Kdo šetří má za tři – s mazivy INTERFLON může šetřit i více

Intenzivnímu tlaku na hledání úspor se dnes nevyhne žádné průmyslové odvětví. Stejně je tomu i v plastikářském průmyslu.  Na zabezpečení provozu výrobních zařízení jsou pravidelně vynakládány značné částky.  Údržba má stanovený finanční rozpočet a najít cestu pro jeho snížení  je čím dál složitější –  avšak například v oblasti mazání je výrazné snížení nákladů zcela reálné.

Důležitá je samozřejmě otázka jak uspořit na používaných mazivech?  Mazat méně je nemyslitelné, protože se to projeví na strojích – vzroste opotřebení dílů, rostou náklady na náhradní díly, stoupne spotřeba energie. Mazat méně kvalitními, ale levnějšími mazivy může ve finále vyjít na stejno nebo ještě hůř.  A jak zní tedy správná odpověď?  Šetřit se musí chytře s ohledem na změněné podmínky dnešní výroby a s využitím moderních technologií.

Za představení stojí například inovativní technologie společnosti INTERFLON a její produkty nejčastěji používané v plastikářském průmyslu:

INTERFLON je nizozemský výrobce a specialista na mazání Teflonem® s prokazatelnými a měřitelnými úsporami nákladů. Odlišností technologie INTERFLON od ostatních maziv na trhu, která obsahují teflon jako aditivum je, že oleje nebo plastické mazivo slouží jen jako „dopravce“ na mazané místo a Teflon® sám je mazivem. Podstatou technologie je úprava Teflonu®  mikronizací  na velikost částic 0,02µ-15 µ  (takto malé částice kompenzují nerovnost povrchu)  a následnou polarizací. Stabilita vzniklého téměř suchého filmu je několikanásobně vyšší a umožňuje prodloužit mazací interval např. až na 10ti násobek ve srovnání s klasickými mazivy.

Pro plastikářský průmysl mají maziva INTERFLON při použití i další výhody. Jsou repelentní vodě, teplé,studené i slané, páře, chemikáliím a i hydraulickým a chladicím kapalinám. Chrání proti korozi.  Důležitou vlastností je, že do sebe nepojímají prach a nečistoty,  netvoří tzv. „brusnou pastu“ a nesnižují tím životnost zařízení.

Pro údržbu a ošetřování vstřikovacích lisů a forem se používá řada produktů INTERFLON. Jako základ se používají plastická maziva Fin Grease MP2/3, Fin Grease Aerosol a olej Fin Food Lube G 220.

Plastické mazivo Fin Grease MP2/3 je víceúčelové, určené pro těžké podmínky. Poskytuje extrémně dlouhou ochranu proti opotřebení a korozi. Pro údržbu lisů se používá na mazání lineárních vedení a vodících tyčí, a to jak pro ruční mazání, tak i do centrálů. Ruční aplikace umožňuje prodloužit mazací interval na 1 x za rok a více. Např. takto namazané vstřikovací lisy Arburg (originálně mazané olejem) i s tak malým množstvím maziva v plnící přírubě mají minimální interval mazání 1 rok. Nebo nové řady elektricky poháněných lisů Demag mají centrální mazání řešeno tak, že k sepnutí a namazání dochází automaticky ne v pravidelných intervalech, ale podle pokynů snímačů při zvýšení odporu při pohybu mazaných míst. V centrálu je kartuš se 750 ml plastického maziva - běžně se kartuš spotřebuje do 7 měsíců. Při naplnění kartuše mazivem Fin Grease MP 2/3 se výměna prodloužila na 21 měsíců , tj. trojnásobek původní doby.

U klasických hydraulických lisů s centrálním mazáním se interval mazání potom zvyšuje na
10 – 12ti násobek. V průměru z 80 – 120 cyklů na mazací interval na 1000 – 1200 cyklů. Pak výrazně klesá spotřeba maziva a pravidelné náklady na pořízení maziva.

Mazivo Fin Grease MP 2/3 se používá i pro mazání forem, kde prodlužuje dobu jejich sejmutí a přemazávání, zvládá kritická místa šikmých dosedů, tj. snáší vysoká dynamická zatížení. Používá se i na mazání vyhazovačů a zámků forem.

Díky tomuto mazivu je možno v řadě případů zredukovat skladbu používaných maziv na jedno - mažou se jím jak lisy , tak formy.

Plastické mazivo Fin Grease Aerosol je transparentní, nešpinící, víceúčelové mazivo většinově používané na vyhazovače forem. Prodlužuje interval přemazávání, snáší vysoké teploty u termosetrů. Chrání proti korozi. Nepojímá ani nečistoty vzniklé otěrem kovu na kov a zabezpečuje tak 100 % čistotu finálních výrobků.

Olej Fin Food Lube G 220 je univerzální olej používaný do centrálních mazacích systémů lisů. Používá se pro extrémní tlaky. Díky obsahu Teflonu® má vysokou mazací schopnost a dlouhou účinnost. Snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost mazaných dílů. Při jeho aplikaci u lisů klesá teplota v mazaných místech a interval mazání se prodlužuje na 10-ti násobek a více.

Výčet sortimentu maziv s Teflonem® a jeho výhod pro plastikářský průmysl je podstatně větší, ale kompletní výčet není účelem tohoto představení. Účelem bylo seznámit vás s technologií INTERFLON, přiblížit co vám může v rámci hledání úspor přinést a jak lze jednoduchým způsobem rapidně snížit pravidelné náklady, které se zkrátka platit musí.  Jejich výše je ale již na vás a na vašem úsilí spořit.

Pokud budete mít zájem spořit a  seznámit se  blíže s  technologií  INTERFLON  a s jejími aplikacemi u našich zákazníků, jsme  vám plně k dispozici  pro konzultaci či přímou návštěvu našeho technického poradce ve vašem závodě.

Kontakt

INTERFLON Czech, s.r.o
Jeremiášova 947
155 00     Praha 5  
Tel./Fax: 257 214 169
M: 604 215 944
E-mail: info@interflon.cz
www.interflon.cz