HANNOVER MESSE 2013

MobiliTec 2013 – Elektromobilita zahajuje jízdy

  • Pohon vozidel se elektrifikuje

  • Vedoucí veletrh MobiliTec předvede aktuální stav techniky

Pro zavedené výrobce průmyslových elektrických pohonů se díky elektromobilitě otevírá slibné pole působnosti, s kterou je do příštích let spojený značný potenciál v každodenní mobilitě.

Kdo se chce dozvědět, co je v mobilní elektrické technice pohonu zatím proveditelné a možné, měl by se informovat na veletrhu Hannover Messe 2013 (8. - 12. dubna). Proběhne zde MobiliTec, mezinárodní vedoucí veletrh hybridní a elektrické techniky pohonu, mobilních zásobníků energie a alternativních mobilních technologií. Také na vedoucím veletrhu MDA (Motion, Drive & Automation) budou prezentovány inovace z oblasti elektromobility.

Jako místo prvního zastavení pro odborné návštěvníky, kteří se zajímají o elektrifikaci pohonu, se nabízí společný stánek E-MOTIVE. Stánek v hale č. 25 bude informovat o aktivitách společného výzkumu v průmyslu, který se věnuje elektrické technice pohonu pro vozidla. Mimo to zde představí řada podniků – členů sítě – aktuální technické novinky.  Fórum E-MOTIVE je meziodvětvová platforma technologií a znalostí o mobilitě, kterou zaštiťuje svaz VDMA. Platforma je zárukou úspěšného výzkumu v rámci sítí Sdružení pro výzkum techniky pohonu (VDMA-Forschungsvereinigungen Antriebstechnik e.V. (FVA)) a spalovacích motorů, (Verbrennungskraftmaschinen e.V. (FVV), které zastřešuje svaz VDMA.  E-MOTIVE je proto přední iniciativou na sítí pro spolupráci podniků z automobilového průmyslu a výroby energie, strojírenství, výzkumných ústavů a vysokých škol.

Krátký přehled výstavního programu několika výrobců ukáže velkou rozmanitost a že vystavující firmy, co se týká technologií, kráčí velmi rozdílnými cestami.

Společnost Sensor-Technik Wiedemann se soustřeďuje na elektrifikaci mobilních pracovních strojů a společně s několika partnery vyvinula systém „powerMELA“ pro dieselelektrické hybridní pohony. Dieselový motor stroje pohání generátor napájený napětím 750 V. Zde lze napojit elektromotory, které přímo nebo přes redukční převodovku pohánějí kola. Toto řešení bylo mimo jiné už realizováno u sněhové rolby a u traktoru. Podnik na veletrhu MobiliTec představí v rámci řízení baterií také řešení pro kontrolu lithiovo-iontových akumulátorových článků.

Společnost Baumüller je rovněž partnerem projektu powerMELA a využívá know-how, které získala v průmyslové technice pohonu pro vývoj nových elektropohonů pro mobilní aplikace. Na veletrhu MobiliTec předvede motor s kotoučovým rotorem, který může být díky své kompaktní stavbě umístěn přímo na náboji kola. Pohon se vyznačuje vysokou hustotou výkonu a hodí se mimo jiné také pro motorky, čluny a pracovní stroje s elektrickým pohonem.

150 PS a 256 km/h maximální rychlost – to jsou výkonové hodnoty motorky s elektrickým pohonem firmy Münch, která je vybavena pohonem společnosti Wittenstein AG. K technologiím, které k tomu vytvářejí předpoklady, patří extrémně účinná tepelná izolace pohonů, které dosahují v provozu teploty téměř 200° Celsia. Je třeba počítat s vysokou dynamikou a maximálním otočným momentem, protože jinak by motorky s elektrickým pohonem týmu Münch Racing Team s pohony firmy Wittenstein nevyhrály při různých mezinárodních závodech. Bernd Schimpf, člen představenstva zodpovídající za mechatroniku ve firmě Wittenstein: „Závody na motocyklu jsou ideálním prostředím pro zjištění, co znamená technika elektrického pohonu pro mobilitu s elektrickým pohonem. Nacházíme se zde v prostředí, kde se vše točí kolem maximální hustoty výkonu, maximálního otočného momentu na minimálním prostoru.“ Jak podnik v praxi tyto požadavky realizuje, se může návštěvník dozvědět na veletrhu MobiliTec z první ruky.

Firma Ziehl-Abegg přenesla na silnice vynález zakladatele firmy Emila Ziehla z roku 1897 – motor s vnějším rotorem – jako hybridní pohon náboje kola pro užitkové vozy.„ZAwheel“ bez převodu vystaví firma v Hannoveru. V Rotterdamu už jezdí autobusy, které využívají tento pohon a provozovatelé jsou zcela přesvědčeni o nové koncepci, která je kombinací pohonu náboje kola s malým spalovacím motorem jako „Range Extender“. Autobusy již absolvovaly více než 2 000 linkových jízd a jejich spotřeba ve srovnání s konvenčním dieselovým pohonem znamená o 50 % nižší spotřebu pohonných hmot. Důvodem je optimalizovaná rekuperace: Až 25 % energie, kterou potřebuje autobus k pohonu, se získává jako zpětné napájení z průběhu brzdění.

Na techniku měničů mobilních pohonů se soustředí společnost REFU Elektronik GmbH, která svůj program rovněž představí na veletrhu MobiliTec. Předvede mimo jiné měniče, které byly vyvinuté speciálně pro dieselové pohony, ale i řídicí systémy pro baterie pro vozidla s elektrickým pohonem.

K vystavovatelům veletrhu MobiliTec patří také společnost Kienle & Spiess GmbH, která vyvinula techniku tlakového lití měděných roztoků na výrobu měděných rotorů pro elektrické pohony. Tato technika je sice nákladnější ve výrobě než známé plechové balíky s elektrickým pohonem, ale zajišťuje výrazně vyšší účinnost a to je vzhledem k omezenému výkonu baterií u mobilních elektropohonů opravdu konkurenční výhodou.

Další výrobci z oblasti průmyslové techniky pohonu, kteří odkrývají trh elektromobility, budou zastoupeni na veletrhu MobiliTec na vlastních stáncích. Třetí skupina výrobců, ke které patří rovněž společnost Ziehl-Abegg, předvede na veletrhu MDA komponenty a systémy pro jízdu s elektrickým pohonem společně s programem průmyslovým.

Vedle prezentací podniků proběhne na veletrhu MobiliTec také rozmanitý přednáškový program. Rovněž bude dána příležitost k jednáním s experty: Fórum uživatelů MobiliTec vytváří podmínky pro bezprostřední přenos znalostí. Budou zde představeny nové poznatky a vývoj techniky baterií nebo elektrifikace pohonu.

www.hannovermesse.de