Nové trendy v oblasti vakuového tváření

Modulární koncept jednostaničního zařízení FRIMO EcoForm

Zcela nově vyvinutá generace zařízení na vakuové tváření FRIMO EcoForm se vyznačuje celou řadou technických inovací, především také modulární skladbou. Zařízení EcoForm je tak možné optimálně sestavit doslova na míru dle požadavků zákazníka.

Základní varianta sestává z klasického samostatného zařízení na vakuové tváření fólií nebo desek s předsávacím zařízením a horním stolem. Zařízení lze doplnit o následující moduly:

  • Řetězový dopravník pro transport fólií, popř. deskový dopravník
  • Předehřívací linka
  • Druhý horní stůl, např. pro použití u vakuového kašírování.
Vylepšená energetická efektivita pro hospodárný provoz

Značný potenciál úspory nabízí minimalizace odvodu tepla prostřednictvím izolace hlavního tepelného tělesa, které se na spotřebě energie u zařízení na vakuové tváření podílí ze tří čtvrtin. Pro zajištění připravenosti použití při snížených nárocích na spotřebu elektrické energie zajíždí tepelné těleso po provedení ohřevu do izolované parkovací pozice.

Doplněním zařízení o vakuové čerpadlo s regulací počtu otáček je dále možné zařízení zredukovat o vakuový zásobník a výkon čerpadla optimálně přizpůsobit potřebám výrobního procesu.

Pohony stolů jsou vybaveny vysoce efektivními a energeticky úspornými elektromotory. Díky jejich přizpůsobeným brzdným rampám lze dosáhnout zpětného využití energie v meziokruhu frekvenčního měniče.

Velkou pomocí při optimalizaci energetické spotřeby je funkce „Energy Monitoring“, která umožňuje zobrazování aktuální spotřeby energie zařízení přímo na monitoru obsluhy. Pro vyhodnocení mohou být koeficienty (např. kWh/díl) připojeny k záznamům dat o energii a výrobě.

Další vývoj systému chlazení tvářených dílů se zkráceným časem cyklu

K chlazení vytvarovaných dílů jsou standardně používány průmyslové ventilátory. Jejich nevýhodou je však nerovnoměrný rozptyl studeného vzduchu na chlazené díly.

Pro efektivnější vedení chladicího vzduchu společnost FRIMO vyvinula systém vzduchových kanálů, které chladicí vzduch vedou mnohem efektivněji, přímo k tvářenému dílu. Tím se sníží nejen délka cyklu, ale zároveň není zapotřebí využívat dodatečné vodní rozprašovače, které jsou též relativně náročné na údržbu.

Zalomená řetězová lišta pro náročné trojrozměrné díly

U vakuově tvářených dílů s výraznějšími trojrozměrnými obrysy často dochází vlivem strmých tvarovacích úhlů k roztažení dezénu, ztenčení fólie a následně též ke zvýšení její celkové spotřeby. Značnou výhodu zde poskytuje zalomená řetězová lišta umožňující dokonalé tváření dle nejrůznějších tvarových požadavků. To s sebou přináší nejen zvýšení kvality, ale také snížení spotřeby fólií. Zmenšením potřebné (a také ohřívané) plochy fólií se dále snižuje též spotřeba energie.

www.frimo.com