EcoPaXX společnosti DSM si vybrala společnost Dytech

pro odlučovače palivových výparů vozů Ferrari a Maserati

Royal DSM, globální společnost působící v oboru biologických a materiálových věd, oznámila, že její biologicky založený vysoce výkonný polyamid 410 EcoPaXX® byl vybrán společností Dytech-Dynamic Fluid Technologies pro odlučovače palivových výparů, které vyrábí pro sportovní vozy Ferrari a Maserati. Toto řešení založené na bezhalogenové samozhášecí přísadě EcoPaXX Q-KGS6 zvyšuje požární bezpečnost vozidel kombinací samozhášení a vysoké úrovně chemické odolnosti, což má pro toto použití zásadní význam.

Odlučovač palivových výparů je důležitým prvkem celého systému přívodu paliva v silničních vozidlech. Odděluje výpary z kapalného paliva vystupujícího z palivové nádrže a zamezuje, aby se kapalné palivo dostalo do nádrže palivových výparů a znečistilo ji. Tím se zamezí úniku výparných plynů do ovzduší při současném zachování správných tlakových poměrů v palivové nádrži.

I když samotné palivové trasy jsou vybaveny koextrudovaným vnějším krytem ze samozhášecího termoplastu, odlučovače palivových výparů jsou stále nejčastěji vyrobeny z nesamozhášecího polyamidu. Společnost Dytech Dynamic Fluid Technologies se sídlem v blízkosti italského Turína, která je nyní součástí skupiny Tokai Rubber Industries Ltd. group, vyvíjí a dodává součásti a systémy rozvodu paliva do mnoha předních automobilových společností po celém světě. Společnost Dytech si vybrala inovační bezhalogenový samozhášecí materiál EcoPaXX za účelem splnění zvyšujících se požadavků požární bezpečnosti a také jiných náročných požadavků kladených tímto konkrétním použitím.

EcoPaXX je vysoce odolný a nepropustný pro tradiční benzínové palivo (E10), jakož i pro ekologičtější palivo E85. Při testu SHED (utěsněný plášť pro určení rychlosti vypařování) prokázaly odlučovače palivových výparů EcoPaXX velmi nízkou úroveň propustnosti pro palivo E10 ve výši 0,002 gramu/24 h. Materiál EcoPaXX Q-KGS6 má třídu hořlavosti UL 94 V-0 o hodnotě 0,7 mm.

Vysoká tepelná stabilita materiálu EcoPaXX je prokázána jeho maximální teplotou trvalého používání o hodnotě 175 °C. Tento technický plast má také velice dobrou rozměrovou stabilitu (prokázanou krátkodobým stárnutím při teplotě 100 °C) a převyšuje stávající materiály v nárazových testech za nízkých teplot prováděných při teplotě -30 °C. Materiál EcoPaXX také úspěšně prošel testy trubkového roztažení a nárazovými testy po tepelném stárnutí a stárnutí při působení paliva, jakož i testy meze únavy.

Materiál EcoPaXX má navíc ke svým jedinečným technickým vlastnostem další výhodu v tom, že polyamid 410 je ze 70 % odvozen z obnovitelných zdrojů a je certifikován jako neutrální z hlediska uhlíku v celém životním cyklu. „Výkon dosažený odlučovači palivových výparů EcoPaXX na nás učinil velký dojem,“ říká Mario Zasa z oddělení výzkumu a vývoje společnosti Dytech. „Naši zákazníci vyrábí jedny z nejprestižnějších vozů na silnici a vyžadují od svých dodavatelů řešení nejvyšší kvality. Při spolupráci se společností DSM jsme znovu uspěli při splnění jejich požadavků.“

Technické plasty DSM se stále více používají v různých prvcích automobilových i neautomobilových palivových systémů. Například jiná třída EcoPaXX – Q-HG6 – byla úspěšně testována v rychlospojkách automobilových palivových tras, a výrobek Akulon Fuel Lock®, zvláštní třída polyamidu 6 pro aplikace vstřikovacího a vyfukovacího lití, zajišťuje vynikající odolnost vůči proniknutí bez nutnosti přísad nebo zpracování po lití v takových výrobcích, jako jsou nádrže na stlačený zemní plyn. Vysoká odbornost společnosti DSM ve fyzice a chemii polymerů vedla k silné pozici ve vývoji různých materiálů s významnými charakteristikami požadovanými jejími partnery v automobilovém i jiných sektorech, ať už jde o vysokou samozhášecí schopnost a vysokou požární bariéru jako v tomto případě, nebo o jiné klíčové mechanické, chemické nebo elektrické vlastnosti. Toto nejnovější použití je dalším důkazem, jak společnost DSM aplikuje svou chytrou vědu do vytváření chytřejšího života.

www.dsm.com/automotive