HIGHQLINE

Nástroje a vyměnitelné břitové destičky s novými vlastnostmi

Od doby první myšlenky a realizace vyměnitelné řezné destičky z karbidu wolframu v roce 1927 vykonalo mnoho společností na poli řezných nástrojů obrovský kus výzkumné a kreativní práce pro jejich zdokonalení, zejména v oblasti geometrie břitu a tvarů utvařečů. Samozřejmě i vývoj samotných substrátů řezných materiálů jde ruku v ruce s tímto vývojem. A tak dnešní karbidy pracují za výrazně vyšších řezných podmínek než v době svého prvního použití k účelu obrábění a poradí si se širokou škálou obráběných materiálů.

Neustálý vývoj optimalizace procesu obrábění je v souladu se zdokonalováním obráběcích strojů a center. Tím je dán předpoklad ke zrychlování strojního obrábění. Obráběcí stroje ovlivňují vývoj nástrojů a nutí výrobce přicházet s nástroji více a více produktivními. Ty musí vlastní konstrukcí těles a geometrií řezných břitů plně vyhovět metodám rychlého odběru materiálu (Fast Metal Removal – FMR). Ceny surovin pro výrobu řezných karbidů ve světovém měřítku prudce rostou. Toho jsou si výrobci vědomi a snaží se této skutečnosti podřídit svůj další vývoj nástrojů. Firma ISCAR pod logem své nové kampaně HIGH-Q-LINE přináší opět inovativní nástroje, které svojí užitností a výkonností zohledňují výše zmíněný fakt. Nová řešení uložení destiček v lůžku, geometrií a povlaků slibují zvýšení produktivity a životnosti nástrojů. To vše má kladný vliv na tolik sledovanou ekonomiku výroby. Nová řada nástrojů řady HIGH-Q-LINE přináší mnohé výhody. Mezi ty hlavní patří jakosti karbidů se širokým aplikačním rozsahem, vyšší použitelné posuvy, nižší řezný odpor, úspora řezných kapalin a vhodnost nástrojů i pro stroje s lehčí konstrukcí rámů.

INOVACE V OBLASTI SOUSTRUŽENÍ

Upínací systém ISCAR DOVEIQTURN spolehlivě řeší pevné upnutí negativních oboustranných ISO destiček. Šikmá boční plocha destičky opřená v lůžku s rybinovitým vedením je dokonale jištěna a nedochází k jejímu zvedání ani při vysokých řezných silách při hrubovacích operacích. Zejména u systému upnutí destičky páčkou je markantně vyřešen problém se zvedáním destiček. Přínosem této inovace nástroje je možnost nasadit vyšší řezné parametry a tím přispět k zefektivnění výroby.

NOVÉ UTVAŘEČE PRO SOUSTRUŽENÍ

Celkem tři nové utvařeče pro obrábění ocelí byly vyvinuty a jsou aplikovány na nových EKO destičkách. Produkují malé, rovnoměrné třísky s dobrým odchodem z místa řezu a snadnou manipulací. Svůj tvar si zachovávají i při širokém rozsahu řezných podmínek.

F3P – utvařeč oboustranných destiček s pozitivním úhlem čela. Vlastní tvarování přináší jemný řez, nižší řezné tlaky, menší přenos tepla do břitu a výrazné prodloužení životnosti destiček.

M3P – utvařeč oboustranných destiček pro střední aplikace obrábění ocelí. Má zpevněnou řeznou hranu, pozitivní úhel čela a tvarování na čele pro snížení přenosu tepla do nástroje.

R3P – utvařeč jednostranných hrubovacích destiček pro obrábění ocelí. Má zpevněnou řeznou hranu, zpozitivněnou geometrii čela pro snížení řezných sil a tvarování čelní plochy pro snížení přenosu tepla do nástroje.

EKONOMICKÉ ISO destičky pro soustružení s nižšími náklady

V mnoha případech soustružnických aplikací máme snahu používat destičky větších rozměrů, než je reálná potřeba dané operace. Proto ISCAR přináší na trh široký rozsah malých a tím i levnějších ISO soustružnických destiček. Jejich používáním lze dosáhnout výrazné ekonomické úspory úsporou drahého karbidu. Nové destičky mají stejné vlastnosti a geometrii jako ty standardní. Jsou vyráběny v širokém rozsahu geometrií, utvařečů, rádiusů na rohu a také jakostí karbidů.

Řada malých EKO destiček zahrnuje i další novinku ISCAR destiček: YNMG 1604…, které lze upínat do lůžek standardních držáků destiček VNMG 1604… . Nové destičky YNMG 1604… se vyznačují vrcholovým úhlem 25 °. Jsou určeny pro soustružení úzkých tvarů a zápichů tvarů „V“, které nelze běžně obrobit standardními destičkami s úhlem 35 °.

VYSOKÉ ZVÝŠENÍ HODNOT POSUVŮ SOUSTRUŽENÍ

V oblasti rychlého odběru materiálu přináší firma ISCAR na trh nástroje řady FEEDTURN. Jedná se o klasickou destičky tvaru trigon v kombinaci s nožovým držákem s úhlem nastavení 18,5 stupně. Pozvolný úhel nastavení dovoluje hloubku záběru 1–3 mm, ale zato posuvy od 1 do 2,5 mm na otáčku. Navíc je destička WOMG jištěna v lůžku držáku PWXOR/L proti vylomení systémem DOVEIQTURN (zmíněno v úvodu článku). Tento držák přináší nejen výhodu vysokých posuvů, ale i další ekonomické dovyužití vedlejších břitů jinak běžně nevyužívaných.

 PRO KOPÍROVÁNÍ  SYSTÉM SAFE-T-LOCK

Pro bezpečnější a pevnější upnutí střídavě namáhaných břitů při kopírovacích operacích soustružení přináší firma na trh soustružnický držák SDNCN 2525M-13-SL pro 55 ° kosočtvercové destičky DCMT13…SL s úhlem hřbetu 7 °.

Podélná drážka v lůžku držáku přesně koresponduje s vylisovaným žebrem na spodku destičky a tím je zajištěna její pevná fixace pro obousměrné podélné soustružení a profilovací operace. Nové řešení tvaru lůžka plně řeší problematiku vymačkávání nebo axiální vymezení vůle destičky při změně směru posuvu při profilovacích aplikacích. Nové kosočtvercové destičky DCMT 13T5..-F3P/M3M 55 ° s utvařeči F3P a M3M jsou určeny pro polodokončovací a dokončovací operace na ocelích a nerez ocelích.

SOUSTRUŽENÍ S HLOUBKOU ZÁBĚRU AŽ 35 mm

Zrychlit obrábění velkých dílů jaké jsou obvyklé například v oblasti energetického průmyslu a těžkého strojírenství, na to už je zapotřebí vybavení nástroji většího kalibru. ISCAR přináší na trh nový nástroj PLBOR/L 5050T-40 s destičkami LOMX 402224-H6P pro těžké aplikace soustružení. Nové tangenciálně upnuté destičky jsou vyrobeny z houževnatého karbidu IC8250. Maximální hloubka záběru je 35 mm a maximální posuv do 2 mm/ot. V lůžku nožového držáku jsou upnuty páčkovým systémem a na spodku je držák chráněn podložnou destičkou. Tyto nástroje jsou určeny pro těžké aplikace v energetickém, lodním a železničním průmyslu.

PRODUKTIVNÍ ČELNÍ ZAPICHOVÁNÍ – TANGRIP TNF

Tento nový čelní zapichovací systém se vyznačuje opravdu vysokou tuhostí. Ta je dána již samotnou konstrukcí tangenciálního upnutí destičky v lůžku. Umožňuje nasazení vysokých posuvů a to i při přerušovaném řezu. Upnutí řezné destičky v samosvorném lůžku bez jiného upínacího mechanizmu umožňuje plynulou tvorbu a odchod třísky po čele nástroje. Samotná geometrie destičky utváří třísku tak, že nedochází k odírání bočních stěn zápichu a tříska plynule vybíhá ven.

Vyměnitelné destičky TNF šířek 3 a 4 mm se vyrábějí s utvařeči P-IQ (na ocel) a M-IQ (na nerez) v jakosti karbidu IC808. Stejnou destičkou lze upnout do pravého i levého držáku.

PRO TĚŽKÉ RADIÁLNÍ ZAPICHOVÁNÍ – DOVE-IQ-GRIP

Zapichovací systém DOVEIQGRIP je evoluční produkt dlouholeté úspěšné zapichovací řady nástrojů ISCAR-TIGER. Nová řada se vyznačuje především vysoce inovativním řešením upínacího mechanizmu destiček. Ty se vyrábějí standardně v šířkách 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm v jakosti karbidu SUMO TEC grade IC808. Lze je používat v integrálních držácích s průřezem upínací části 25, 32 a 40 mm nebo v planžetách výšky 53 mm s výměnným i kazetami pro šířky destiček 10, 12 a 14 mm.

Hlavní charakteristika:

• Velmi tuhé upnutí destičky v rybinovitém vedení,

• Jednoduché ovládání upínacího mechanizmu na čele držáku. Pouhé pootočení o půl otáčky stačí k upnutí a povolení destičky.

• Při výměně destičky není nutné vyjmout šroub z tělesa (odpadá riziko jeho ztráty).

• Bezproblémový odchod třísky na čele bez jakékoli části upínacího mechanizmu.

• Nové zapichovací planžety se osazují výměnnými kazetami.

Více k nástrojům řady ISCAR HIGH-Q-LINE i pro další aplikace třískového obrábění na www.iscar.cz nebo na stránkách našich časopisů Machining and Tooling i Automobil Industry v roce 2014.