Jak správně zkombinovat použití mosazného závitového inzertu a kovového pouzdra proti deformaci a praskání plastů při montáži dvou plastových dílů do jedné sestavy

V aplikacích, kde dochází k montáži dvou plastových dílů k sobě, je mnohdy třeba v jednom dílu vhodně použít kovové pouzdro-zálisek tak, aby nedocházelo při šroubovém spojení k deformaci či praskání a tím pádem k uvolňování spoje vlivem snížení silového působení mezi šroubem a závity inzertu ve druhém komponentu.

Podobně jako závitové inzerty, kovová pouzdra jsou použita pro zajištění kvality šroubového spoje v plastových komponentech a sestavách. Když je šroub utáhnut na určitý točivý moment a je dosaženo požadovaného silového působení v závitech, dojde ke stlačení a deformaci plastového materiálu montovaného vrchního dílu. Kovové pouzdro absorbuje axiální sílu, která působí na plast během utahování spoje, a ochraňuje tak plast před nadměrnou kompresí materiálu. Bez použití tohoto pouzdra by došlo k nadměrné deformaci plastu a tím i k uvolnění a možnému selhání spoje. Kovové pouzdro zajišťuje, že spoj zůstane nepoškozený a plně funkční po celou dobu života produktu.

Aby dané pouzdro fungovalo správně, mělo by ve spojení se závitovým inzertem dosedat na plochu inzertu tak, že kompresní silou není zatížen plast, ale v kontaktu jsou oba metalické díly. Vnitřní průměr pouzdra je navržen tak, aby byl větší, než vnější průměr montovaného šroubu a poskytoval mu tak potřebnou vůli, ale zárověň menší než vnější průměr závitového inzertu, čímž se zamezí vytrhnutí závitového inzertu z plastu. Toto je unázorněno na obrázku níže.

Spirol nabízí 3 základní druhy standardních pouzder pro plasty, které nabízejí nejnižší náklady pro zákazníka. Jednotlivý druh je pak vybrán dle požadavků dané aplikace a typu instalace:

Pro vhodnou kombinaci pouzdra se závitovou vložkou nabízí Spirol celou řadu těchto komponentů. Jednak to jsou inzerty s hlavou – série 16, 20, 25, 28, 30, 51, které jsou navrženy se zvětšenou plochou pro lepší zajištění kontaktu s pouzdrem. K tomu Spirol série 14, 19, 24, 41, 45  poskytují také všeobecně dostačující kontaktní plochu a navíc nabízejí ekonomicky vhodnější řešení. Vždy je třeba každnou takovouto aplikaci podrobněji posoudit a vybrat nejhodnější řešení ve stadiu designu.

Spirol série 16, 20, 25, 28, 30, 51 závitových inzertů s hlavou
Spirol série 14, 19, 24, 41, 45 závitových inzertů pro plasty

Jestliže je vnější průměr inzertu příliš malý v porovnání s vnitřním průměrem pouzdra a hrozilo by tak vytažení inzertu, potom je možné použít speciální pouzdro se zmenšenou vůlí mezi vnitřní stěnou pouzdra a montážním šroubem, neboli zvětšit tloušťku stěny pouzdra a změnšit vnitřní průměr. Toto samozřejmě ale povede k redukci dovolené odchylky pro pozici otvorů a k větším požadavkům na přesnost slícování.

Pokud je kontaktní plocha inzertu nedostačující pro dosednutí kovového pouzdra, je možné použít také jiného řešení, kdy pouzdro dosedne přímo na plast. Zde je nutno správně volit plastový materiál s dobrou odolností proti deformaci v kombinaci s co nejsilnější stěnou pouzdra pro co nejlepší rozmístění silového působení. V každém případě zde bude muset být zohledněna možnost selhání spoje vytažením inzertu z plastového komponentu a musí tedy být zabráněno možnosti překročení dovoleného utahovacího momentu.

Spirol nabízí zdarma dodání vzorků, technickou podporu a zkušenosti našich inženýrů. Můžeme blíže posoudit danou aplikaci a její požadavky a doporučit tak nejvhodnější řešení. Jednou z možností, jak nás kontaktovat a zaslat nám podklady a informace o aplikaci je skrze náš webový portál Optimal Application Engineering na našich stránkách www.spirol.com.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat našeho zástupce.

Spirol SAS, organizační složka
Václav Kraus
Aplikační inženýr pro Čechy a Slovensko
T: +420 417 537 979
E: vkraus@spirol.com

Jsme certifikováni pro ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO14001