Laserové značení

Laserové značení je metoda pro efektivní a levné značení různých objektů právě laserovým paprskem. Principem laserového značení je optická modifikace povrchu po působení laserového paprsku.

Změna může nastat z důvodu různých procesů:

  • odebrání materiálu (gravírování) někdy se používá jako odebrání obarveného, lakovaného povrchu,
  • roztavení kovového nebo plastového materiálu, které pak mění strukturu,
  • jemné shoření materiálu (karbonizace), například papír, lepenka, dřevo, nebo polymery,
  • transformace (odbarvení) nebo barevná změna s pigmenty (průmyslová laserová aditiva) v plastovém materiálu,
  • expanze polymeru, například když se přidané polymery odpaří,
  • generování povrchových změn, jako jsou malé bublinky, napěnění materiálu, uvolnění plynu.

V porovnání s dalšími technologiemi značení, jako je například kontinuální inkjet systém a mechanické značení, laser má spoustu nesporných výhod, jako velká rychlost značení, nízká cena (nemá spotřební materiál), vysoká a stálá kvalita značení a opakovatelnost značení, stálost značení, bez kontaminace, možnosti značení velmi malých znaků a velmi vysokou  exibilitu pro automatizaci.

CO2 laser nebo vláknový laser

Lasery na bázi CO2 s vlnovou délkou okolo 10 µm s nízkým výkonem jsou nejčastěji vhodné pro značení organických materiálů, ale tato vlnová délka není vhodná pro značení do kovů. Vlnová délka okolo 1 µm je generovaná diodami pumpovaným laserem například Nd:YAG nebo Nd:YVO4, ale i moderními polovodičovými vláknovými lasery. Pro značení se používá výkonů 10 W až 100 W. Některé materiály jako je zlato mají nízkou absorbci vlnové délky 1 µm, a proto se používá poloviční vlnová délka, jako je 532 nm pro zelený laser, která je vhodná i pro značení některých těžko označitelných plastů. Solaris Laser má v nabídce kompletní rozsah uvedených vektorových laserů se skenovací hlavou pro vychylování paprsku. Nová nabídka Solaris laserů je i v UV spektru pro speciální značení.

Značení vícevrstvých materiálů do mezivrstvy

Velmi velkou zvláštností laserového paprsku je značení do různých vrstev vícevrstvých materiálů nebo značení dovnitř dílů a součástek, kdy se využívá pronikání laserového paprsku přes transparentní vrstvy plastového materiálu a následné absorbci energie laserového paprsku až na druhé vrstvě materiálu. Tento efekt je velmi vhodný pro značení špatně přístupných míst, přes transparentní povrch, jako jsou například přední světla automobilů. Paprsek zeleného laseru pronikne přes horní vrstvu transparentního skla bez ovlivnění a značí uvnitř světla auta na druhý například černý plast. Jde o bezkontaktní značení do již uzavřeného dílu.

Solaris Laser využívá tuto technologii s úspěchem v automobilovém, zdravotním a leteckém průmyslu. Díky studenému zelenému světlu zeleného laseru nedochází k hoření materiálu a tedy i tvorbě zplodin a kontaminaci uvnitř uzavřeného produktu. Solaris laser je určen pro automatizaci průmyslového značení.

www.LT.cz