny geometrie WNMG, CNMG, SNMG, DNMG a TNMG. Tyto destičky mají větší tloušťku, než standardní stejného rozměru, čímž se
stávají pevnější a odolnější, s možností nasazení výkonných parametrů obrábění.

Současně jsou dostupné i malé destičky CNMX a TNMX nástrojové řady HELITURN LD. Mají stejně tak jako jejich ISO protějšky vysoce pozitivní geometrii, s dokonale tvarovanou řeznou hranou – tím je dána příznivá kombinace snižující výrazně řezné síly.

 • Jednoduchá inovace páčkového upínacího mechanizmu soustružnických ISO destiček

ISCAR přináší na trh nový typ této páčky pod názvem COMBIDLOCK. Jedná se o na první pohled velmi jednoduchou úpravu běžné páčky. Faktem je, že tato jednoduchá úprava výrazně zvyšuje tuhost a bezpečnost upnutí destičky v lůžku a povyšuje výrazně kvalitu a tuhost tohoto systému na úplně jinou úroveň. Ten totiž zahrnuje vlastnosti dvou systémů najednou. Jak páčkového upnutí tak i upnutí horní upínkou. Oba systémy v provedení samostatném mají však každý svoji nevýhodu. Páčkový sice tlačí vyměnitelnou destičku do rohu lůžka ve směru kolmém ke směru řezných sil, ale někdy toto upnutí, zejména při přerušovaném řezu či vyšších řezných silách (při hrubování) selže a destičky je vypáčena z lůžka.

Upnutí horní upínkou sice tlačí destičku přímo proti dnu lůžka, ale přesto někdy při přerušovaném řezu a hlavně při větších řezných silách dojde ke zdvihání zadní části destičky. Navíc horní upínací element může nepříznivě ovlivňovat tvorbu a odchod třísky. Také samotná výměna destičky u tohoto systému je mírně náročnější na čas.

Nový systém ISCAR LR 4TL TOP LEVER kombinuje výhody obou zmíněných systémů a současně eliminuje i jejich problematiku. Přináší rychlou a jednoduchou výměnu destičky a její pevné upnutí ve dvou směrech? Současně zanechává volnou čelní plochu pro odchod třísek. Novou páčkou LR 4TL TOP LEVER lze běžně nahradit kteroukoli stávající páčku LR 4 ve vašem držáku.

 • PENTA – pro výrobu závitů-  60º (ISO) a 55º (Withwort)….

ISCAR neustále rozšiřuje svoji úspěšnou řadu pětibřitých nástrojů PENTACUT. Nyní přichází s přidáním nové ekonomické destičky PENTA 24 pro soustružení závitů. PENTA 24 je dodávána s plným profilem pro tyto normy závitů: ISO, UN, Whitworth, BSPT a NPT. S částečným profilem pak pro 60º (metrické) a 55º (Withwort) závity.

Vlastnosti

 • pět využitelných břitů ekonomicky výhodné destičky,
 • kombinace velmi tuhého upnutí a pevné destičky přináší možnost obrábění při vysokých parametrech,
 • geometrie a utvařeč zaručuje tvorbu krátkých a snadno manipulovatelných třísek, dokonalou přesnost a    drsnost povrchu,
 • snadná a rychlá výměna destičky s přístupem k upínacím šroubům z obou stran,
 • v případě ulomení břitu je pětibřitý monolit stále použitelný až do využití posledního břitu.

Adaptér PCADR/L 34N-RE s držákem GHAR

Iscar dále rozšířil řadu PENTACUT 34 o další konfiguraci adaptérů:

Zpevněné adaptéry (přípona RE) PCADR/L 34N-RE lze upínat na širokou řadu držáků: GHAR/L-8; GHAPR/L-8; C#-GHAD-8; C#-GHAPR/L-8; IM-GHAD-8 a IM-GHAPR/L-8. Jsou určeny pro destičky PENTA 34 v šířkách1.5 až 4.0 mm.

Nové adaptéry se vyznačují větší tuhostí, životností a rovinností obrobené plochy než stávající PCADR/L 34N adaptéry. Jsou určeny především pro širší typy destiček a pro práce s přerušovaným řezem.

 

PENTA 34 s utvařečem typu "J"

Nový utvařeč typu „J“ Iscar výrazně vylepšil také pole působnosti destiček PENTA 34 v oblasti obrábění měkkých tažných materiálů, které mají snahu tvořit dlouhou problematickou třísku.

Pro operace zapichování a podélné soustružení lze volit variantu destiček s přímým ostřím (přípona N). PENTA 34N…J… se vyrábějí v šířkách 1.5 až 3.18 mm. Pro upichování lze používat destičky s úhlem nastavení 6° a 15°  (pravostranné i levostranné PENTA 34R/L…) Ty se vyrábějí v šířkách 1.5 až 2.0 mm

 • PENTAIQGRIP – nová dimenze upichování s nástrojem o průměru 40 mm

ISCAR přináší na trh nástrojovou řadu PENTA-IQGRIP pro upichovací a zapichovací operace. Jedná se o pětibřitou destičku s možností hloubky zápichu 20 mm.

PENTAIQGRIP má inovovaný způsob uložení destičky v lůžku s rybinovitým vedením a lepší čelní kontakt. Nástroj se tak stává ještě o něco tužší, lépe snáší boční řezné síly a umožňuje použití vyšších řezných parametrů při soustružení do boku. Tyto nové vlastnosti přinášejí zvýšení rovinnosti a drsnosti upichované plochy. Systém upnutí destičky je snadný, pevný a umožňuje velmi rychlou výměnu břitů přímo na stroji. Na trh budou nyní dodávány Iscarem tři velikosti těchto nástrojů pro upichování průměrů 20, 30 a 40 mm. PENTAIQGRIP je nejvýkonnější 5 břitá destička pro přesné upichování, zapichování i soustružení do boku.

 • Nová řada nástrojů pro výkonné zapichování s vysoce efektivním upínacím mechanizmem.

Zapichovací systém DOVEIQGRIP je evoluční produkt dlouholeté úspěšné zapichovací řady nástrojů ISCAR-TIGER.

Nová řada se vyznačuje především vysoce inovativním řešením upínacího mechanizmu destiček.

Vysoká tuhost upnutí je dána rybinovitým vedením a tvaru destičky do “V”. Čelní upínací šroub ovládající páčkový mechanizmus v lůžku pod destičkou, pevně dotlačí a zajistí destičku v konečné poloze. Destička se vyznačuje plochým čelem, šikmou boční plochou a slepým otvorem ve dně pro tuhé upnutí spodním mechanizmem (detailní AVI soubor na http://youtu.be/6aFVtEXqq0U ).

Destičky se vyrábějí standardně v šířkách 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm v jakosti karbidu SUMO TEC grade IC808. Lze je používat v integrálních držácích s průřezem upínací části 25, 32 a 40 mm nebo v planžetách výšky 53 mm s výměnným i kazetami pro šířky destiček 10, 12 a 14 mm.

Vlastnosti

 • velmi tuhé upnutí destičky v rybinovitém vedení,
 • jednoduché ovládání upínacího mechanizmu na čele držáku. Pouhé pootočení o půl otáčky stačí k upnutí a  povolení destičky,
 • při výměně destičky není nutné vyjmout šroub z tělesa (odpadá riziko jeho ztráty),
 • bezproblémový odchod třísky na čele bez jakékoli části upínacího mechanizmu,
 • široký rozsah šířek destiček – 10 až 20 m,
 • nové zapichovací planžety se osazují výměnnými kazetami,
 • více na http://youtu.be/sC9ReTr0U6M.

Kontakt:

ISCAR ČR s.r.o.
Mánesova 73, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 420 625
Fax: +420 377 420 630
E-mail: iscar@iscar.cz
WWW: www.iscar.cz