Firma Zwick vyvinula systém pro zkoušení sedadel a pěnových hmot ve vozidlech

V automobilovém průmyslu se na sedadlech, stejně jako ostatních částech vozidel, provádí mnoho různých testů. Firma Zwick vyvinula zkušební systém, na kterém lze testovat nejen  sedadla a jejich kostry, ale na základě cyklických zkoušek také určovat tvrdost a únavu použitých pěnových hmot. Typickým příkladem jedné  ze zjišťovaných hodnot je tuhost sedadla.

Sedadla a jejich kostry (včetně opěradel) se zkouší v různých polohách. Typickým ukazatelem kvality je tuhost sedadel. U pěnových hmot provádíme na zkušebním zařízení únavové (cyklické) zkoušky a zjišťujeme tvrdost. Aby bylo možné používat elektromechanické aktuátory co možná nejflexibilněji, jsou umístěny do speciálního portálu, který vyvinula firma Zwick. Ten umožňuje elektricky nastavovat dráhu ve směru osy X a Y a také výšku příčníku. Funkce umístění vzorku v definovaném úhlu je volitelným doplňkem. V nabídce je rovněž zkušební razidlo pro testování pěnových hmot v souladu s normami a ochranný kryt.

Vysoce citlivá měřicí a řídicí elektronika testControl s rychlým sběrem měřicích dat až 500 Hz a rychlostí zkoušení až 500 mm/s je vhodná i pro velmi náročné aplikace. Elektromechanické aktuátory jsou dostupné v šesti velikostech – 1, 2, 5, 10, 20 a 30 kN. Využívají se jak v oblasti zkoušení materiálu a součástí, tak i pro testování konečných výrobků. Tyto systémy mohou sloužit také pro kontrolu jednotlivých výrobních kroků jako např. zatlačení, odtrhnutí a montáž či provádět cyklické zkoušky s velkým zdvihem.

www.zwick.com