NOVO™ od firmy Kennametal rozšiřuje možnosti, jak efektivně předat znalosti o nástrojích pro reálné zvýšení produktivity.

Bezproblémovým propojením se správou nástrojů, elektronickým obchodem a dalšími programy posiluje NOVO™, možnosti dílenských systémů vyžadujících přesná a včasná data.

NOVO™ je pokročilý nástroj pro volbu nástrojů a přípravu technologie, který přináší skutečnou produktivitu.

Od svého uvedení v roce 2013 pokračuje vývoj tohoto digitálního nástroje a aplikace pro výrobní plánování neustálým zlepšováním svých možností. Nyní NOVO ve verzi 1.3 spojuje prostřednictvím tzv. „cloudu“ správu nástrojů, elektronický obchod a další dílenské systémy, přičemž významně redukuje množství chyb v datech a nahrazuje namáhavou práci s přepisováním dat nepřinášející žádnou přidanou hodnotu.

"Od začátku je naší vizí aby NOVO bylo tzv. open-source systém, který bezproblémově spolupracuje s dílenskými systémy, jež využívají data o řezném nástroji a znalosti o obrábění, pro další zvyšování produktivity." říká John Jacko, viceprezident a vedoucí marketingu v Kennametalu. "To je pouze počátek plnění slibu o digitální továrně. Propojení se systémem pro správu nástrojů ToolBOSS™ od Kennametalu prostřednictvím cloudu a zefektivnění zadávání do elektronického obchodu Kennametalu, je vize, která se rychle stává skutečností."

Bezproblémové propojení zahrnující i elektronický obchod

Zákazníci očekávají nepřetržitý rychlý vývoj technologických platforem, které přinesou další výhody. Od roku 2013, kdy byly uvedeny originální funkce NOVO Tool Selector, Tool Configurator, Tool Advisor a Job, přidává NOVO propojení na elektronický obchod, snadné výstupy dle ISO 13399 a bezproblémovou integraci se systémem správy nástrojů ToolBOSS prostřednictvím Machining Cloudu.

Například si mohou uživatelé NOVO vyžádat cenovou nabídku od svého lokálního distributora (Kennametal Distribution Partner) zasláním seznamu položek ze svého nákupního košíku prostřednictvím tlačítka "Request Quote". Distributor obdrží zprávu s kompletními detaily o položkách a požadavek na odpověď. Nové okno také usnadňuje přidávání náhradních dílů a dalších individuálních položek do stávajících nákupních košíků. Náhradní díly jsou v nabídce zřetelně označeny jako "included" (součástí dodávky) nebo "non-included" (nutno objednat samostatně).

Uživatelé ToolBOSS mohou na cloudu využívat poslední verzi softwaru NOVO pro zjištění, zda položka navržená pro technologii je již dostupná v jejich ToolBOSS inventáři, což přináší efektivnější plánování a rozpočty. Čísla zákaznických dílů jsou automaticky zahrnuta ve výsledcích NOVO Tool Advisor a v Tool Availability oknech prostřednictvím ToolBOSS databáze. "Přidáním ToolBOSS dokumentace do jejich uživatelského profilu mohou zákazníci snadno kontrolovat inventář ve svých lokálních ToolBOSS jednotkách během přípravy své technologie," říká Chris Merlin, marketingový manažer pro iniciativu Virtual Machining v Kennametalu. "Mohou si tak lépe zobrazit jednotlivé položky už ve svém podniku."

Mobilita

Uživatelé mohou znásobit výhody NOVO prostřednictvím svého tabletu. „NOVO je nyní dostupné také ve verzích pro tablety s Androidem a Windows, což přináší prvek přidané mobility a přístup k vašemu seznamu nástrojů bez ohledu na to, přes jaké zařízení se přihlásíte," dodává Merlin. "To také umožňuje pracovníkům ve výrobě prostřednictvím tabletů snadněji spolupracovat s technology v jiných odděleních."

„NOVO předchází komplikacím, jako kterou aplikaci si mám vybrat a používat, nebo dokonce aby vyhodnocovalo mezi více různými aplikacemi“, dodává Merlin. "Jakmile se jednou přihlásíte, veškeré předávání pracovních dat končí, což činí organizace a týmy mnohem výkonnějšími díky šíření technologických informací k těm, kdo je potřebují."

Pro více informací navštivte www.kennametal.com

Příklad 1 – Jak to funguje

NOVO může být použito mnoha intuitivními způsoby, od: "Potřebuji vrtat otvor o průměru 1“ do hloubky 1 ½", až po: "Potřebuji ½" karbidový vrták délky 5xD v jakosti KC7315." V prvním případě NOVO pomůže uživateli definovat vlastnosti obrábění, v tomto případě vrtání slepé díry, a hned potom vybere množinu produktů, které mohou udělat požadovanou práci, přičemž bere v úvahu omezující požadavky jako materiál, tolerance a sled obráběcích operací, a to jak pro jednotlivé nástroje, tak pro nástrojové sady. NOVO následně seřadí výsledky – na základě znalostních pravidel – aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům dané aplikace, zákazníkem definovaným pracovním podmínkám a uživatelským preferencím, poskytujíce tak mnohem užitečnější výrobní informace než jakýkoliv samotný on-line katalog, a to vše za zlomek času.

Ve druhém případě, pokud má již zákazník na mysli nějaký preferovaný nástroj i sortu, chytré filtry NOVO nejenže rychle vyberou produkty vhodné k provedení práce, NOVO také poskytne další volby, na jaké obrábění se položka hodí, jak ji sestavit a rovněž jak pracuje s vybraným řešením. Chytré filtry NOVO také zkrátí úlohu výběru VŠECH komponent řezného nástroje z hodin na minuty, přičemž uživatelé mají záruku, že seznam je úplný a správný.

V obou případech Tool Configurator v NOVO poskytne všechny CAD soubory a grafickou podporu pro všechny komponenty nástroje i jejich sestavu, což pro zákazníky představuje významnou úsporu času.

"NOVO myslí jako technolog," vysvětluje Thomas Long, vedoucí nově vytvořeného oddělení Virtual Machining RDE v Kennametalu. Pracuje od konečného produktu zpět k obráběcí strategii. Navíc každé číslo zakázky je spojeno s aplikačními daty sesbíranými od stovek odborníků na danou oblast a po desetiletí sbíranými zkušenostmi Kennametalu. K požadovanému číslu dílu rovněž obdržíte obrázky, sestavy, seznamy náhradních dílů, stejně jako informaci o vhodných břitových destičkách. NOVO nejenže v minutě vykoná, co dříve trvalo hodiny, ale vždy přinese optimalizované řešení podporované odbornými znalostmi Kennametalu.

Dokonce ještě více, nabídka Job Functionality v NOVO je cloudové úložiště spojené s uživatelem prostřednictvím unikátního ID, kde mohou být uloženy nástrojové sestavy pro budoucí použití, editace, kopírování a sdílení. Ty lze snadno stáhnout do standardních formátů reportů a zahrnují nástrojová, obchodní a rozměrová data i hmotnosti, rychlosti, posuvy, fotografie či CAD modely.

Příklad 2 – Překlenutí mezery v dovednostech

Výroba zažívá globální renesanci v rozvinutých i rozvojových ekonomikách na celém světě v nejvýznamnějších průmyslových odvětvích, jako je letecký a automobilový průmysl, energetika a další, která požadují stále nové a lepší výrobky. Dodavatelé výrobních technologií odpověděli počítačově řízenými obráběcími stroji, počítačovou podporou výroby a programování (CAD/CAM) a významným pokrokem v nástrojích. Přesto za tímto pozitivním výhledem leží významná bariéra ohrožující tento scénář: významně se rozšiřující mezera v dovednostech, jak starší pracovníci odcházejí na odpočinek a noví se neangažují ve výrobních profesích.

"Pro efektivnější překonání mezery v dovednostech potřebujeme pro naše zákazníky lepší způsob, jak poskytovat nasbírané znalosti Kennametalu," prohlašuje Francois Gau, viceprezident pro strategický marketing a nový obchodní rozvoj. "NOVO přivádí uživatele do komunity odborníků lépe než katalog – všechny naše stávající znalosti o výrobním procesu jsou rychle doručovány digitálním způsobem. Výsledek umožňuje uživatelům poskytnout správná řešení specificky přizpůsobená jejich operacím. NOVO řeší problémy, místo aby spravovalo data."

NOVO přivádí uživatele do komunity odborníků lépe než katalog tím, že poskytuje rychle všechny stávající znalosti technologie Kennametalu. Výsledek umožňuje uživatelům poskytnout správná řešení specificky přizpůsobená jejich operacím.

Kennametal Inc., technologický leader ve strojírenství, již vice než 75. let, přináší produktivitu zákazníkům hledajícím špičkový výkon v náročném prostředí. Společnost poskytuje inovativní produkty odolné proti opotřebení, aplikační inženýring a služby s podporou pokročilých materiálových věd, které slouží zákazníkům v 60 zemích napříč různorodými odvětvími od leteckého průmyslu, zemních prací, energetiky, průmyslové výroby, dopravy a infrastruktury. S přibližně 14.000 zaměstnanci a prodejem za téměř 3 miliardy dolarů společnost realizuje polovinu ze svého příjmu mimo severní Ameriku a celkově 40 % z inovací představila v uplynulých pěti letech. Uznávaný jako jedna z „World’s Most Ethical Companies“ (Ethisphere), „Outstanding Corporate Innovator“ (Product Development Management Association) a „America's Safest Companies“ (EHS Today) se zaměřením na 100% bezpečnost, Kennametal a jeho nadace investuje do technického vzdělávání, průmyslových technologií a materiálových věd pro naplnění slibu pokroku a ekonomické prosperity pro všechen lid. Pro více informací navštivte firemní webové stránky www.kennametal.com.

Říčany - Jažlovice
Zděbradská 56
251 01 Říčany - Jažlovice
Czeh Republic
Jan FENZ
Telefon: 0 800 900 840
Fax: 0 800 900 225
jan.fenz@kennametal.com
 
Kennametal Shared Services GmbH
Wehlauer Strasse 73
D-90766 Fuerth
Carsten GROMOLL
Telefon: +49 911 9735 557
Fax: +49 911 9735 551
carsten.gromoll@kennametal.com