MULTICUT 630S/3000 – multifunkční soustružnicko-frézovací obráběcí centrum od KOVOSVITu MAS instalované na konci roku 2012 ve společnosti T MACHINERY, a.s.

Rozhovor s Ing. Markem Milde, výrobním ředitelem a členem představenstva společnosti T Machinery a. s.

Firma T Machinery a.s. je jednou z významných výrobně–engineeringových společností v oblasti důlní techniky, která byla založena v roce 2003. Historicky navázala na tradici výroby v tomto oboru, která na jižní Moravě existuje více jak 75 let. Ve třicátých letech minulého století byla na tomto místě zahájena na Dole Tomáš mechanizovaná těžba lignitu pro energetické potřeby koncernu firmy „BAŤA“. Dynamický růst společnosti T Machinery a.s. dokumentuje její umístění na 6. místě v soutěži Exportér roku 2012 v kategorii „Velcí exportéři (nad 500 mil.korun)- Nárůst exportu v letech 2010-2011“.

Do jakých segmentů průmyslu dodáváte Vaše výrobky?

Výrobní program firmy tvoří: vývoj a výroba dobývacích kombajnů pro těžbu hornin, hřeblových dopravníků, podporubových zařízení, hydraulických výztuží pro zabezpečení těžních prostor, hydraulických válců, složitých svařenců včetně jejich opracování a výroba náhradních dílů atd. Na dodávky zařízení poskytuje firma T Machinery a. s. komplexní servisní a zaškolovací činnost.

Jaké máte stroje ve výrobě?

Firma má vlastní výrobní program a tomu jsou přizpůsobeny i technologické možnosti. Mohu konstatovat, že firma je technologicky téměř soběstačná. Disponuje CNC zařízeními a stroji od přípravy materiálu přes sváření obrábění až po konečnou montáž a zkoušení. Jestliže hovoříme o třískovém obrábění, v současné době vlastníme:

  • od klasický frézek a soustruhů až po CNC stroje, tzn. horizontky a portálky,
  • obrábění a broušení ozubení,
  • frézovací a soustružnická centra 3osá a 5osá,
  • broušení vnitřních a vnějších průměrů, rovinné broušení.

Stroje KMAS:

  • soustružnická a frézovací centra (4 ks - MCV, 1 ks - SP, 2 ks - MASTURN),
  • multifunkční centrum 1 ks MAS MULTICUT 500i S.
Odkdy používáte stroje KOVOSVIT MAS?

Nedovolím si přesně odhadnout, ale prvními byly sloupové vrtačky a některé po různých generálních opravách využíváme ještě dnes. Následovaly soustruhy SPT16 a SPT 32. V roce 2008 jsme instalovali MASTURN MT70, dále 2 ks MCV 1016 Quick v roce 2009. Poslední investice strojů KOVOSVIT MAS byla v roce 2011, to jsme zakoupili 1 ks MULTICUT 500iS, 1 ks SP 280 SY, 2 ks MCV 1270POWER a 1 ks MASTURN 820/2000. Do konce letošního roku bychom ještě měli nainstalovat MULTICUT 630S/3000.

Jaká je Vaše zkušenost se stroji KOVOSVIT MAS?

Stroje Kovosvitu se vždy vyznačovaly svou robustností a dostatečnou přesností. Mohu říci, že vybraná zařízení splňují naše požadavky a umožnila zvýšení naší produktivity. Pro příklad uvádíme technologicky nejkomplexnější stroj MULTICUT.

Proč jste si vybrali stroje KOVOSVIT MAS?

Tato společnost má na českém a evropském trhu dlouholetou tradici. Se stroji této značky jsem se setkával po celou dobu svého působení ve strojírenství.  Výběr probíhal poměrně dlouho a mezi více dodavateli i vzhledem k složitosti požadované technologie.

Většina firem v současné době nehledá jenom zařízení, které je schopno splnit požadavky na obrobení. Hledá partnera, který je schopen poskytnout součinnost při realizaci jeho potřeb. Je třeba najít schopnou společnost, která umí rychle reagovat a má dobré technologické zázemí připravené na neobvyklé požadavky ze strany zákazníka a nebojí se čelit i potížím při netradičních řešeních. Za cíl nepovažuji nakoupit stroj, ale předložit technologii, která posune firmu kupředu a umožní změnit názor a zhodnotit všechny prostředky vynaložené při realizaci. A právě v KMAS jsme takového partnera hledali a doufám, že i do budoucna našli.

Společnost KOVOSVIT MAS má pro rok 2013 jako jednu ze strategických priorit zkvalitnění služeb servisu, jak Vy vnímáte tuto oblast?

Servis je vždy velmi diskutovanou oblastí při výběru stroje. Každé zařízení může mít jednou poruchu, i to nejlepší, a pak je třeba mít k dispozici rychlé řešení. I v této oblasti dochází k výrazným změnám a mohu říci, že v posledním roce jsem se servisem naprosto spokojený.

Víte, že KOVOSVIT MAS pořádá kromě Zákaznických dnů také Dny aplikovaných technologií? Zajímají Vás podobné akce, jak je hodnotíte?

Zákaznických dnů jsem se několikrát zúčastnil. Poprvé to bylo asi v roce 2000. Dle mého názoru úroveň těchto setkání rok od roku stoupá. Dnů aplikovaných technologií, jsem se bohužel nezúčastnil, ale i ty v budoucnu rád navštívím.

Jak vnímáte posun trendu v technologii obrábění směrem k multifunkčnímu a pětiosému obrábění?

Jednoznačně pozitivně. Tento trend je třeba vnímat i v souvislosti s vývojem nástrojů, kde je přímá vazba při uvažování o pořízení konečné technologie. Posun je zejména z hlediska logistiky. Dříve jsme dílec unašeč dělali na 6 pracovištích, dnes pouze na 3, kde první pracoviště je příprava polotovaru (hrubování), druhé tepelné zpracování a třetí je stroj MULTICUT, tzn. všechny technologie třískového obrábění – soustružení, frézování, vrtání, odvalování děláme na jednom stroji. Tím došlo k zásadnímu zkrácení celkového výrobního času až o 60 %. Z hlediska řízení jsme schopni mít veškeré informace lépe pod kontrolou a pracovat s nimi při plnění požadavků našich zákazníků.

Chcete dodat pár slov na závěr?

Chci všem poděkovat za dosavadní úspěšnou spolupráci a popřát KMAS a spolupracujícím firmám hodně úspěchů i v budoucnosti. Věřím, že tradice značky bude zachována a inovativní řešení přinesou poptávku po těchto zařízeních a přibude rovněž zákazníků, kteří budou potřebovat stroje vyrobené pod hlavičkou KMAS. České strojírenství nemá lehkou situaci, ale historie a tradice, která je za námi, je důvodem, že se do budoucna můžeme dívat s optimismem. Důležité je navázat spolupráci, rozvíjet dobré vztahy a zachovat si pokoru a vstřícné jednání.

www.kovosvit.cz

Technická specifikace MULTICUT 630S/3000 – multifunkční soustružnicko-frézovací centrum
Maximální průměr obrobku:
 1060 mm
Maximální soustružená délka:
 1600, 3100, 4600, 6100 mm
Výkon hlavního vřetena:
 41/78 kW
Nástrojové vřeteno:
12000[10000,6500,3500] ot/min
162 [216,300,345] Nm HSK, CAPTO