Kompaktná rádiová obrobková sonda TC62

Spoločnosť  Blum-Novotest dodávateľ inovatívnej meracej a testovacej technológie predstaví svoju novú viacsmernú dotykovú sondu s rádiovým prenosom BRC na MSV Nitra.
BLUM zvyšuje svoju ponuku produktov o kompaktnú dotykovú sondu s inovatívnou BRC rádiovou technológiou a nastavuje tak nové štandardy týkajúce sa rýchlosti, presnosti a komfortu obsluhy.

V porovnaní so sondami s Infračerveným prenosom sú rádiové sondy použité na miestach, kde nemôže byť garantované trvalé vizuálne pripojenie k prijímaču v procese merania. Toto môže nastať napríklad u veľkých strojov 5-osého spracovania, alebo keď sonda má byť ponorená do obrobku. Blum už skôr na veľtrhu EMO v roku 2009 predstavil rádiovú sondu TC60, čo je veľký brat pre sondu TC62. Kým TC60 sa používa hlavne v štandardných a veľkých strojoch, TC62 vďaka kompaktnej veľkosti iba 40 mm je dokonale použiteľná pre menšie obrábacie centrá na meranie obrobkov a nástrojárskych foriem v oblasti hodinárskeho priemyslu rovnako ako pre lekárske vybavenie.

Dotyková sonda TC62 vyniká extrémne rýchlym a robustným prenosom dát. Namiesto tradičnej metódy skákavého kanála alebo priradenie kanála, táto sonda vysiela zhromaždené údaje k prijímaču cez BLUM pokročilú BRC technológiu. Výhoda tejto technológie spočíva v tom, že každý jednotlivý bit rádiového signálu prebieha po celej šírke frekvenčného pásma, čo robí prenos mimoriadne odolný voči rušeniu. Dáta sú teda bezpečne a rýchlo prenášané do rádiového prijímača RC66. Vďaka technológii BRC je možné použiť na stroji viacero meracích systémov ako napr. sondu na meranie nástroja a obrobkovú sondu. Až 6 meracích systémov môže byť ovládaných pomocou jedného prijímača.

Konštrukcia dotykovej sondy umožňuje výrazne vyššiu meraciu rýchlosť ako porovnateľné systémy. Iné systémy merajú pri rýchlosti 400-500 mm/min, pri sonde TC62 táto rýchlosť merania môže byť až 2,000 mm/min čo ponúka značné zníženie meracích časov. Aj napriek novej rádiovej technológii, TC62 používa osvedčený a vyskúšaný presný merací mechanizmus, ktorý sa úspešne používa už niekoľko rokov v iných meracích sondách Blum-Novotest. Jeho rotačný symetrický dizajn ponúka konštantné a veľmi presné meranie vo všetkých meracích smeroch. Pozoruhodný je aj spôsob generovanie spúšťacieho signálu z Blum sondy: nie je spustený jednoduchým mikrospínačom ale opto-elektronickým zatienením miniatúrnej svetelnej závory. Tým pádom je spínací mechanizmus úplne bez opotrebenia.

K ďalšej výhode kompaktnej sondy TC62 patrí dlhá životnosť batérie a užívateľsky priateľské ovládanie. To dokazuje napríklad pohodlný spôsob párovania. Prepínač na príslušnom interface-u sa používa na nastavenie adresy sondy (1 až 6) a procedúra párovania sa spúšťa pomocou druhého prepínača. Príslušná meracia sonda je vybraná pomocou magnetického pera ,ktoré je súčasťou dodávky. Blum systém funguje perfektne a bez nutnosti vykonávať obvyklé kroky párovania v ťažšie dostupných a špinavých častiach stroja.

Systém využíva vyššiu meraciu silu ako porovnateľné systémy a vďaka nej poskytuje TC62 presné opakovateľné výsledky aj keď je pracovná plocha pokrytá chladiacou emulziou alebo olejovým filmom. Ak by zákazníci chceli použiť sondu na meranie alebo detekciu nulového bodu na citlivých obrobkoch (tenkostenné grafitové elektródy), potom je možnosť objednať variantu s nízkou silou TC62 LF. Meracia sila pre TC62 LF je polovičná v porovnaní so štandardnou sondou.

www.blum-novotest.com