GASCONTROL PLAST – Projekt TIP FR TI1/232

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR“

ŠIROCE VYUŽITELNÉ DESKY Z TERMOPLASTICKÝCH KOMPOZITŮ

Společnost GASCONTROL PLAST, a. s. pod vedením jejího ředitele pana Mieczyslawa Molendy pokročila v inovačních aktivitách sdružení firem GASCONTROL GROUP nejdále. V rámci nedávno ukončeného programu POTENCIÁL, podporovaného z fondů EU a z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu, firma vybudovala moderní „Výzkumné centrum pro energii a plasty“ a s jeho využitím řeší další významný projekt TIP FR TI1/232 „Inovované typy vytlačovaných desek z termoplastů“, v rámci programu „Výzkum a vývoj“. Cílem projektu bylo vyvinout desky z termoplastických kompozitů, kde by bylo možné s využitím mikro a nanoplniv, technologie chemického a fyzikálního lehčení a prostřednictvím dalších aditivací přispět k podstatnému snížení plošné hmotnosti materiálu, při zachování přijatelných mechanických vlastností výsledného produktu.

Tento zcela nový typ desky FR PE 1 v sortimentu GASCONTROL PLAST, a.s. byl vyvinut ve spolupráci s Polymer Institute Brno, spol. s r. o. Jedná se o desku na bázi polyetylénu s elektrovodnými aditivy a retardéry hoření. Jedinečná receptura zaručuje příznivé mechanické vlastnosti při zachování sníženého povrchového elektrického odporu desky a zároveň zabraňuje možnosti být zapálena a hořet. Desku lze úspěšně použít v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu a požáru, např. v důlním prostředí s nebezpečnými atmosférickými podmínkami 2 a 1 dle ČSN 1127-2 a DIN 22100 část 6), dále v průmyslu, kde deklarované vlastnosti desky vyhovují místním přepisům. Typickou aplikací jsou přepážky a vystýlky. Jako vhodnou ji lze doporučit pro výrobu speciálních přepravních obalů, kde by mohl elektrostatický náboj poškodit přepravované elektrosoučásti. Desku lze zpracovat běžnými mechanickými způsoby (vrtání, frézování, řezání, střihání, ohýbaní apod. a spojovat rozebíratelnými mechanickými spoji. Desku lze svařovat natupo nebo přídavným drátem. Deska prokazuje výborné vlastnosti při vakuovém tvarování. Není vhodná pro výboru nádob, kde vzniká hydrostatický tlak. Deska je certifikovaná VVUÚ Radvanice, s. r., certifikát č. VVUÚ-160/H/2010 pro použití v důlním prostředí.

Desky se budou standardně vyrábět v šíři 400 mm, v délce 500 – 2000 mm a tloušťce 2 – 8 mm. Desky větších formátů lze vyrobit po dohodě, další vlastnosti na vyžádání u výrobce, www.gascontrolplast.cz.

Desky FR PE 1 nacházejí uplatnění také ve strojírenském, automobilovém či leteckém průmyslu.

Souběžně byla řešena problematika záměny dosud využívaných materiálů (oceli) pro rozvod vzduchu a vody v důlním prostředí plastovým potrubím. Podařilo se vyvinout vícevrstvé polyetylenové potrubí s ochranným pláštěm, který se vyznačuje značně sníženým elektrickým odporem a zároveň sníženou hořlavostí. Celý systém včetně spojovacích elementů výrazně snižuje pracnost vlivem snížení hmotnosti trubního materiálu, je odolný proti korozi, byl certifikován u VVUÚ Ostrava-Radvanice a je připraven k průmyslovému využití.

-nov-