EMO HANNOVER 2013, 16. - 21. září

Německý průmysl obráběcích strojů jde do roku 2013 optimisticky

Po dvou silných letech růstu je německý průmysl obráběcích strojů optimistický i pro rok 2013. Očekává se umírněný přírůstek výroby ve výši 1 procenta. „Tím branže opět dosáhne své nejlepší známky z roku 2008“, informuje Martin Kapp, předseda VDW (Spolek německých továren obráběcích strojů), u příležitosti výroční tiskové konference spolku ve Frankfurtu nad Mohanem.

Minulý rok proběhl lépe, než se očekávalo. Dobrá výchozí situace s plnými knihami zakázek při vysokém kapacitním vytížení přenesla výrobu přes rok 2012, říká Kapp. S růstem 9 procent docílila branže objemu výroby ve výši 14,1 miliard Euro.

Německý export dosahuje maxima

Ještě lépe obstál export. S nárůstem ve výši 20 procent na 9,5 miliard Euro dosáhl nejvyšší hodnoty, která kdy byla naměřena.

Největším sektorovým trhem je i nadále Čína. S objemem kolem 2,4 miliard Euro a růstem ve výši 14 procent přijal čínský trh více než dvakrát tolik německých strojů než druhý nejsilnější trh USA. Také průmysl Spojených států sází při modernizaci svých výrobních zařízení na německé obráběcí stroje. Do listopadu 2012 byl export dobře o třetinu vyšší než export roku 2008. Dokonce i do Španělska otřeseného krizí bylo prodáno více než v minulém roce, byť se vychází z nízké úrovně.

Výrazně poznamenán obezřetně jednajícím středním stavem přešlapoval tuzemský trh do značné míry na místě. S 6,8 miliardami Euro zaznamenal ještě pěkný kus pod úrovní před krizí. Kapacitní vytížení bylo s 92,4 procenty v lednu tohoto roku pouze nízko pod průměrem loňského roku. Do října 2012 se stav zakázek snížil na 8,3 měsíců, těsně o měsíc méně než v průměru loňského roku.

Příliv zakázek klesl v roce 2012, vycházeje z rekordu objednávek loňského roku, podle očekávání o desetinu. Poptávka byla podpořena objednávkami z Evropy a USA a také tvářecí technikou. Největším blokem tohoto segmentu trhu je lisovací technologie pro německý a mezinárodní automobilový průmysl. Díky vysokému podílu projektového obchodu nezávislého na konjunktuře jsou zde cyklické výkyvy nižší.

Konečně v roce 2012 vzrostla zaměstnanost v průměru o více než 5 procent a naposledy v prosinci byla rovna téměř 71 000 pracovnic a pracovníků.

Vítězem v mezinárodní konkurenci

Se svým výsledkem výroby byl německý průmysl obráběcích strojů v roce 2012 mezi velkými konkurenty jednoznačně vítězem. Při vyloučení vlivů směnného kurzu čínská výroba klesla; Japonci přešlapovali na místě. Výroba obráběcích strojů ve Spojených státech dokázala sice z důvodu dynamického tuzemského trhu mírně stoupnout, se 7 procenty plus však pozůstávala za Německem. I evropský průmysl obráběcích strojů rostl celkově pouze v polovičním rozsahu než toto odvětví v Německu. V exportu se němečtí poskytovatelé opět více přibližují Japonsku.

Optimismus na rok 2013

Pro rok 2013 očekává prognostický partner VDW Oxford Economics, že průmyslová výroba a kapitálové investice celosvětově opět silněji vzrostou. To se týká především Asie a Ameriky, méně pak Evropy.

Pro průmysl obráběcích strojů v Německu se z toho odvozují stabilní objednávky. Impulz by měl přijít především opět z Asie. Směrné ukazatele aktuálně ukazují v Číně, která naposledy objednala o 30 procent méně, opět vzrůstající tendenci. Index nákupních manažerů vzrostl v lednu 2013 oproti svému nejnižšímu stavu v srpnu 2012 na více než 52 procent. I průmyslová výroba roste opět ve dvoumístných číslech.

„V konečném součtu přináší světové hospodářské klima roku 2013 vítr v zádech. Směrné ukazatele jako celosvětový index nákupních manažerů a obchodní klima Ifo pro německý průmysl obráběcích strojů ukazují již několik měsíců směrem nahoru“, říká Martin Kapp plný důvěry. Na tuzemském trhu zůstává naproti tomu poptávka potlačena. Diskuze o zvýšení daní, kolísavá energetická proměna a vysoké ceny za energie, nadále doutnající nejistota v evropském finančnictví s neodhadnutelným vývojem na některých trzích a v neposlední řadě oznámení vysokých mzdových požadavků znejistěly tuzemské investory, tolik uvádí předseda VDW.

Zahraniční produkce německých poskytovatelů obráběcích strojů roste

Téměř dvě pětiny výroby obráběcích strojů ve výši zhruba 66 miliard Euro byly v loňském roce instalovány jen v čínských továrnách. I přes dočasně pomalejší růst trhu zůstává potřeba obráběcích strojů v Asii i do budoucna ohromná, zatímco tradiční trhy Západní Evropy nemohou s touto dynamikou již držet krok. Němečtí poskytovatelé obráběcích strojů stojí před příležitostí orientovat své odbytové a výrobní struktury tímto směrem.

Podle aktuálního průzkumu VDW vzrostla výroba německých poskytovatelů v zahraničních výrobních pobočkách v roce 2011 téměř o 60 procent na zhruba 1,7 miliardy Euro. K tuzemským zaměstnancům lze ještě připočítat dobře 15 procent nebo 7 750 pracovnic a pracovníků v zahraničních výrobních pobočkách. Těžištěm angažovanosti je tradičně Švýcarsko, USA, Brazílie. Relativně mladé, ovšem silně rostoucí čínské aktivity vzrostly v roce 2011 o 55 procent. Tento proces získá v dohledné době s dalším nárůstem personálu na dynamice.

Společně budeme údernější

„Přitom nemusí všichni dělat všechno“, je přesvědčen Martin Kapp. Propaguje, aby němečtí poskytovatelé obráběcích strojů navázali užší spolupráci. Tím by se odvětví mohlo stát ještě údernějším. Kooperace by nemusela být vždy provázena finančními vazbami. Spíše by mohl být společně organizován například servis a vedení skladu náhradních dílů na vzdálených trzích.

„Intelligence in Production“ na veletrhu EMO Hannover 2013

Mezinárodní uživatelé obráběcích strojů stojí všude ve světě před velkými výzvami. Jde u nich o to, aby svou výrobu organizovali hospodárně pod obrovským tlakem na náklady, vysokými požadavky na efektivnost a životní prostředí. Klíčem k tomu je inteligentní výrobní technika. Velkou výhodu před konkurencí mají ti poskytovatelé, kteří mohou nabízet trvale a všude ve světě. Řešení budou prezentována na veletrhu EMO Hannover 2013 pod ústřední myšlenkou „Intelligence in Production“ od 16. do 21. září.

Na světovém předním veletrhu obrábění kovů nepředstavují svou kompetentnost však pouze výrobci obráběcích strojů. V doprovodném programu se tím bude zabývat také velmi kvalitně obsazený kongres VDMA „Vyrábět inteligentněji“. V ohnisku zájmu jsou pod heslem „Inspired by Technology“ témata vynikající výroba se štíhlou výrobou a flexibilní řetězce tvorby hodnot, efektivní výroba prostřednictvím udržitelnosti a šetření zdrojů a také inteligentní výroba propojením a Industrie 4.0.

Návštěvu veletrhu EMO navíc obohatí hojnost dalších rámcových akcí. K nim patří mimo jiné dvoudenní konference „Nové výrobní technologie v letectví a kosmonautice“ s doprovodnou speciální expozicí, seminář EMO Fokus Indie a prezentace řešení k energetické efektivnosti pod značkou Blue Competence.

www.emo-hannover.de