Náročný trh vyžaduje rychlé aplikování výsledků vývoje a výzkumu nových technologií

Tak jako existují v Česku podniky se stejným názvem, jako například Škoda, mají obdobný problém i v Japonsku. Mám na mysli název Okamoto, který nosí dvě velké společnosti, jež spolu nijak nesouvisí. Rozlišují se až dalším slovy v názvu a nás zajímá ta, která má jako dodatek GrindX. (vyhledávače vám nabídnou i Okamoto Rubber…)

Historie firmy Okamoto sahá až do roku 1926, kdy byla založena. Již od svých začátků se specializuje na výrobu brusek. Vysoká kvalita výrobků, šířka vyráběných typů, nízká cena, ale i dokonalý a rychlý servis umožnil firmě rychlou expanzi do celého světa. V dnešní době se firma stala největším světovým výrobcem brusek. Má tři výrobní závody v Japonsku, jeden v USA, a další v Singapuru a Thajsku.

V poslední době je v českém odborném tisku často citována a to především z důvodů zavedení významných inovačních změn. Jako první mezi výrobci brusek zavedla firma OKAMOTO použití řídícího systému s grafickou dotykovou obrazovkou u rovinných a profilových brusek a v posledním období nabízí tento systém i na bruskách pro broušení vnějších i vnitřních rotačních ploch. Výběrem grafických symbolů je nahrazeno tradiční ISO programování pomocí G kodů a snižují se požadavky na programátorské schopnosti obsluhy.

ACC106CA-iQ

Pro náročné profilové broušení nabízí firma Okamoto programovací software pro přípravu programů offline na PC.

Svůj inovační a strategický rozvoj staví Okamoto na očekávaných změnách globálního charakteru a z nich vyplývající predikce chování uživatelského segmentu. Za nejvýznamnější považuje vliv dalšího rozvoje informačních technologií a rozvoj odvětví souvisejících s ochranou životního prostředí. V jistém smyslu považuje Okamoto obě tyto disciplíny za vzájemně propojené a to zejména rozšiřujícím se prolínáním IT do sledování zdraví a života nejen lidí, ale i zvířat, vegetace, strojů, automobilů apod. Očekává se, že v nedaleké budoucnosti bude takto sledována životnost a recyklace materiálů a to přispěje i k šetrnějšímu nakládání s životním prostředím a energiemi. Proto je pro ní důležitá úzká součinnost s vývojem v oboru IT. Ve své strategii dalšího rozvoje společnosti Okamoto respektuje tlaky na úspory a hospodaření s energiemi a analyzuje současné a očekávané rozložení zdrojů energie a předpokládaný rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Dvoustojanová rovinná bruska ACC-158CHiQ

Rovinná bruska ACC-105DX v základním provedení

Okamoto respektuje fakt, že výrobní technikou prezentuje každá společnost svoji kulturní úroveň a snaží se účinně  té japonské dopomoci k úrovni nejvyšší.

Ovládací panel brusek v provedení iQ

Jako příklad komplexního vyspělého řešení v oblasti rovinných brusek uvádíme základní technickou specifikaci stroje Okamoto typ ACC-64CAiQ.

Základní technická specifikace stroje typu ACC-64CAiQ

www.misan.cz