Novinka: Eplan Design Space Exchange

Většina rozváděčů pro řídicí systémy strojů a zařízení se vyrábí konkrétně na zakázku. Vestavění všech komponent řídicího systému do rozváděče může být velmi náročné s ohledem na výslednou velikost konstrukce, která by měla být co nejkompaktnější, tak aby se ušetřilo místo a zmenšila se velikost rozváděče. Nový nástroj EPLAN Design Space Exchange zjednodušuje projektantům elektrotechniky a řídicích systémů návrh virtuálních modelů rozváděčů a přitom překračuje hranice mezi elektro-technickou a mechanickou konstrukcí.

Společnost Eplan uvedla na trh nový nástroj Eplan Design Space Exchange (DSE). DSE podporuje sdílení dat mechanické konstrukce a řídicí techniky v rozváděči a ovládacích prvků. Jde o doplňkový modul pro Eplan Pro Panel Professional, vyvinutý společností Eplan spolu se specialisty na MCAD z přidružené společnosti Cideon, který je poprvé dostupný ve verzi Eplan Platform 2.4 a je kompatibilní s Autodesk Inventor 2014 a 2015. „Bez rozváděče nemůžete navrhnout montážní uspořádání přístrojů a bez montážního uspořádání přístrojů nemůžete navrhnout definitivní konstrukci rozváděčové skříně. Toto dilema nyní můžete vyřešit doplňujícím modulem Design Space Exchange,“ vysvětluje Thomas Weichsel, Product Manager firmy Eplan. DSE je založen na plně parametrizovaném 3D geometrickém modelu mechanické konstrukce, který zohledňuje zvláštní požadavky na konstrukci montážního panelu nebo skříně rozváděče. DSE má přístup k datům 3D modelu CAD skříně rozváděče a zpřístupňuje je systému Eplan Platform jako základ pro návrh montážního uspořádání přístrojů v Eplan Pro Panel. 3D montážní uspořádání je vestavěno do navrženého prostoru a odpovídá koncepci automatizace vycházející z návrhu elektrické konstrukce rozváděče. Všechna elektrická zařízení, která mají být umístěna v rozváděči, jsou virtuálně namontována s ohledem na jejich prostorové požadavky a specifikace výrobců týkající se minimální vzdálenosti mezi přístroji.

Propojování ve virtuálním prototypu

Automaticky jsou navrženy montážní otvory, závity, pozice a výřezy pro následnou montáž. Virtuální prototyp rozváděče je mimo jiné základem pro návrh virtuálního propojení ovládacích prvků a pro určení optimálních drah spojů s odpovídajícími délkami vodičů. Jakmile je virtuální montážní sestava přístrojů v rozváděči hotova, Eplan DSE stisknutím tlačítka vygeneruje údaje o potřebných instalačních otvorech, závitech, montážních pozicích a výřezech pro integraci do 3D mechanického modelu. DSE potom interpretuje data a objekty na stránce programu Autodesk Inventor a vytvoří jednotný model produktu pro mechanickou konstrukci včetně všech komponent, otvorů a výřezů. Modul má dané jasné parametry a formu geometrických dat Autodesk Inventor, takže mechanická konstrukce může zahrnovat výrobní dokumentaci včetně výrobních postupů, rozpisek materiálu a výrobních výkresů. Zatímco mechanická konstrukce je základem pro výrobu skříně rozváděče, elektro konstruktéři si mohou zkompilovat kompletní projektovou dokumentaci finálního produktu, např. pro automatické označení svorek a kabelových svazků se všemi potřebnými schématy, montážními sestavami, výrobními výkresy, rozpiskami, tabulkami použitých přístrojů, tabulkami propojení a daty. Thomas Weichsel shrnuje výhody Eplan DSE takto: „Mezioborová synchronizace dat omezuje případné zdroje chyb, snižuje náklady na vývoj, šetří čas a přitom zvyšuje kvalitu konstrukčních prací.“

www.eplan.cz

O společnosti Eplan
Eplan se zabývá konzultační činností a vývojem aplikačního softwaru pro urychlení projekčních procesů a snížení nákladů v oblasti inženýringu. Eplan pomáhá společnostem s  optimalizací jejich procesů, vyvíjí software pro elektrotechniku, mechatroniku, fluidní technologie a technologie měření a regulace. S cílem urychlit proces vývoje produktu, a tím snížit náklady projektu, zajišťuje rozhraní k systémům CAD, PDM, PLM a ERP. Cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby, jako je poradenství v oblasti řízení, procesní poradenství v oblasti standardizace, automatizace a integrace, implementace, školení a technickou podporu. Eplan zkrátka poskytuje software a služby nejvyšší kvality, které jsou neustále zlepšovány a upravovány.