LBR iiwa – nová éra robotiky přichází!

KUKA představil na MSV v české výstavní premiéře robot LBR iiwa. Tento první sériově vyráběný průmyslový robot lehké konstrukce umožňující přímou spolupráci člověka s robotem na světě byl vystaven na stánku firmy KUKA na MSV v Brně .

KUKA uvedla na český trh dlouho očekávaný robot LBR iiwa ihned po světové premiéře na výstavě Automatica v Mnichově. Tento koncepčně zcela nový robot se může pochlubit i několika velmi zajímavými technickými inovacemi.

LBR iiwa, tedy Leichtbau Roboter intelligent industrial work assistant (robot lehké konstrukce inteligentní průmyslový pracovní asistent) je novou generací průmyslových robotů, která se na první pohled od ostatních robotů se sériovou kinematikou odlišuje sedmiosou bionickou konstrukcí, přičemž v každé ose je umístěn momentový senzor.

Umožnit přímou spolupráci člověka s robotem bylo jedním z cílů vývojového oddělení firmy KUKA. Jedině tak je totiž možné současné využití silných stránek průmyslových robotů a lidské obsluhy. Všude tam, kde je třeba například opakovatelná přesnost, vysoká rychlost pracovního cyklu, místo výkonu práce není dobře přístupné nebo v nevhodné ergonomické pozici, nebo je třeba přesně kontrolovat výrobní proces, je nasazení robotu velmi výhodné. Tyto výhody se však ještě zvyšují, pokud se do výrobního procesu vhodným způsobem zapojí i lidská obsluha. Získáváme vyšší úroveň flexibility, vizuálního vyhodnocování a schopnost velmi pružně reagovat na okolní podněty. Nic z toho by však nebylo možné, pokud by tato možnost spolupráce člověka s robotem byla omezena klasickým řešením bezpečnosti robotických pracovišť, tedy oplocením. Díky tomu, že od počátku bylo rozhodnuto, že schopnost „hmatu“ robotu LBR iiwa bude součástí celkového řešení bezpečnosti, je i tato bariéra zbořena a člověk se tak může přímo dotýkat robotu i v průběhu jeho činnosti. Všech sedm velmi citlivých momentových senzorů neustále bezpečně komunikuje s řídicím systémem robotu a nedovolí tak jakýmkoli způsobem ohrozit bezpečnost obsluhy, a přesto umožní efektivně vykonávat i operace, kde je nutno vyšších procesních sil. Hmatu je možno zároveň využít pro práci s nepřesnými předměty, robot je schopen si najít jednotlivé pracovní pozice a pružně reagovat například na nečekané tolerance. Zároveň je velmi snadné pracovat s pružnými díly, protože robot umožňuje velmi přesné osově specifické nastavení momentu. Toto nastavení je velmi výhodné i pro aplikace, kde je nutno sledovat a vyhodnocovat procesní sílu. Další možností může být ovládání robotu pomocí dotykových gest – pomocí tlaku na robot v definovaném směru jej můžeme bezprostředně ovládat, což může být velmi silným nástrojem úspory času, odpadá dříve nutné zadávání údajů na ovládacím panelu robotu.

Komunikace momentových senzorů s řídicím systémem probíhá v řádech milisekund a podílí se tak spolu s dvouokruhovým řešením toku informací na řešení bezpečnosti pracoviště. Rovněž tak tvar robotu je nejen velmi elegantní (získal prestižní ocenění Red dot award 2014), ale také velmi ohleduplný k spolupracující obsluze. Jeho kontury nemají žádné ostré hrany, po robotu není nutno vést žádný kabelový paket – vše je řešeno vnitřním vedením neomezujícím pohyblivost robotu ve všech směrech.

Robot LBR iiwa je vybaven standardním dotykovým ovladačem SmartPad, tak jako ostatní roboty KUKA a je osazen do řídicí skříně KR C4 kompakt, na první pohled nedošlo k žádné zásadní změně. Skutečnost je však jiná, největší změna se odehrála uvnitř. Robot je programován v prostředí Java a zásadním způsobem tak zvyšuje otevřenost systému pro používání zákaznických knihoven, modularitu a v celku tak zkracuje i potřebnou dobu pro uvedení do provozu.

Jednou z vlastností, která na Automatice vzbudila největší ohlas, je i možnost programování trajektorií pohybu robotu pomocí vedení rukou. Samotná tato funkce je však ještě o mnoho zajímavější, pokud si uvědomíme, že robot je díky své nízké hmotnosti velmi snadno přenositelný a může být tak používán v různých pracovních stanicích. Od počátku se počítalo s tím, že robot musí být co nejvíce mobilní a pak co nejrychleji a nejsnáze nasaditelný do provozu. Protože nároky v různých pracovních stanicích jsou různé, je možnost programování rukou velmi přínosná, protože umožňuje velmi pružně reagovat na potřebné změny výrobního procesu.

Dalším krokem vývoje průmyslových robotů KUKA je jejich mobilita. Je to další logický krok pro zvýšení možnosti zvýšení použitelnosti průmyslových robotů ve výrobních procesech s vysokou mírou integrace a KUKA, technologický lídr v oblasti robotiky, již velice intenzivně na tomto poli pracuje, prezentovala například koncept moiros.

www.kuka-robotics.com