GrindTec 2014

19.– 22. března | Výstaviště Augsburg

Očekává se další rozšiřování výstavních ploch. Plánování hal začalo. Přední světoví výrobci brousicí technologie se začínají přihlašovat na specializovaný veletrh GrindTec.

Tři sta čtrnáct vystavovatelů, včetně lídrů trhu v oboru brousicích technologií, si již zamluvilo stánky na připravovaný veletrh GrindTec 2014. Je to asi o 40 více než ve stejnou dobu před minulým veletrhem, který tehdy byl do té doby největším, který se kdy konal. Projektový manažer veletrhu Joachim Kalsdorf považuje skvělou pozici veletrhu GrindTec za rozhodující faktor rostoucího zájmu. „Neexistuje jiná, účinnější platforma pro společnosti v oboru brousicích technologií. Právě na tomto veletrhu vystavovatelé dosahují skvělé výsledky. V roce 2012 popsalo asi 80 procent vystavovatelů svoji účast na veletrhu slovy „velmi vydařená“ nebo „vydařená“. Na základě současného stavu přihlášek očekáváme zásadní rozšiřování obsazených výstavních ploch na veletrhu GrindTec 2014, a to jak co do počtu účastníků, tak i zabrané plochy.“

GrindTec International: Švýcarsko na prvním místě před Itálií, dotahuje se Čína

Mezinárodní aspekt veletrhu GrindTec se opět posiluje. V současné době je jeho hodnota 34 %, přičemž osm procent vystavovatelů má svoji premiéru nebo se vrací po určité době absence. Mezi zahraničními zástupci tradičně dominuje Švýcarsko se 41% zahraničních účastníků. Na druhém místě je Itálie (13%), následovaná Čínou (8%), Rakouskem (5%), Spojenými státy (4%) a Japonskem, Nizozemskem a Velkou Británií (každá 3%).

Hala číslo 2 nově

Veletrh GrindTec 2014 bude představen jakožto jasně vymezená profesionálnější a ucelenější platforma pro producenty brousicí technologie jako takové. Kromě toho ale budou k vidění konstrukční změny – zejména v hale číslo 7. Z toho důvodu se projektový management veletrhu GrindTec rozhodl využít protentokrát i halu číslo 2, a to zcela poprvé. Tato hala se do konceptu veletrhu skvěle hodí a doplní již zavedené výstavní prostory. V konečném důsledku tak bude veletrh k vidění v pěti halách na celkové ploše 34 000 m2 .

Přední světové firmy se přihlašují na specializovaný veletrh GrindTec

Zástupci vystavovatelů opakovaně zdůrazňují, jak důležitý tento veletrh pro ně je. V současné době tak představují své novinky a inovace právě na veletrhu GrindTec, nikoliv na EMO. A přestože termíny podobných akcí kolidují s termínem konání veletrhu GrindTec, nepředstavuje to pro ně problém. GrindTec má evidentně přednost. V současné době tak není v Evropě přední společnost v oboru brousicí technologie, která by nebyla zastoupena na veletrhu GrindTec.

Soutěž „Tool Grinder of the Year“ se bude v Augsburgu konat už popáté

Ve  spolupráci se společností Walter Maschinenbau GmbH a FDPW-Akademie bude oborový časopis fertigung pořádat soutěž „Tool Grinder of the Year“. Už popáté se tak bude hledat nejlepší brousicí nástroj ze Švýcarska, Německa nebo Rakouska. Vedle posilování image této technologicky vyspělé profese usilujeme o vzbuzování zájmu o tuto profesi mezi mladými lidmi na začátku jejich kariéry. Napínavé finále se bude konat právě během veletrhu GrindTec 2014. Pět postupujících finalistů bude muset sestavit komplexní nástroj – na čas a za povzbuzování odborného publika.