Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 2013

Pozývame Vás na 19. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS 2013, ktorý sa uskutoční  15. –  18. októbra tohto roku v areáli výstaviska EXPO CENTER v Trenčíne.

Veľtrh ELO SYS sa od svojho vzniku v roku 1995 dynamicky rozvíjal, vďaka čomu sa stal najväčším a najvýznamnejším veľtrhom elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Slovenskej republike. Napriek nepriaznivým vonkajším ekonomickým vplyvom si ELO SYS zachováva vedúcu pozíciu ako špičkové slovenské veľtržné podujatie s najreprezentatívnejšou štruktúrou vystavovateľov a expozícií zo sféry medzinárodného elektrotechnického priemyslu a je vo svojom odbore najuznávanejším a najlepším podujatím pre prezentáciu inovácií a výmenu technologických informácií.

ELO SYS ponúka vysoký štandard výstavníckých priestorov a služieb pre efektívnu prezentáciu spoločností a ich produktov. Vďaka takejto výhodnej príležitosti sa veľtrhu každoročne zúčastňujú a vystavujú svoje produkty mnohé renomované slovenské a medzinárodné spoločnosti. Zásluhou toho sa ELO SYS stal nielen priestorom pre prezentáciu najnovších trendov, zaujímavých myšlienok a pokrokových technológií, ale aj vhodným miestom pre stretnutia odborníkov a podnikateľov. A práve to je potrebné pre vznik nových obchodných vzťahov a rozvoj nových obchodov.

Vďaka odbornej záštite najvýznamnejších organizácií, inštitúcií a zväzov pôsobiacich v elektrotechnike, elektronike, energetike a telekomunikáciách na Slovensku bude už tradične súčasťou veľtrhu bohatý, aktuálny a zaujímavý sprievodný program, ktorý sa každoročne teší vysokému záujmu odbornej návštevníckej verejnosti.

K veľtrhu ELO SYS už roky neodmysliteľne patria súťaže "Elektrotechnický výrobok roka", „Ekologický počin roka“, "Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS", "Konštruktér roka" a "Unikát roka", ktoré organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Súčasťou programu sú odborné semináre, prednášky a konferencie. Pripravuje sa, ako každý rok Konferencia FEI STU "Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie", "Seminár znalcov elektrotechnických odborov", "Panelová diskusia" - SEZ, "Inovačný klub a workshop", "Celoslovenské finále technickej súťaže mladých elektronikov" a rôzne prezentácie vystavujúcich spoločností.

Veľtrh ELO SYS je vhodnou príležitosťou pre posilnenie podnikateľskej pozície a podporu úspechu v ďalšom období.  Bližšie informácie o programe veľtrhu ELO SYS 2012 sú k dispozícii na internetovej stránke www.elosys.sk alebo na Facebooku.

    Tešíme sa na Vás v Trenčíne.