KISSsoft: SHARING KNOWLEDGE

Možná že už jste někdy název KISSsoft slyšeli a možná že i víte, že se jedná o název softwaru, který má něco společného s ozubením. Pokud ne, tak vězte, že tato informace je správná, ale jen částečně. KISSsoft totiž nemá jen něco společného s ozubením, KISSsoft je přímo synonymem optimalizace ozubení.

KISSsoft je softwarový nástroj, který dovede vyhledávat optima od samotného ozubeného kola až po celou převodovku, a to optima jak geometrická, tak i pevnostní a životnostní. Praktická stránka návrhu ozubených převodů naráží na skutečnost, že jediné zadání má většinou stovky řešení dané velkým počtem proměnných (modul, profil, počet zubů, osová vzdálenost, šířka, materiál, korekce, modifikace). KISSsoft disponuje širokou škálou nástrojů, které dovedou propočítat všechny smysluplné varianty a z nich pak uživateli předkládá přehledně zpracované výsledky podle úspěšnosti variant v jednotlivých parametrech. Takže co nejlehčí převodovka, co nejtišší převodovka, převodovka s nejpřesněji dodrženým převodem, převodovka s nejvyšší účinností – nic z toho není pro dané zadání problém zjistit. KISSsoft toto dokáže nejen pro čelní kola, ale i pro kola kuželová, hypoidní, šroubová, šneková i rovinná. Navrhovaná kola ani nemusí být kulatá a zuby ani nemusí připomínat tvar běžného zubu. KISSsoft si s tím poradí.

Ozubená kola jsou téměř vždy namontována otočně, nejčastěji na hřídelích a právě jejich vlastnosti a vlastnosti ložisek, ve kterých jsou hřídele uloženy ovlivňují zcela zásadně únosnost převodu. Proto KISSsoft umí vypočítávat deformace hřídelí a tuhosti ložisek, které zahrnuje do optimalizačního procesu ozubení, přičemž je schopen navrhnout tvar hřídelí tak, aby splňovaly požadovaná kritéria. Stejně tak je KISSsoft užitečný v případě ložisek, kdy uživateli nabídne přehledný seznam všech ložisek předních značek spolu s informací, jak každé z vypsaných ložisek obstojí v analyzovaném nasazení, a to vše opět automaticky, bez zásahů uživatele.

Co ale posunuje KISSsoft na zcela novou úroveň, je ohromná databáze hodnot a parametrů, které celý proces automatizují a zprošťují uživatele od získávání vstupních dat. KISSsoft obsahuje celé normativy ozubení s náležitými materiálovými daty, kompletní katalogy ložisek světových výrobců a předepsané výpočtové postupy, přičemž uživatele provádí výpočtem tak, aby i ten, kdo nezná metodiku výpočtu, byl schopen získat výborné výsledky.

Výkonnější, úspornější, ekologičtější a levnější.

To jsou hlavní požadavky dneška kladené na stroje, převodovky nevyjímaje. Těchto cílů lze dosáhnout i bez převratných materiálů a odvážných konstrukčních řešení pouhou optimalizací, která dokáže vytěžit z daného konstrukčního řešení maximum. K tomu je ale potřeba se na stroj jako je převodovka dívat jako na celek a ne jako na jednotlivá kola, hřídele a ložiska. Dlouholetým vývojem cizelovaný nástroj KISSsys dovede rychle vytvořit virtuální model celé převodovky, ke všem komponentám přiřadit příslušné výpočty a spustit všechny výpočty na ráz. I když konstruktér vyzkouší a propočítá desítky variant osových vzdáleností, počtů zubů a typů ložisek, nikdy se nedobere tak optimálního výsledku jako KISSsys, nehledě na to, že ten dovede kompletně přepočítat celou převodovku po jakékoliv úpravě na jedno kliknutí myši.

Spolehlivé datové podklady, ověřené algoritmy a přímá účast týmu tvůrců na vytváření ISO norem činí z KISSsoftu, léty prověřený a široce uznávaný nástroj, který se stal standardem v ověřování únosnosti ozubení, jehož hloubka prováděných analýz značně překračuje rámec tohoto článku.