Vydána nová verze software pro kontrolu kvality ve výrobě ATS CM4D v20

ATS CM4DATS aplikované technické systémy s.r.o. oznamují vydání nejnovější verze software pro kontrolu kvality výrobků. Verze 20 přináší řadu inovativních řešení, které reagují na skutečné problémy výrobního prostředí tím, že jsou zaváděny dle požadavků našich zákazníků, jako např. Ford, Bell Helicopter a Volvo.

Díky úzké spolupráci přímo s výrobci přináší tato verze nové vlastnosti, které ve výrobních procesech posouvají procedury pro reporting kvality na vyšší úroveň efektivity a konzistence. Ve svém článku „Virtual designs versus physical products“ pro magazíne Prime popisuje Mike James jak Ford těží z výhody tzv. enterprise quality management systému, díky kterému zlepšuje produktovou kvalitu ve výrobních procesech.

Nová verze představuje další spektrum vlastností, pomocí kterých lze efektivněji získávat data z kontrol, generovat reporty, analyzovat problémy ve výrobě a předcházet jim.

Mezi nové vlastnosti a funkce patří:

Nástroj pro výběr dokumentů

Pokud operátor prohledává v systémech stovky dokumentů, může být zdlouhavé nalézt ten správný. Pro rychlé a jednoduché vyhledání a otevření potřebného dokumentu je tu speciální nástroj a jeho rozšířená navigace. Operátorovi umožňuje listovat seznamem za použití filtrů.

Zrcadlové provedení

Vzhledem k symetrii hodnot obou stran je zpravidla výstupní report také symetrický. Současný nástroj pro tvorbu reportu byl vylepšen a nyní provede kopii reportu s údaji o jedné straně a následně je zrcadlově překlopí a uvede hodnoty pro druhou stranu.

Záložky

Velké množství záložek při tvorbě šablon a reportů znesnadňuje práci s daty. Upravený nástroj pro záložky dovoluje přerovnat pořadí záložek a schovat ty, které operátor v danou chvíli nepotřebuje. Monitor tak zobrazuje jen údaje důležité pro určitou chvíli bez nutnosti opakovaně zmenšovat či zvětšovat informace pro čtení.

Vyhledávání

Hledání hodnot, které chce operátor zahrnout do reportu, může být obtížné, vezmeme-li v úvahu desítky databází, se kterými zpravidla výrobní informační systémy pracují. Nástroj pro vyhledávání v modulu CM4D Interactive dovolí prohledat a najít všechny body ve všech cestách a databázích, které se shodují se zadaným výčtem kritérií.

A mnohem více...

V neposlední řadě jsme v nové verzi ATS CM4D provedli několik malých zlepšení, které z pohledu denního využívání znamenají ten největší přínos. Díky nástroji pro značení textu se jednoduše zaznamená specifická vlastnost během otáčení 3D modelu v reportu. Dalším novým nástrojem je e-mailová záložka pro tištění reportů do formátu PDF a připojení souboru k e-mailové zprávě. Více informací naleznete na www.ats-cm4d.com.

O ATS CM4D

ATS CM4D je sada aplikací navržena pro porovnávání geometrického návrhu výrobku či sestavy dle jejich přesné specifikace se skutečnými výrobky na výrobní lince. Zjištěné neshody se zobrazují na mapě a umožňují výrobcům operativně reagovat na výrobní i vývojové vady, za účelem dosažení špičkové kvality. Toto řešení tak fakticky vyplňuje mezeru mezi virtuálním světem designu známým pod zkratkou CAD (Computer Aided Design) a skutečným světem výrobního procesu.

www.ats-cm4d.com