Nová dimenze v tryskání malých dílů

RMT – inovace v dávkování zpracování

Inteligentním řešením detailů a použitím osvědčených komponent zajišťuje inovativní Multi-Tumbler Rösler dosud nikdy nedosaženou bezpečnost procesu při bubnovém tryskání dílů.

Ať se jedná o díly vyráběné obráběním, lisovánímovace v dávkovém zpracování  nebo litím, klade dávkové zpracování obrobků velmi neobvyklé požadavky na tryskací zařízení. Kromě toho je nutno zabránit uváznutí a poškození dílů během tryskání. Zároveň lze dosáhnout dobrého výsledku zpracování během krátké doby pouhým optimálním, avšak šetrným promícháváním obrobků. Nový Multi-Tumbler Rösler splňuje tyto požadavky jedinečným způsobem.

Převaha je skryta v detailu

Inovace spočívá ve speciální, nákladnými pokusy vyvinuté geometrii bezspárového tryskacího bubnu. Buben se vyznačuje pyramidově tvarovaným dnem a zvlněnými „unášeči“ na stěnách bubnu. Tento bezkonkurenční design jednak spolehlivě vylučuje uváznutí nebo poškození zejména malých nebo plochých dílů, na druhé straně zaručuje jejich mimořádně účinné promíchávání  během procesu tryskání. Během tryskání je buben hermeticky uzavřen víkem, které brání jakémukoli úniku tryskacího prostředku. Umístění turbíny na víku zajišťuje, aby byly všechny díly optimálně zasahovány tryskacím prostředkem a bylo dosaženo absolutně rovnoměrného otryskání. Výpustný úhel plnicí jednotky přibližně 160° zaručuje úplné odstranění obrobků z přepravek.

Flexibilní a snadno automatizovatelný multitalent

Kompaktní zařízení Multi-Tumbler je dostupné v různých provedeních a lze je instalovat bez nutnosti vybudovat základy. Zařízení je vhodné k bubnovému zpracování dílů od velikosti 2,5 mm. Je však též mimořádně výhodné pro zpracování obrobků do 600 mm se složitější geometrií nebo vnitřními obrysy, jejichž vybrání nelze v zavěšených dopravnících nebo dopravnících s drátěným pásem otryskávat. Podle tryskacího prostředku a účelu tryskání – od čištění, otryskávání omítek a čištění jader přes odstraňování otřepů a zdrsňování až po zhutňování povrchu a dekorativní tryskání – lze Multi-Tumbler vybavit jednou nebo dvěma turbínami nezávisle na tom, zda je používán jako samostatné zařízení nebo plně automatický systém integrovaný do výrobní linky.  Jsou dostupné rovněž systémy pro tryskání stlačeným vzduchem.

Robustní, na údržbu nenáročné provedení

Tryskací buben sestává z odolné manganové oceli. Zařízení vystačí díky promyšlenému designu s malým počtem opotřebitelných dílů, které lze rychle vyměnit. Nový multitalent se tak může stát trumfem v ochraně před opotřebením, dostupnosti zařízení a snadnosti údržby.

www.rosler.com

Foto: Rösler Oberflächentechnik GmbH

RMT 100 pro maximální hmotnost dávky 2350kg. U největšího provedení, RMT 120 HD, lze zpracovávat dávky až 4000 kilogramů.