HIGH QPRODUCTIVITY LINE– nástroje a vyměnitelné břitové destičky, které zvyšují produktivitu výroby

Od doby první myšlenky a realizace vyměnitelné řezné destičky z karbidu wolframu v roce 1927 vykonalo mnoho společností na poli řezných nástrojů obrovský kus výzkumné a kreativní práce pro jejich zdokonalení, zejména v oblasti geometrie břitu a tvarů utvařečů. Samozřejmě i vývoj samotných substrátů řezných materiálů jde ruku v ruce s tímto vývojem. A tak dnešní karbidy pracují za výrazně vyšších řezných podmínek než v době svého prvního použití k účelu obrábění a poradí si se širokou škálou obráběných materiálů.

Neustálý vývoj optimalizace procesu obrábění je v souladu se zdokonalováním obráběcích strojů a center. Tím je dán předpoklad ke zrychlování strojního obrábění. Obráběcí stroje ovlivňují vývoj nástrojů a nutí výrobce přicházet s nástroji více a více produktivními. Ty musí vlastní konstrukcí těles a geometrií řezných břitů plně vyhovět metodám rychlého odběru materiálu (Fast Metal Removal – FMR).

Ceny surovin pro výrobu řezných karbidů ve světovém měřítku prudce rostou. Toho jsou si výrobci vědomi a snaží se této skutečnosti podřídit svůj další vývoj nástrojů. Firma ISCAR pod logem své nové kampaně HIGH-Q-LINE přináší opět inovativní nástroje, které svojí užitností a výkonností zohledňují výše zmíněný fakt. Nová řešení uložení destiček v lůžku, geometrií a povlaků slibují zvýšení produktivity a životnosti nástrojů. To vše má kladný vliv na tolik sledovanou ekonomiku výroby.

Nová řada nástrojů řady HIGH-Q-LINE přináší mnohé výhody. Mezi ty hlavní patří jakosti karbidů se širokým aplikačním rozsahem, vyšší použitelné posuvy, nižší řezný odpor, úspora řezných kapalin a vhodnost nástrojů i pro stroje s lehčí konstrukcí rámů.

  • Inovace v oblasti soustružení

Upínací systém ISCAR DOVE IQ TURN spolehlivě řeší pevné upnutí negativních oboustranných ISO destiček. Šikmá boční plocha destičky opřená v lůžku s rybinovitým vedením je dokonale jištěna a nedochází k jejímu zvedání ani při vysokých řezných silách při hrubovacích operacích. Zejména u systému upnutí destičky páčkou je markantně vyřešen problém se zvedáním destiček. Přínosem této inovace nástroje je možnost nasadit vyšší řezné parametry a tím přispět k zefektivnění výroby.

Hrubovací soustružnické operace jsou charakterizovány hloubkou záběru (4–10 mm) a vysokými posuvy (0,4–1,0 mm/ot.). Obvykle velké jednostranné destičky pro těžké soustružení a přerušované řezy jsou používány v držácích „TOP clamp“. Nevýhodou těchto jednostranných destiček a systému upnutí je malý počet řezných hran, časté problémy s utvářením třísky s ohledem na horní upínací element destičky. Firma ISCAR přichází na trh s inovativním řešením lůžka opatřeného rybinovitým vedením v kombinaci s páčkovým způsobem upnutí destičky. Nový systém vyniká tuhým a bezpečným upnutím destičky bez problematické horní upínky v prostoru odvíjení třísky.

Upínací mechanismus DOVE IQ TURN přináší navíc výhodu možnosti upnutí oboustranných negativních destiček. Prizmatické vedení lůžka a plošky na destičce elimunují nebezpečí jejího vylomení působením velkých řezných tlaků při hrubování. Destičky s prizmatickými ploškami jsou nyní dostupné v geometrii WOMG-R3P-IQ, COMG-R3P-IQ a SOMG-R3P-IQ v kombinaci s novým utvařečem R3P pro obrábění ocelí.

Navíc je nabízena možnost využití zbývajících řezných břitů výše zmíněných destiček v držácích PWXOR/L a PCBOR/L pro rychloposuvové aplikace odběru materiálu. Tím se maximálně ekonomicky využijí všechny břity destiček (což nebývá až tak běžné). Destička tvaru trigon tak skýtá uživateli 6 základních břitů v držáku PWLOR/L a dalších 6 břitů v držáku PWXOR/L. U destiček COMG je možné využít 4 základní břity (s vrcholovým úhlem 80°) v držáku PCLOR/l a další 4 břity (s vrcholovým úhlem 100°) v držáku PCBOR/L. Stručně řečeno, těmito nástroji se nabízí nejen možnost zvýšení produktivity hrubovacích operací, ale i vyšší ekonomické zhodnocení destiček využitím všech jejich břitů.

Video ISCAR ISO DOVE-IQ TURN ke shlédnutí zde

Video ISCAR FEED TURN ke shlédnutí zde

 

  •  Produktivní čelní zapichování – TANGRIP TNF

Tento nový čelní zapichovací systém se vyznačuje opravdu vysokou tuhostí. Ta je dána již samotnou konstrukcí tangenciálního upnutí destičky v lůžku. Umožňuje nasazení vysokých posuvů a to i při přerušovaném řezu. Upnutí řezné destičky v samosvorném lůžku bez jiného upínacího mechanizmu umožňuje plynulou tvorbu a odchod třísky po čele nástroje. Samotná geometrie destičky utváří třísku tak, že nedochází k odírání bočních stěn zápichu a tříska plynule vybíhá ven.

Vyměnitelné destičky TNF šířek 3 a 4 mm se vyrábějí s utvařeči P-IQ (na ocel) a M-IQ (na nerez) v jakosti karbidu IC808. Stejnou destičkou lze upnout do pravého i levého držáku.

 

K úspěšným řadám vrtáků CAMDRILL, CHAMDRILL-JET, SUMO-CHAM přidává nyní Iscar novou řadu vrtacích nástrojů pro střední a větší průměry otvorů (26 až 50 mm). Obchodní název nové řady vrtáků je COMBICHAM.

Proč COMBI? Protože z dlouhodobých zkoušek a testů vyplynulo, že vrací těleso osazené kombinací dvou typů vyměnitelných břitů má lepší řezné a tedy výkonnostní vlastnosti než těleso osazené pouze destičkami SOMT. Opět se tak potvrzuje pravidlo neustálého procesu upgradu vlastních nástrojů, který je u firmy Iscar pověstný. Nová vrtací tělesa COMBICHAM jsou vyráběny ve velikostech průměrů 26 až 50 mm a délce 5xD. Osazují se pilotní vrtací hlavicí SUMOCHAM a po obvodu standardními čtvercovými destičkami SOGX/SOGT. Ty jsou přesně broušené a opatřené hladící geometrií. Pro své široké uplatnění byl pro jejich výrobu zvolen karbid IC808 SUMO TEC PVD. Těleso tohoto plno efektivního vrtáku je na povrchu leštěno pro snížení tření a lepší odvod třísek.

Hlavní charakteristika:

  • vrtací tělesa s označením MNC jsou vyráběna z kvalitní oceli s leštěnou šroubovitou drážkou, v rozměrech odstupňovaných po jednom milimetru,
  • tvar šroubovité drážky je proměnný pro optimální odvod třísek z místa řezu,
  • přívod chlazení je veden šroubovitě v tělese s vyústěním přesně do řezných zón a umožňuje použití metody chlazení MQL,
  • válcová upínací stopka je dle normy ISO 9266,
  • vlastní konstrukce tělesa se vyznačuje samostředící charakteristikou a není tedy nutné provádět předvrtávací operaci ani u vrtáků délky 5xD,
  • přesně broušená středová vrtací hlavice ICP vede dokonale nástroj v ose a výsledkem je velmi uspokojivá geometrie otvorů i jejich poloha,
  • vrtací hlavice ICP (ICK/ICM) z řady SUMOCHAM nabízejí tři rozdílné geometrie pro optimalizaci volby v závislosti na obráběném materiálu (ICP pro ocel, ICK pro litinu, ICM pro nerez a legovanou ocel)
  • obvodové destičky SOGX/SOGT jsou dodávány v rozměrech 06, 07, 09, 10 a 12 mm s utvařečem DT a hladícím zábřitem W (příklad označení: SOGT 09T306-W). Více na: http://youtu.be/WiEXkoiwfQs.
www.iscar.cz