Novinka ABB Robotics - PlasticsPack

Šestiosé roboty ABB přinášejí do aplikací v plastikářství jedinečné výhody – přesnost, rychlost a maximální flexibilitu. Tím, že jsou schopny zastat následné operace při opracování a finální úpravě plastů, které robot může provádět během činnosti vstřikovacího lisu, je maximálně využit tento mezičas. To výrazně zvyšuje produktivitu celého procesu, zkracuje výrobní časy a podstatně snižuje náklady.

Společnost ABB si tak upevňuje dominantní postavení na trhu automatizace plastikářství v České republice, nadto však neustále vyvíjí nové produkty a reaguje tím na stále náročnější požadavky Vás, zákazníků.

PlasticsPack

ABB Robotika aktuálně přináší novinku – speciální sadu PlasticsPack.

Komplet je předurčen pro aplikace obsluhy vstřikovacích lisů a bude nabízen za výhodnou cenu jako ucelený balíček.
Základní části jsou:

  • rozhraní Euromap 67 pro komunikaci se vstřikovacím lisem
  • kompletní sada kabeláže pro Euromap 67
  • digitální karta vstupů a výstupů k rozhraní Euromap 67
  • software pro snadné a intuitivní programování RobotWare Plastics Mould
  • speciální funkce SoftMove
  • simulační program ABB RobotStudio pro off-line programování
  • nadstavba progamu RobotStudio pro aplikace obsluhy strojů – Machine Tending PowerPac
  • chapadlo (variantě, není součástí dodávky)
Rozhraní Euromap – plug and play řešení pro aplikace v plastech

Rozhraní Euromap/SPI umožňuje robotům ABB přímé a spolehlivé připojení k vstřikovacím lisům a zajišťuje přenos přesně definovaných signálů mezi robotem a lisem. Je to opravdové plug and play řešení založené na mezinárodních bezpečnostních standardech a předpisech. Součástí sady je i digitální karta vstupů a výstupů, zajišťující potřebná signálová propojení.

Snadné programování, snadná obsluha – RobotWare Plastics Mould

Programová nástavba robotů ABB – RobotWare Plastics Mould je uživatelsky příjemný interface navržený pro aplikace v segmentu plastů, hlavně obsluhy vstřikovacích lisů. Zde se plně projevují výhody tohoto řešení (jednoduchost programování bez znalosti jakéhokoli programovacího jazyka a snadné nastavení a diagnostika pracoviště). S ikonami na barevném dotykovém panelu FlexPendant je práce plně intuitivní.

Bezproblémové vyjímámí dílů a vkládání insertů – SoftMove

Speciální funkce SoftMove umožňuje robotům ABB jejich uvolnění ("změkčení") v lineárním směru, což je velmi výhodné při vyjímání dílů z formy nebo vkládání insertů. Robot přizpůsobuje pohyb všech svých os uvolnění v lineárním směru. To umožňuje např. vyhazovačům u vstřikovacího lisu odtlačení dílu bez odporu robota a definované uchopení dílu chapadlem. Úroveň tuhosti robota je libovolně nastavitelná a umožňuje i funkci pružiny, to znamená návrat robota do původní pozice.

Off-line programování – RobotStudio

Program RobotStudio vám umožní vytvářet a simulovat robotizovaná pracoviště ABB na vašem PC a tím snížit čas instalace nebo razantně zkrátit čas nezbytný pro začlenění změn. V krátkosti to znamená, že můžete zahájit výrobu předem na svém počítači, vše odladit a teprve poté spustit reálnou výrobu.

RobotStudio je unikátní program, který umožňuje přenášet reálná data z počítače do kontroléru robota a naopak, což dovoluje provádět změny v produkci off-line bez zastavení procesu.

Machine Tending PowerPac je speciální nadstavba programu RobotStudio určená pro aplikace obsluhy strojů, jako např. obsluhu vstřikovacích lisů a obsahuje v sobě předdefinované prvky a komponenty používané právě v těchto aplikacích.

Servisní zázemí a podpora našich zákazníků

ABB Robotika již léta disponuje v České republice velmi silným a zkušeným servisním týmem. Ten zaručuje našim zákazníkům stabilně kvalitní servisní podporu a bezproblémový chod jejich výrobních linek. Nadto jsme schopni poradit i při potřebě optimalizace a zefektivnění Vašeho procesu.

Sada PlasticsPack přináší našim zákazníkům další možnost snížení počáteční investice do robotizovaného pracoviště a také redukci následných nákladů při změně výroby, úpravách programů atd. Návratnost investice do zkvalitnění výroby a zavedení robotizace se tak podstatně zkracuje, což může potvrdit mnoho našich spokojených zákazníků.

Chapadlo (variantně, není součástí dodávky)

ABB Robotika disponuje týmem kvalitních konstruktérů a mnoha praktickými zkušenostmi z úspěšných instalací, tudíž s Vámi rádi prodiskutujeme i možnost řešení a dodávky chapadla k Vaší aplikaci.

ABB s. r. o.
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4
                               E vladimir.slaby@cz.abb.com
                               T (+420) 731 552 214
                                www.abb.cz/robots