Magnetické upínání obrobků při frézování

Elektropermanentní magnetický upínač SPIDER je určen na rychlé upínání feromagnetických dílů.

I nejlepší kovoobráběcí stroje nemohou být často plně využité, protože jsou omezeny vlastními upínacími systémy. Při použití mechanických upínacích systémů, kde často upínání trvá déle jak samotné obrábění, nejsou obrobky přístupné ze všech stran. Při obráběcím cyklu je potřebné několikrát obrobek přepnout do polohy ze které je možné pokračovat v obrábění, což negativně působí na produktivitu. Kromě toho způsobují tradiční upínací metody strukturální pnutí, které vede k deformaci obrobku a ztrátě přípustné tolerance.

Při použití magnetického upínacího systému je obrobek položen na magnetickou desku. Upínací síla je rovnoměrně rozložena po celé kontaktní ploše, přitom nedochází ke stlačení, nebo deformaci obrobku. Práci na obrobku nebrání žádný upínací přípravek, takže opracování může být optimalizováno na konkrétní obráběcí stroj. Potlačení vibrací tímto způsobem upnutí prodlužuje životnost nástrojů při současném zlepšení přesnosti a kvality obráběného povrchu.

Upínač SPIDER

Nová řada elektropermanentních upínačů SPIDER přináší osvědčenou technologii upínání při frézovaní spolu s několika vylepšeními. Upínače SPIDER jsou charakteristické
tvercovým uspořádáním magnetických pólů. Magnetický obvod upínače je navržen tak, aby maximálně koncentroval magnetické pole do oblasti obrobku a tak zajistil maximální upínací sílu. Výhody tohoto řešení je možno shrnout do těchto bodů:

 • zvýšení produktivity práce až o 600% v celkových časech
 • úspora elektrické energie
 • menší opotřebení nástrojů
 • možnost obrábění z 5 stran na jedno upnutí
 • vysoká bezpečnost systému – během obrábění není systém pod elektrickým proudem
 • vyšší přesnost obrobených povrchů
 • vyšší rychlosti obrábění
 • žádné teplotní výkyvy
 • stabilní konstrukce – upínač se nedeformuje, vodotěsné provedení
 • rozměr magnetických pólů je 50x50 mm
 • vysoká upínací síla – 350 kg/pól (14 kg/cm2)
 • každá magnetická deska je rozdělena na 2 nezávislé sektory, které je možno ovládat zvlášť nebo najednou, což dává více možností využití,
 • stupňovitá regulace přídržné síly
 • možnost spojování desek do větších sestav.

Optimální zmagnetizování a odmagnetizování upínací desky zajišťuje elektronická řídící jednotka. Cyklus zmagnetizování a odmagnetizování trvá jen několik sekund, podle rozměru desky. Na odmagnetizování desky je potřebný o málo delší čas, aby bylo zajištěno kvalitní odmagnetování obrobku. Standardně se magnetická deska ovládá ručně pomocí dálkového ovladače, je však možno využít propojení jednotky s řídícím systémem stroje přes rozhraní RS232.

Elektronická řídící jednotka umožňuje regulaci upínací síly v 5 stupních:

 • úroveň 1: 55 ± 5%
 • úroveň 2: 75 ± 5%
 • úroveň 3: 85 ± 5%
 • úroveň 4: 95 ± 5%
 • úroveň 5: 100%

Efektivitu magnetického upínání zvyšují i pevné a pohyblivé pólové nástavce, nebo pólové desky pro velkosériovou výrobu, tvarované podle obrobku.