KOVOSVIT MAS, a. s.

vás zve do světa obráběcích strojů

Pro společnost KOVOSVIT MAS a. s. je účast na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně tradiční událostí. V loňském roce se nám podařilo získat Zlatou medaili za multifunční pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 1100 v kategorii nejlepší inovační exponát. Jedná se pro nás již o prestižní záležitost. V letošním roce slaví společnost KOVOSVIT MAS, a. s. 75 let od založení. Součástí celoročních oslav tohoto významného jubilea bude výstavní plocha navýšena na 408 m². Vystavovat budeme celkem pět strojů, z nichž dva budou prezentovat robotizované pracoviště.

Konkrétně se jedná o tři soustružnická centra (2× SP 280 a 1× SP 430) a dva Hi-Tech stroje – soustružnicko-frézovací centrum MULTICUT 500i S a multifunkční pětiosé obráběcí centrum MCU 700. Dále bude k vidění jeden historický, velmi vzácný exponát MCSY 80.

Vzhledem k tomu, že hlavním tématem veletrhu je průmyslová automatizace, bude i naše novinka právě z této oblasti. Konkrétně se jedná o robotizované pracoviště složené ze dvou soustružnických center SP 280 a robota Fanuc. Buňka je určená pro výrobu soustružnických polotovarů. Obě centra SP 280 jsou vybavena protivřetenem a naháněnými nástroji. Stroje jsou umístěny proti sobě a spojuje je konstrukce, na které je instalován robot. Ten dokáže obsluhovat oba stroje a velmi tím zvyšuje výslednou produktivitu práce. Pro ještě vyšší automatizaci je stroj vybaven centrálním zásobníkem materiálu, který je navržen na principu „kolotoče“. Díky tomu, že robot je umístěn ve výšce mezi centry, může obsluha snadno vstoupit do prostoru mezi stroji a dohlížet tak na celý proces výroby.

Dalším vystavovaným exponátem je soustružnicko–frézovací Hi-Tech centrum MULTICUT 500iS, vybavené protivřetenem. Jedná se o stroj, který je určen pro kompletní obrábění těch nejsložitějších dílců a dokáže téměř cokoli, od klasického frézování či soustružení, až po mimoosé vrtání a odvalování ozubení. Točný průměr nad ložem tohoto stroje je 1030 mm a maximální délka obrobku 1527 mm. Maximální hmotnost obrobku může být při použití lunety až 3000 kg. Naše společnost se také věnuje novým trendům a právě z toho důvodu je stroj vybaven mnoha ekologickými funkcemi. Jedná se především o funkci „Zelená Planeta“, která zajišťuje optimalizaci pohonů a výkonů vřeten či automatické vypínání silových obvodů. Energie je však šetřena i jinými způsoby, například rekuperací energie při brždění vřetena nebo cyklickým dopravníkem třísek. Tento stroj je určen téměř pro všechny druhy průmyslů a dokáže uspokojit velmi široké spektrum zákazníků.

V těsné blízkosti tohoto stroje budeme vystavovat historický exponát MCSY 80. Jedná se o první multifunkční obráběcí centrum na světě, které společnost KOVOSVIT MAS představila již v roce 1983 na výstavě EMO v Paříži. Pro návštěvníky tak bude velkou příležitostí možnost porovnat historický stroj s tím současným a pozorovat tak pokrok, kterého bylo za posledních 30 let ve světě obráběcích strojů dosaženo.

Dalším vystavovaným strojem z kategorie Hi-Tech bude multifunkční pětiosé obráběcí centrum MCU 700. Stroj disponuje třemi lineárními osami s přímým odměřováním. Osa Y je navíc zdvojená mostovou konstrukcí, což zajišťuje velmi vysokou přesnost. Dále má toto pětiosé centrum dvě rotační osy. Otočně-sklopný stůl je uložen na obou stranách stroje, což velmi pozitivně přispívá k celkové tuhosti a kvalitě výsledného produktu. Maximální průměr obrobku je 1000 mm a maximální výška obrobku je 500 mm. Pro stroj je k dispozici na výběr jeden frézovací stůl, dva soustružnické nebo jeden paletový. Maximální zatížení stolu může být až 850 kg. Stroj MCU 700 je vybaven modulárním zásobníkem nástrojů a maximálně může disponovat až 64 nástroji. V nabídce je také velmi široká škála nejmodernějších vřeten s integrovaným pohonem „built-in“, od silových až po vysokootáčkové. Stroj dokáže jak frézovat, tak i soustružit. Mimo to však pro něj není problém ani vrtání, vyvrtávání, vystružování či řezání závitů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z našich Hi-Tech strojů, je opět vybaven ekologickou funkcí „Zelená Planeta“ a mnoha dalšími, podobně jako již zmíněný MULTICUT 500iS. Využití je opět velmi široké, od automotive a dopravního průmyslu, přes energetiku až k aerospace či výrobě forem.

Posledním prezentovaným exponátem bude soustružnické centrum SP 430 MC s maximální délkou soustružení 1100 mm a oběžným průměrem nad ložem 680 mm. Specifikace MC znamená, že stroj je vybaven naháněnými nástroji a koníkem. Tento model bude také disponovat speciální úpravou s velkým průchodem vřetene. Stroj je vybaven standardně přímým odměřováním.

Všechny naše vystavované exponáty jsou již v novém designu, tudíž se nejedná pouze o velmi kvalitní stroje s vysokou tuhostí a přesností, ale také o stroje s velmi moderním a nadčasovým vzhledem. Mezi další projekty, které budou prezentované na našem stánku, patří samozřejmě také slévárna KOVOSVIT MAS a. s. Ta se zabývá především výrobou velmi kvalitních odlitků z šedé a tvárné litiny pro široké spektrum zákazníků z mnoha odvětví. Dalším prezentovaným projektem bude poměrně nový projekt KOVOSVIT MAS HYDRO – malé vodní elektrárny. Ten se zabývá výrobou Archimédovy šroubové turbíny a šnekových čerpadel.

Společnost KOVOSVIT MAS a. s. se těší na Vaši návštěvu na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2014 v Brně.

Ing. Adam Čech, produktový manažer KOVOSVIT MAS