Hřídelové spojky a jejich vliv na životnost strojů

Naše firma se již více než 12 let zaměřuje na přenos výkonu pomocí hřídelových spojek. Postupem boby jsme získali zastoupení renovovaných výrobců těchto komponentů především z Německa a Anglie. Široká nabídka spojek zákazníkovi zaručuje, že jsme schopni vybrat nejen jeden typ spojky pro požadovanou aplikaci.

Z praxe víme, že špičkové výrobky nejsou vždy vhodné pro zcela běžné aplikace, především z cenových důvodů. Proto je naší snahou navrhnout vždy optimální řešení s ohledem na náročnost aplikace, provozní podmínky a také cenovou úroveň produktu.

Lamelové hřídelové spojky zajišťují bezvůlový přenos kroutícího momentu při kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových výchylek. U lamelových spojek jsou nesouososti kompenzovány diskovými svazky nerezových lamel, které jsou vsazeny mezi náboje. Lamelové spojky firmy Mayr používají světově unikátní, patentovaný systém spojení lamelového svazku s nábojem spojky. Díky této špičkové konstrukci jsou lamelové spojky Mayr schopny přenášet vysoké momenty při mnohem menších rozměrech, než je běžné u konkurence. Nejdůležitější vlastností lamelových spojek je jejich vysoká torzní tuhost, která  dosahuje nejlepších hodnot v celosvětové konkurenci. Tato vlastnost je důležitá především v přesných pohonech obráběcích, tiskařský, papírenských a podobných strojů. Lamelové spojky Mayr ROBA-DS se vyznačují bezúdržbovým provozem, tzn. že není nutná výměna jakékoliv části během dlouhé životnosti kterou torzně tuhé, lamelové spojky mají a není nutno spojku domazávat.

Přetěžovací (pojistné, bezpečnostní) spojky zajišťují, že zátěž ve strojích a systémech nepřesáhne povolené hodnoty kroutícího momentu. Nesprávné ovládání, poruchy řízení, softwaru a hardwaru jsou nejčastější příčiny kolizí ve strojích a systémech. Výsledkem jsou drahé škody a prostoje ve výrobě. Řešením jsou přetěžovací spojky, které při přetížení ihned, max. však do 3 ms, odpojí destrukční setrvačnou energii hnací jednotky, což elektronická ochrana takto rychle neumí. Pokud designer při návrhu stroje využívá přetěžovací spojky, pak má také výhodu v tom, že může osadit pohony výrazně menšími komponenty, což vede ke snížení nákladů a menší setrvačné energii celého pohonu.

Naše firma nabízí pojistné spojky od lídra celosvětového trhu, firmy MAYR, které:
přidržují- např. hysterezní magnetické spojky, moment je při přetížení přidržován blízko nastavené hodnoty
odpojují- zde nedochází k přeskakování kuliček jelikož hnaná a hnací jednotka je kompletně odpojena
omezují- při přetížení se moment sníží asi na 10% nastavené hodnoty

Dále se tyto spojky dělí dle:

  • způsobu přenosu kroutícího momentu na třecí, kuličkové a bezkontaktní (hysterezní),
  • možnosti zda je omezen kroutící moment nebo axiální síla,
  • způsobu ovládání na mechanické, pneumatické a elektromagnetické.

Pružné spojky, které využívají pružných elementů, kompenzují větší radiální, axiální a úhlové výchylky než tuhé spojky. Další výhodou kterou pružné spojky nabízí, je tlumení kmitů a rázů vzniklých např. startováním a provozem dieselmotorů ale i z jiných důvodů. Pružné spojky jsou používány v pohonech mobilních stavebních strojů, zemědělských strojů, kompresorů, dieselagregátů, lodí, vlaků, větrných elektráren, v těžkém průmyslu atd.

Specialistou v tomto oboru je firma CENTA Antriebe Kirschey, která vyrábí pružné spojky již 60 let a nabízí 20 různých typů, které pokrývají rozsah od 10Nm – 1 000 kNm. Pružné spojky firmy CENTA jsou instalovány po celém světě a jsou známé svou kvalitou a dobrou cenou.

Další velkou skupinou pružných spojek používaných především v těžkém průmyslu jsou pružinové spojky. Princip vynalezl v roce 1917 Dr. James Bibby a tento produkt zcela změnil obor přenosu sil. Pružinové spojky sestávají z nábojů a vinuté pružiny. Vinutá pružina která má kónický průřez a je vyrobena z vysokotažné slitiny je pečlivě vytvarována do mřížkového tvaru. Následně je kalena a temperována. Tento princip, který tlumí momentové špičky, je dodnes jedním z nejpopulárnějších a stále se jedná o standardní model pro větší průmyslové pohony, zejména v ocelářském průmyslu. Pochopitelně, že pružinové spojky mají široké využití po celém světě a setkáváme se s nimi v mnoha ocelárnách, elektrárnách, uhelných dolech a jeřábech.

Zubové spojky přenáší krouticí moment přes vnější a vnitřní ozubení. Toto spojení zajišťuje přenos vysokých kroutících momentů a dovoluje kompenzovat poměrně značné hřídelové výchylky. Nevýhodou je nutnost pravidelného domazávání. Tyto spojky jsou vhodné pro vertikální i horizontální provoz. Tyto spojky lze také vybavit brzdovými bubny nebo kotouči.

Značně rošířené v jeřábové a zdvíhací technice jsou tzv. soudečkové spojky firmy JAURE. Zde se spojka stává nedílnou součástí celého řešení pohonu lanového bubnu a šetří nejen místo, ale podsttně také zvyšuje životnost ložisek a tím také prodlužuje servisní intervaly celého zařízení.

www.bmcbaltas.cz