LTC5510 – velmi širokopásmový 50 ohm směšovač 30 MHz až 6 GHz s velmi vysokou linearitou

Firma Linear Technology uvedla na trh obvod LTC5510, což je výkonový směšovač s velmi širokým frekvenčním rozsahem, který sahá až do 6 GHz. Poskytuje stálou 50 ohm vstupní impedanci pro rozsah kmitočtů 30 MHz až 6 GHz, ale zároveň přináší vynikající linearitu a vyrovnanou charakteristiku.

Tyto vlastnosti umožňují aplikacím využívat velmi vysokou širokopásmovost bez nutnosti měnit obvodové součástky, což zjednodušuje návrh obvodů a snižuje cenu. Navíc může výstup LTC5510 dosáhnout kmitočtu až 4,5 GHz, což umožňuje použít tento obvod pro směšování směrem dolů i nahoru, čímž je předurčena jeho univerzálnost. Směšovač má vynikající linearitu 27,8 dBm OIP3 při směšování směrem nahoru a 24,9 dBm IIP3 pro směšování směrem dolů na 2 GHz. Konverzní zisk 1,1 dB a šumové číslo 11,6 dB produkuje vynikající dynamický rozsah pro robustní přijímače a vysílače.

LTC5510 používá aktivní zesilovač pro LO vstup, jeho vstup požaduje pouze úroveň 0 dBm. Kromě toho má obvod velmi dobré vstupně-výstupní izolační vlastnosti. Například při směšování směrem dolů je průsak LO do RFout pouze -70 dBm. Tato nízká úroveň pronikání minimalizuje nebo zcela eliminuje nutnost použití vnějších filtrů. Podobně je tomu při směšování směrem nahoru, kdy je úroveň pronikání LO do RF výstupu pouze -35 dBm, což je o 10 až 30 dB lepší hodnota oproti ostatním směšovačům, zejména proti pasivním směšovačům, které mají vysokou úroveň pronikání LO do výstupu. Jako výsledek mohou být z aplikací vyloučeny drahé SAW filtry, které by jinak omezovaly průnik LO do antény – primární příčina nadměrných mimopásmových emisí. Související úspory mohou být značné.

Rozšířený frekvenční rozsah LTC5510 zjednodušuje širokou škálu aplikací jako jsou mobilní i základnové stanice, bezdrátové opakovače, mikrovlnné páteřní sítě umožňující práci na více kmitočtech. Další zařízení, která mohou využít výtečných vlastností, jsou VHF/UHF rádiostanice, vojenské komunikační prostředky, kabelové systémy, VF a bezdrátová testovací zařízení, zabezpečovací systémy, radarové přijímače, satelitní přijímače a profesionální bezdrátové mikrofony.

K LTC5510 je nutný minimální počet vnějších součástek, provedení obvodu je v QFN 4×4mm se 16ti vývody, ve výsledku s velmi kompaktním provedením. LTC5510 je určen pro provozní teploty od -40 °C do 105 °C, což podporuje použití v širokém teplotním rozsahu. Obvod je koncipován pro 5 V napájení, avšak je přizpůsoben i pro napájení 3,3 V. Napájecí proud je 105 mA, kromě toho může být směšovač deaktivován a spotřeba tím poklesne na pouhých 2,5 mA klidového proudu. Doba zapnutí i vypnutí obvodu je pouze 600 ns, což podporuje burst režim rádia. Cena obvodu začíná na 4,9 USD při 1000 ks. Vzorky obvodů jsou ihned k dispozici.

Základní vlastnosti

Operating Frequency: 1 MHz až 6 GHz; IF Frequency Range: 1 MHz až 4,5 GHz; Output IP3: 26 dBm; Conversion Gain: 1,1 dB; Noise Figure (NF): 11,6 dB; NF with 5dBm Blocking: 20,3 dB

zdroj: elektronik-info.cz