Jak připojit tenzometrický můstek

Tenzometrické můstky (zkráceně tenzometry) se používají pro konstrukci vah, pro měření sil, tlaku, deformace, a točivého momentu. V současnosti jsou používané hlavně kovové tenzometry s citlivostí 2–10 mV/V.

Z hlediska elektroniky se tenzometrický můstek chová jako odporový můstek. Hodnota mechanického napětí (hmotnosti, tahu) je přímo úměrná poměru napájecího a výstupního napětí. K připojení můstku je třeba minimálně čtyř vodičů, pro větší vzdálenosti se používá šestivodičové připojení. Pokud se použije šest vodičů, je kompenzován i odpor přívodních kabelů k tenzometru.

Dále popsaný tenzometrický převodník TE485 (obrázek 1), který vyrábí Papouch s.r.o. (viz inzerát na zadní straně), využívá čtyřvodičové zapojení. Protože převodník TE485 má malé rozměry a krytí IP65, předpokládá se jeho umístění v blízkosti tenzometru. Na výstupu tenzometrického převodníku TE485 je pak možné číst měřenou veličinu protokolem MODBUS RTU.

Jednoduchá instalace

Připojení tenzometru je velmi jednoduché, jeho vývody se připojí přímo k převodníku TE485. Zapojení ukazuje obrázek 2. Je ale možné připojit i tenzometry s šestivodičovým výstupem.

Běžné kovové tenzometrické můstky mají odpor kolem 350 ohmů. Převodník TE485 má dostatečný výstupní proud pro připojení tenzometrů paralelně. Není tedy problém připojit např. 4 tenzometry paralelně, jak bývá obvyklé u větších vah. Připomeňme jen, že musí jít o tenzometry, které paralelní spojení dovolují.

Dále je třeba připojit jen napájení a linku RS485. Napájení může být v širokém rozsahu 8 V až 28 V, s rezervou tedy postačí pro běžné zdroje s typickým napětím 12 V nebo 24 V. Linka RS485 je zcela standardní a uvnitř převodníku je možné zapnout zakončovací odpor.

Obrázek 3 ukazuje svorkovnici v převodníku TE485. Většina součástek je ukryta pod deskou svorkovnice, což podstatně omezuje nechtěné zkraty a poškození při montáži.

Měření a komunikace

Převodník TE485 je určen pro pomalejší a přesná měření. Používá přesný nízkošumový 24-bitový převodník s digitálním fi ltrem, rychlost měření je cca 6×/s.

Je možné použít jeden ze dvou způsobů měření:

  1. Převodník TE485 spolu s tenzometrem kalibrovat, tedy nastavit hodnotu pro maximální rozsah a pro nulu (táru). Pak je celý rozsah rozdělen na 10.000 dílků, které jsou předávány jako naměřená hodnota.
  2. Číst přímo hodnotu z A/D převodníku zaokrouhlenou na 65.536 dílků a veškeré přepočty nechat na nadřízeném systému, například je provádět až v připojeném PLC.

Ke komunikaci lze používat firemní protokol společnosti Papouch pod názvem Spinel, nebo standardní protokol MODBUS RTU.

Provedení

Převodník TE485 je v krabici s krytím IP65 se třemi průchodkami pro kabel tenzometru, napájení a linku RS485. Tenzometrický převodník TE485 je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici Papouch s.r.o. rádi poradí s jeho aplikací.