Kombinace magnetu a vakua zkracuje výrobní časy

Potřebujete ve výrobě neustále zlepšovat efektivitu, produktivitu a bezpečnost? Firma Goudsmit Magnetic Systems již dlouhou dobu nabízí optimální řešení pro manipulaci s výrobky různorodých povrchů, zejména v plně automatizovaném provozu. Od roku 2008 má patentovaný komponent MagVacu® gripper, který kombinací magnetické síly a vakua dokáže zkrátit výrobní časy a zároveň zvýšit bezpečnost práce.

Systém MagVacu® umožňuje manipulaci s hliníkovými i ocelovými plechy až do 12 mm tloušťky. Jedná se o řešení vhodné pro nerezové i perforované ocelové plechy. Není nutné měnit manipulační prvky pro různé materiály, což umožňuje bezobslužnou manipulaci se širokým rozsahem výrobků. Tento integrovaný systém je také dvakrát výkonnější a bezpečnější než konvenční vakuové systémy. Magnet drží ocelový plech na vakuové přísavce a zajišťuje její přesné dosednutí. Tím se odstraní úniky vzduchu kolem okrajů přísavky, které mohou vzniknout u konvenčních vakuových manipulačních zařízení při kontaktu se zvlněným povrchem.

Vzhledem k jednoduchosti systému neexistuje opotřebení, a proto je bezúdržbový. Delší životnost magnetických gripperů ospravedlňuje výměnu již existujících vakuových systémů. Obdobné grippery mohou být užity v automatizovaných procesech pro laserové obráběcí stroje, robotické vysekávací lisy a tlakové přepravní systémy v automobilovém průmyslu a také pro průmyslové zpracování plechů.

Připojení vakuového obvodu.

Není-li k dispozici vakuová pumpa, dodává Goudsmit integrovaný Venturiho ventil s 3/2-cestným solenoidovým ventilem. Ten umožní zapojit dva vakuové upínače. Ventil generuje vakuum a zapíná nebo vypíná oba ventily ve stejnou dobu pomocí elektronického 24V-DC obvodu. Vakuový okruh má dvě funkce: eliminuje magnetické pole permanentního magnetu a vytvoří vysoký tlak v přísavce, tím dojde k velmi rychlému uvolnění výrobku. Vakuový gripper umožňuje přesunout zhruba 75 % všech výrobků, ale použitím MagVacu® gripperu se toto množství zvýší až na 90 nebo 95 %. Kombinací vakuové techniky s magnetickou silou jsou plechy přenášeny s dvojnásobnou silou a zvyšuje se úroveň bezpečnosti práce. Tento jednoduchý systém nakládání s materiálem jako jsou ocelové, hliníkové a nerezové plechy odstraňuje potřebu změny uchopovacího zařízení v průběhu manipulace. Díky vyšší účinnosti pomáhá zkracovat výrobní čas a zároveň snižuje počet přísavek a dalších komponentů pro stejnou aplikaci.

Manipulační magnety musí splňovat přísné bezpečnostní podmínky, zejména při zacházení s velice těžkými objekty. Vždy doporučujeme zvážit:
• tloušťku a povrch materiálu,
• maximální zvedanou hmotnost,
• velikost vzduchové mezery mezi magnetem a materiálem (1 mm snižuje účinnost až o 50 %).

Díky speciálně vyvinutému gripperu MagVacu® budete moct plně využít možnosti výroby bez zbytečných kompromisů. Pro více informací kontaktujte společnost WAMAG, která zastupuje Goudsmit Magnetic Systems již 15 let. Obě firmy mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti a poskytnou odbornou pomoc i následný servis.

www.wamag.cz