DNY STROJÍRENSTVÍ VE ZLÍNĚ

Ve dnech 13. 5. až 30. 6. 2013 proběhne v budově 53/A bývalého areálu Svit ve Zlíně výstava s názvem Dny strojírenství ve Zlíně. Výstava je určena jak žákům základních a studentům středních škol, pro které jsou zde přichystány přednášky s diskuzí a vědomostní kvízy, tak široké veřejnosti, okruhu přátel, rodičům s dětmi. V neposlední řadě pak bývalým i současným pracovníkům zúčastněných firem, kterým jsou zvláště věnovány Dny setkání pracovníků (16. - 28. 5. 2013). Součástí výstavy je také burza pracovních příležitostí pořádána Úřadem Práce Zlín.

Návštěvníci se budou moci projít historií strojírenství města Zlín, a to od jeho počátků v roce 1903 až po současnost, přehledně zpracovanou a zobrazenou na panelech s fotografiemi. Prezentaci toho nejzajímavějšího, co se v současném zlínském strojírenství děje obstará 16 vystavujících firem. Základem této prezentace je informovat střední technické školy o možnostech strojírenství a uplatnění studentů na trhu práce v tomto oboru. Historický pohled na vývoj a transformaci strojírenství ve Zlíně je zároveň také jakýmsi zmapováním rodokmenu jednotlivých současných firem. Dny strojírenství mají také za úkol ukázat dnešní areál bývalého Svitu jako stále fungující, tepající organismus s potenciálem pracovního uplatnění pro nastupující generace.

Denně se přednášek zúčastní děti ze dvou škol. Bude se jim věnovat moderátor a odborníci z oboru. Po přednášce je pro ně připravena exkurze do výrobního provozu. V prvních dvou týdnech by mělo výstavu navštívit cca 500 žáků. V rámci výstavy také proběhne na Úřadu práce Zlín burza pracovních příležitostí.

Pro přátele, bývalé i současné pracovníky zainteresovaných firem jsou zvláště zasvěceny Dny setkání pracovníků, a to: 16. 5. technického úseku, 21. 5. metalurgie, 22. 5. obuvnických strojů, 23. 5. obráběcích strojů, 27. 5. OTS a 28. 5. ostatních úseků.

„Výstavou bychom chtěli jednak upoutat mladou generaci, ukázat jakým vývojem prošlo strojírenství a jak vypadají jednotlivé technické profese v konkrétních firmách, ale také znovu svolat všechny bývalé zaměstnance a přátele těchto podniků, shledat se a zavzpomínat. A pokud by se tato setkání stala tradicí, bylo by to moc hezké i přínosné, troufám si tvrdit, pro všechny generace,“ uvádí Ing. Pavel Novosad, „duchovní otec“ myšlenky Dnů strojírenství ve Zlíně.

Další informace:

Ing. Pavel Novosad, jednatel
tel.: +420 577 525 146
p.novosad@geniczech.cz, www.geniczech.cz

GENICZECH-M, s.r.o.
Vavrečkova 5673, 54. budova, areál Svit a. s.,
760 01 Zlín
Telefon:+420 577 525 145
Fax:+420 577 525 140
E-mail:info@geniczech.cz