EMO Hannover 2013

Zpracování kovů se prezentuje na veletrhu superlativů

Veletrh EMO proběhne v Hannoveru v době od 16. do 21. září 2013. Na předním světovém veletrhu zpracování kovů představí mezinárodní výrobci výrobní techniky pod heslem „Inteligence ve výrobě“ své produkty, řešení a služby spojené s kovem jako materiálem.

Veletrh EMO Hannover ukáže odborným návštěvníkům z celého světa, jak mohou s ´inteligentní výrobou´ nejlépe čelit dnešním i budoucím výzvám, “ říká Dr. Wilfried Schäfer, výkonný ředitel Svazu německých výrobců obráběcích strojů (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, VDW) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, který je organizátorem veletrhu EMO, u příležitosti tiskové konference k veletrhu EMO 28. května 2013 v Praze. „Veletrh EMO je výkladní skříní celého světa. Scházejí se zde všichni, kdo mají něco společného s obráběcími stroji: Zástupci firem nejrůznějších průmyslových branží, kteří rozhodují o investicích do zařízení, přední představitelé světového trhu s výrobní technikou, zástupci vědy a politiky.  Mezinárodní společnosti zde představí svým zákazníkům inovace vrcholné úrovně. Veletrh EMO Hannover bude v neposlední řadě zdrojem rozhodujících impulzů pro výrobu následujících let,“ prohlašuje dále W. Schäfer.

Na předchozím veletrhu EMO v roce 2011 vystavovalo přes 2 000 firem. 60 % vystavujících firem nepřijelo na veletrh z Německa, ale ze 40 zemí světa. Jen z východní Evropy se představilo 68 vystavovatelů. „Pro každého výrobce obráběcích strojů, který se chce prosadit v mezinárodním obchodě, je účast na veletrhu EMO Hannover absolutní povinností,“ je přesvědčen Wilfried Schäfer. Stejně tak naleznou uživatelé obráběcích strojů v Hannoveru odpovídající výrobní techniku a kompetentní partnery pro obchodní jednání. To platí jak pro výrobce malých sérií, tak pro výrobce masové produkce. V roce 2011 navštívilo veletrh EMO Hannover 140 000 odborných návštěvníků z více než 100 zemí. Podíl zahraničních návštěvníků tvořil 36 %. Asi dvě třetiny hostů byly z Evropy.

EMO Hannover – špičkové mezinárodní setkání výrobní techniky

EMO Hannover je veletrh superlativů. Je proto stejně atraktivní pro mezinárodní odborné návštěvníky i vystavovatele. Jeho rozsah a čistá výstavní plocha okolo 180 000 m² je zárukou, že zde každý návštěvník získá široký přehled o inteligentní výrobní technice v oblasti kovoobráběcích strojů pro třískové obrábění a tvářecích kovoobráběcích strojů, výrobních systémů, přesných nástrojů, měřící techniky, automatizovaného materiálového toku, technologií CAx, řídící techniky a  techniky pohonů i příslušenství.  Členění veletrhu podle stěžejních produktů mimoto umožňuje návštěvníkům snadno se orientovat a rychle nalézt to, co hledají.

Rozsah a postavení veletrhu EMO Hannover jako nejvýznamnější mezinárodní platformy zpracování kovů je motivací pro vystavovatele, ukázat stroje v rozsahu a počtu, který není k vidění na žádné jiné akci. Návštěvník má proto možnost zařízení vidět, osahat si jej a u konkrétního produktu si nechat vysvětlit, co umí a jaké přináší výhody.  Na veletrhu EMO Hannover 2011 bylo do veletržního areálu přivezeno 47 000 tun strojů a veletržního materiálu.

Pro zákazníky přicházející z oblastí procesního řetězce zpracování kovů je veletrh EMO Hannover pevným termínem v plánovacích kalendářích. Zastupují především automobilový průmysl, leteckou a vesmírnou techniku, strojírenství, investiční výstavbu, elektrotechniku, jemnou mechaniku a optiku, kovozpracující průmysl, medicínskou techniku atd.

Téměř dvě třetiny odborných návštěvníků předchozího veletrhu EMO se zabývaly různou činností v průmyslu, především ve strojírenství, ve výrobě strojů a zařízení a v automobilovém průmyslu.  Obě průmyslové branže jsou svým 66 procentním podílem dvěmi nejdůležitějšími odběrateli obráběcích strojů. V roce 2011 přišlo na veletrh především více zákazníků z branže mezinárodního automobilového průmyslu, který všude na světě investuje do rozšiřování výrobních kapacit, nových modelů, technologií motorů a pohonů. Na veletrh EMO přijíždí také stále více nových návštěvníků. V roce 2011 bylo 45 % hostů na veletrhu EMO v Hannoveru poprvé. To pro vystavovatele znamená okolo 63 000 potenciálních nových zákazníků.

Veletrh EMO Hannover je nejvýznamnějším fórem inovací a investic

Na veletrh EMO do Hannoveru přijíždějí odborníci z průmyslové výroby s velkým očekáváním, protože veletrh je tradičně nejvýznamnějším světovým fórem inovací v oblasti zpracování kovů.  Proto je pro vystavovatele rovněž nejvýznamnějším milníkem, na který se intenzívně připravují, aby mohli celému trhu prezentovat své nové stroje a inovace.   Vystavovatelé považují veletrh EMO Hannover za jedinečnou světovou akci a možnost, jak si zajistit svou pozici mezi konkurencí a profilovat se před mezinárodním publikem. „Každý tu ze sebe vydává to nejlepší,“ říká W. Schäfer ze Svazu VDW. Výrobní podniky, ať vyrábějí spotřební zboží, vozidla, zdravotnickou nebo energetickou techniku, čelí dnes na celém světě podobným výzvám.  Jejich odběratelé očekávají nezávisle na místě výroby širokou paletu produktů, vysoce kvalitní produkty za příznivou cenu, které jsou pokud možno vyráběny s ohledem na životní prostředí. Pro firmy nabízející obráběcí stroje to znamená větší flexibilitu, lepší kvalitu, nové výrobní koncepce, které jsou schopné zpracovávat také takové materiály jako titan nebo kombinované materiály, a stroje šetřící zdroje. Za tím účelem se mnohdy přepracovává celá koncepce strojů a zařízení včetně nástrojů, řízení, komponent techniky pohonů, měřících prostředků a propojení s informačními technologiemi.  V uvedených oblastech kromě toho optimalizované začlenění strojů nebo výrobních systémů do celého výrobního procesu přináší pokrok.

Že je veletrh EMO intenzívně využíván jako investiční platforma, ukazuje vysoký podíl návštěvníků, kteří ve své firmě rozhodují o investicích do zařízení. V roce 2011 tři čtvrtiny hostů uváděly v rámci ankety pro návštěvníky, že mají podíl na rozhodování o investicích do zařízení ve svém podniku.  Více než dvě třetiny evropských a tři čtvrtiny mimoevropských návštěvníků přijely do Hannoveru s konkrétními investičními záměry. Že veletrh EMO nabízí dostatek řešení, dokládá anketa pro vystavovatele. Někteří dokonce hovořili o rekordním výsledku v odbytu strojů. Podle ankety byly jen na veletrhu zadány zakázky v hodnotě minimálně 4,5 miliard eur. Mimoto během šesti měsíců, které následovaly po veletrhu EMO Hannover, dosáhly mezinárodní objednávky obráběcích strojů, i přes celosvětově slábnoucí oživení, opět podobné úrovně jako v předcházejícím roce.

Obráběcí stroje hrají pro inteligentní výrobu klíčovou úlohu

Úkolů i výzev je však nezávisle na hospodářském vývoji dostatek.  Rostoucí urbanizace a velká potřeba výkonné infrastruktury, vysoké požadavky na mobilitu, rostoucí ceny surovin, náročnost poptávky po zdravé výživě, demografické změny a vysoká potřeba kvalitní zdravotní péče představují jen některé z impulzů. K řešení většiny úkolů významně přispívá průmysl. A v průmyslové výrobě hrají obráběcí stroje klíčovou úlohu. Pokud v roce 2013 opět nastane celosvětová konjunktura, jak to očekávají ekonomové, bude  moderní výrobní technika a „Inteligence ve výrobě“ žádanější než kdykoliv v minulosti.

Proto očekávají představitelé branže a zákazníci už dnes veletrh EMO v Hannoveru s velkým napětím. Veletrh se v září 2013 opět stane Mekkou kovoobrábění. Wilfried Schäfer ze svazu VDW shrnuje: „Pro zákazníky průmyslu výroby obráběcích strojů je návštěva veletrhu EMO povinným termínem, protože se nikde jinde nenacházejí na jednom místě tak kompetentní a vysoce odborná řešení mezinárodního zpracování kovů jako zde. A nikde není prezentováno tolik inovací jako v Hannoveru. Pro firmy nabízející obráběcí stroje je účast na veletrhu EMO rovněž nezbytná, protože nikde jinde se nesejde tolik zástupců firem s rozhodovacími kompetencemi jako tady.“

www.emo-hannover.de