Logistický průmysl investoval přes 5 milionů dolarů do technologií počítačového vidění společnosti Cognex

V několika posledních měsících obdržela společnost Cognex Corporation objednávky v celkové výši přes 5 milionů dolarů od zákazníků z logistického sektoru. Prvním je velká zásilková společnost a druhým globální maloobchodní společnost.

Ta první bude využívat snímače čárového kódu Cognex DataMan® 300 v automatizovaných třídicích stanicích ve svých distribučních centrech v USA pro čtení 1D čárových kódů na přepravkách obsahujících položky, které se mají doručovat. Jde o klíčovou součást procesu směrování těchto položek do správné destinace. V blízké budoucnosti se očekává další příliv objednávek.

„Společnost Cognex vyhrála tento projekt poté, co prokázala, že její snímače DataMan 300 ID poskytují vyšší návratnost investice než jiná řešení,“ uvedl Carl Gerst, viceprezident společnosti Cognex pro identifikační produkty. „Snímače DataMan si poradí i s opotřebenými a velmi obtížně čitelnými čárovými kódy, jejichž načtení může být problematické u znovupoužitelných přepravek využívaných pro přepravu položek ke třídění. Téměř dokonalá úspěšnost čtení snímačů DataMan a schopnost držet krok s vysokorychlostními dopravníky zaručuje zákazníkovi tu nejrychlejší a nejspolehlivější průchodnost balíků.“

Snímače čárového kódu ověřují přesné štítkování

Velká maloobchodní společnost zakoupila snímače čárového kódu Cognex DataMan® 300, které použije v distribučních centrech pro automatické generování přepravních štítků pro odchozí balíky a pro ověřování, že je správný štítek na správném balíku poté, co byl aplikován. Zákazník bude integrovat systémy DataMan 300 ve svých nedávno otevřených distribučních centrech a zároveň v nejvytíženějších provozech, kde DataMan 300 nahradí stávající laserové skenery.

„Po důkladném procesu vyhodnocování se prokázalo, že schopnost snímačů DataMan číst čárový kód je podstatně lepší než u laserových skenerů, což znamená vyšší objem zpracování a méně manuální manipulace s balíky,“ poznamenal Gerst. „Toto zvýšení efektivity předurčuje, že se investice velmi rychle zaplatí. Snímače DataMan navíc nemají žádné pohyblivé součásti, které by se mohly opotřebit, což odstraňuje odstávky z důvodu údržby skeneru.“

Snímače DataMan 300 s technologií analýzy obrazu Hotbars nabízejí spolehlivé čtení 1D čárových kódů, které lasery nedokážou přečíst, včetně poškozených, zkreslených, rozmazaných, poškrábaných, nízkých a málo kontrastních kódů. Čte také kódy prezentované v jakékoli orientaci, více kódů v jednom snímku a 2D kódy, jako jsou kódy Data Matrix a QR. Protože snímače DataMan 300 nemají žádné pohyblivé součásti, které by se mohly opotřebit, nabízejí také mimořádnou spolehlivost, nízkou údržbu a delší životnost produktu. Zpětná vazba v reálném čase vypovídající o výkonu snímačů DataMan poskytuje zákazníkům rovněž schopnost provádět okamžité úpravy pro zlepšení procesu.

Budoucí trendy

S rostoucí potřebou vyspělého a komplexního čtení čárového kódu u složitých, velkoobjemových a vysokorychlostních linek si logistické společnosti uvědomují přínosy analýzy přečtení (No Read Analysis) jakožto cenově výhodného řešení pro své distribuční procesy. Tento krok směrem k zavedení inovativní technologie, která umožňuje snímky uložit a později vyhodnotit, nadále podtrhuje trend používání obrazových snímačů namísto laserových skenerů.

Pro další informace o vyspělých schopnostech obrazového snímače čárového kódu DataMan 300 navštivte webovou stránku www.cognex.com/factory-id-reader.aspx.

Společnost Cognex

Společnost Cognex Corporation navrhuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh systémy počítačového vidění a průmyslové systémy snímání ID kódů neboli zařízení, která dokážou „vidět“. Společnost Cognex je světovým lídrem v oblasti počítačového vidění a průmyslového snímání ID kódů. Její systémy počítačového vidění a snímání ID kódů se využívají po celém světě, a to v celé řadě inspekčních, identifikačních a naváděcích aplikací v rámci výrobního a distribučního procesu. Klíčovými trhy jsou automobilový průmysl, výroba potravin a nápojů, farmaceutický průmysl, logistika a výrobci OEM. Společnost Cognex má sídlo ve státě Massachusetts (USA) a regionální zastoupení a distributory po celé Severní Americe, Evropě, Asii či v Latinské Americe. Také ve východní Evropě rozšiřuje společnost Cognex svou lokální přítomnost a nyní nabízí technickou podporu a školení v učebnách svých zastoupení v polské Vratislavi (Wrocłav) a maďarské Budapešti. Další podrobnosti naleznete na webové stránce společnosti Cognex na adrese www.cognex.com.

Další případové studie společnosti Cognex a informace o produktových novinkách v českém jazyce si můžete přečíst na portálu http://www.industrymedia.eu/cz/

Kontakt na prodejce:
Pavel Sejček, Sales Engineer Czech Republic, info.cz@cognex.com
Jan Kučera, Sales Engineer Slovakia, info.sk@cognex.com