Klíčem k úspěchu je geografická blízkost k zákazníkům

Být „blízko k zákazníkům“ lze dvěma způsoby. My samozřejmě hlavně používáme ten přenesený smysl – být blízko k jejich potřebám, nabízet produkty a služby dle jejich požadavků a přání. Nicméně v poslední době se ukazuje, že toto platí i pro fyzickou blízkost. Lepší vztahy se svými zákazníky mají firmy spíše geograficky blízké než ty vzdálenější.

Vyplývá to z nedávného průzkumu společnosti Regus, který potvrdil, že fyzická přítomnost v blízkosti zákazníků přináší firmám celou řadu výhod – od větší viditelnosti přes vyšší zákaznickou spokojenost až po nárůst obratu. Většina firem se domnívá, že lokální kanceláře umístěné v blízkosti zákazníků umožňují lépe pochopit jejich potřeby, požadavky lokálního trhu a lépe reagovat na změny v místní poptávce.

67 % podniků uvedlo, že geografická blízkost jim pomáhá podporovat růst prodeje, 40 % věří, že díky tomu jsou schopni vyvíjet lepší produkty a 46 % dokáže vyjednat díky vzájemnému sousedství lepší podmínky se svými dodavateli, než když by byli od sebe vzdáleni. Firmy s místními kancelářemi dokáží lépe udržet klíčové lokální pracovníky (64 %) a porozumět lépe trhu a svým zákazníkům. Kromě toho jsou schopně rychleji reagovat na vzniklé problémy a řešit je okamžitě, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků.

Networkingová pracoviště vítězí

Společnosti si jsou těchto faktů vědomy a rozhodnutí přiblížit se ke svým obchodním partnerům tak postupně přibývá. Nejvíce jsou v tomto aktivní firmy v segmentu informačních technologií a pak také z automobilového průmyslu, kdy se subdodavatelé pragmaticky stěhují blíže k velkým automobilkám či zakládají nové podniky v jejich sousedství.

Lze předpokládat, že postupem času trend vzniku nejrůznějších technologických kampusů a průmyslových parků bude zesilovat, mimo jiné i proto, že změnit místo podnikání je stále snazší. Existuje flexibilní kancelářská infrastruktura, technologické nástroje a vzniká nová generace pracovníků s pružnými pracovními návyky. Dnes již 52 % českých pracovníků se cítí nejproduktivnější na co-workingových pracovištích, tedy v prostředí, kde se potkává s dalšími společnostmi a podnikateli. Čechům se zde pracuje lépe než v tradičních „open space“ kancelářích, doma či kavárnách (viz graf). Proto stále více českých společností a podnikatelů upřednostňuje práci v inspirativním sousedství jiných firem, které nabízí příležitosti k aktuálně stále populárnějšímu networkingu.

Zařízená pracoviště s možností networkingu jsou v současné době k dispozici prakticky ze dne na den. Jejich výhody jsou zřejmé: od okamžitých finančních přínosů pro firmu, prestižní adresu až po lepší pracovní komfort pro zaměstnance. Navíc firmám, které hledají způsob jak být geograficky blíže ke svým zákazníkům a partnerům nebo zakládají nové pobočky v jejich blízkosti, odpadají vysoké vstupní náklady spojené se zařizováním kanceláří. “Při rozjezdu podnikání se ocitnete v období nižších příjmů a vyšších výdajů. Díky plně vybaveným kancelářím Regus s nulovými počátečními náklady jsem toto kritické období překlenul naprosto bezproblémově,” potvrzuje například Radim Ouředník, majitel brněnské firmy Veritably s.r.o.

Pracovníci těchto firem dnes v rámci sdílených business center mohou využívat nejrůznější formy pracovního zázemí. Od klasických kanceláří pro stálý personál, přes co-workingové prostory pro vývojáře až po obchodní salonky pro cestující manažery či obchodníky. Vše s kompletním technickým zajištěním, které zahrnuje i cloudová řešení pro klienty.

Nástroje pro sdílení dat

Podnikům, které chtějí změnit lokalitu či expandovat na další, navíc nahrávají moderní technologie využívající online nástroje s podporou práce na dálku. S tím, jak se zvyšuje počet lidí, kteří alespoň občas pracují na více místech, využívá nejméně jeden z online nástrojů již 9 z 10 českých pracovníků. Potřeba práce na dálku velmi úzce souvisí s využíváním cloudových aplikací, které jim poskytují cenově efektivní přístup ke kancelářským nástrojům, ať již pracují kdekoliv.

Online nástroje umožňují efektivní a bezpečné sdílení dokumentů z nejrůznějších pracovních lokalit. Mezi českými pracovníky je nejvyužívanější službou pro onlinové sdílení souborů Google Drive (47 %), následovaný nástroji Dropbox (43 %) a TeamViewer (34 %). Na poli nástrojů nástroje pro Instant Messaging (IM), které umožňují zvyšovat dostupnost, být neustále na příjmu a okamžitě reagovat je v ČR nejvyužívanější Skype (75 %), následovaný aplikacemi Facebook Messenger (52 %), What’s App (35 %) a Viber (25 %).

Moderní IT nástroje společně s flexibilními kancelářskými prostorami jsou základními stavebními kameny pro budování efektivních vztahů se zákazníky a spolupráce s obchodními partnery. Rostoucí počet flexibilních business center s technologickým zázemím firmám umožňují si zvolit lokalitu nejblíže k zákazníkům, čímž upevní své vztahy, zvýší spokojenost zákazníků a podpoří svůj byznys.