Kuličková ložiska EQTF od NSK

Osvědčila se již v Japonsku a nyní se chystají dobýt evropský automobilový trh: řeč je o kuličkových ložiskách řady EQTF, která společnost NSK vyvinula pro nové, lehké a vysoce výkonné převodovky automobilů. Tato ložiska se vyznačují dlouhou životností a díky svým parametrům umožňují použití ložisek menších rozměrů navzdory zvýšeným požadavkům na jejich výkonnost.

Lehké a kompaktní převodovky s vysokou účinností pomáhají snižovat spotřebu paliva a úroveň znečišťujících emisí. „Jako následek tohoto vývoje jsou v převodovkách automobilů používány oleje s nízkou viskozitou,“ vysvětluje Michael Hackstein, Senior Project Engineer Drivetrain z NSK Deutschland. Nicméně nízkoviskozitní olej vytváří tenčí mazací film, což vede ke zvýšenému opotřebení povrchu kuliček a oběžné dráhy ložiska.

Klíčovým úkolem vývojových pracovníků společnosti NSK bylo zlepšení kvality a vlastností funkčních povrchů ložisek tak, aby jejich životnost byla delší i za podmínek tenkého mazacího filmu. Povrch valivých elementů musí být udržován v perfektním stavu, aby se po co nejdelší dobu zamezilo odlupování částic povrchu oběžné dráhy ložiska. Tyto částice pak generují další poškození jak na oběžné dráze, tak na kuličkách.

EQTF (Extra Quality Tough Ball Bearings For Transmissions) jsou vyvinuta s kuličkami vyrobenými ze speciální oceli vysoce odolné proti opotřebení díky speciálním procesům tepelné úpravy a s přidáním částic nitridu křemíku. Tajemství jejich úspěchu však neleží v pouhé implementaci nové technologie na stávající aplikace. Michael Hackstein říká: „Jelikož se provozní podmínky, jako jsou teplota a otáčky, u jednotlivých aplikací výrazně liší, nemohli jsme nabídnout ložiska EQTF pouze jako novou možnost v našem katalogu. Ložiska EQTF adaptujeme specifickým podmínkám každé aplikace za pomoci vylepšených výpočtových metod a ve spolupráci s výrobci převodovek.“

Ložiska řady EQTF se vyznačují o 12 % nižším třecím momentem a až desetinásobnou provozní životností ve srovnání s konvenčními ložisky. „Výrobci převodovek si mohou zvolit ložisko menších rozměrů při zachování jeho výkonnosti,“ dodává François- Xavier Caillot, Business Development Manager z divize European Automotive Business Unit. Technologie EQTF je ideální například pro dvojspojkové převodovky. Michael Hackstein říká: „Ložiska řady EQTF se již osvědčila v sériové výrobě v Japonsku a jsou ve zkušební fázi v Evropě. Mnoho předních výrobců převodovek si již objednalo vzorky k otestování.“

François-Xavier Caillot
Business Development Manager
European Automotive Business Unit
 
NSK
Společnost NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha) zahájila svou činnost v roce 1916 a vyrobila první kuličková ložiska na území Japonska. Za dobu své existence společnost NSK Ltd. vyvinula kompletní sortiment ložisek, která se prodávají po celém světě, a velkou měrou přispěla k vývoji v různých odvětvích ekonomiky a k pokroku v oblasti techniky.
NSK využila svoji odbornost a zkušenost rovněž při výrobě přesné lineární techniky, komponent pro automobilový průmysl a výrobků z oblasti mechatroniky. Od roku 1960 společnost NSK aktivně proniká na zahraniční trhy. V současné době má NSK více než 30 tisíc zaměstnanců v 29 zemích a své produkty vyrábí ve více než 30 závodech po celém světě.
V roce 1963 byla otevřena první evropská pobočka NSK v německém Düsseldorfu, v roce 1976 společnost zahajuje výrobu v prvním evropském výrobním závodě v Peterlee (UK). V současné době jsou evropské prodejní aktivity NSK podporovány výrobními závody v Anglii, Polsku a Německu, logistickými centry v Holandsku, Německu a Anglii a technologickými centry v Německu, Anglii, Francii a Polsku. Společnost rovněž disponuje rozsáhlou sítí autorizovaných distributorů.
Společnost NSK Europe je rozdělena do tří divizí: valivá ložiska, lineární vedení a kuličkové šrouby pro průmyslové aplikace (EIBU), ložiska a komponenty pro automobilový průmysl (EABU), dále pak sloupky řízení určené rovněž pro výrobce automobilů (ESBU). Organizace s více než 3000 zaměstnanci dosáhla v minulém fiskálním roce obratu přes 950 milionů EUR.