Nové školicí středisko uvedeno do provozu

Od listopadu 2013 přemístil PRAMARK své působiště na novou adresu do Slaného. PRAMARK dokončil stavbu školicího střediska za podpory strukturálních fondů EU. Nové prostory umožní výrazně zlepšit služby ve vzdělávání v oblasti průmyslového značení (popisovače, ražba, mikroúderové značení, popisovací lasery, elektrochemické značení), montážních lisů, vyjiskřovaček zalomených nástrojů, nýtovacích stojů.

K dispozici je školicí místnost s kapacitou 12 míst pro teoretickou část školení, místnost s popisovacím laserem pro praktickou výuku s nejmodernější řadou Ytterbium vláknového popisovacího laseru.

Nejvíce prostoru pro praktickou část se nachází v hale vybavené mikroúderovými značícími stroji, rycím strojem, ručními a pneumatickými lisy o výkonech od 360 kg do 6 t, strojem pro odjiskřování zalomených nástrojů, razidly, popisovači, nýtovacím strojem.

Školicí středisko nebude sloužit pouze výrobní sféře, ale je otevřeno i vzdělávání školní mládeže. Je navázána spolupráce se Střední průmyslovou školou v Kladně.

www.pramark.cz