Nový CNC soustruh GEORG na Útvaru Obrobna

Po dokončení základů pro CNC soustruh GEORG GWD 1550/8000/30 ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r. o., na Útvaru Obrobna, spolupráci s firmou STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s. r. o. pokračovaly v letošním roce práce na instalaci samotného soustruhu na výrobu inovovaných válců z materiálu HSS (KV5M), který dodala firma Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik z německého Kreuztalu. Tato investiční akce je spolu financována z operačního programu Evropské unie Podnikání a inovace (OPPI).

Pan Ladislav Slíva, Vedoucí Útvaru Obrobna podal přesný technický popis stroje a objasnil technologické možnosti soustruhu.

Velmi tuhá konstrukce stroje umožňuje obrábění široké škály materiálů. Hlavní přednosti tohoto soustruhu je jeho vysoká přesnost a tuhost. Na stroji lze odebrat velké množství materiálu v krátkém čase. Hloubka řezu dosahuje až 150 mm což umožňuje snížení průměru o 300 mm na jeden průjezd. Technologické možnosti stroje pokrývají velmi široké využití odjednoduchých ploch až po složité a velmi přesné tvarové plochy. Pro lepší představivost uvádím některá technická data, maximální délka obrobku je 8.000 mm, maximální průměr nad ložem a suportem je 1.600/1.550 mm, hmotnost obrobku 30 t. Ke zvýšení tuhosti stroje přispívá výraznou míro kompenzátor řezných sil, který vyrovnává osový tlak. Stroj je osazen lunetami 50–300 mm a 250– 600 mm, které rozšiřují základní technologické možnosti, např.vrtání, vnitřní obrábění a jiné. Příkon hlavního pohonu 152 kW je plynule regulovatelný ve dvou stupních 1–20–250 ot/min. Kroutící moment na I. převodový stupeň dosahuje 66.000 Nm. Hlavní ložisko má průměr 400/540 mm. Přestavení lunet a kompenzátoru řezných sil je zajištěno pneumatickým pohonem. Mazání vedení suportu v osach X aZ je hydrostatické. Olejová nádrž a čerpadla jsou zapuštěna a uzavřená pod podlahou. Soustruh je vybaven moderním řídicím systémem Sinumerik 840 D SL.

Měření je zajištěno pomocí systému měření délek Heidenhain a otočným snímačem absolutního měření, fotoelektrickým snímáním. K rozměrové kontrole obrobku slouží obrobková sonda, která měří průměry a délky. Hodnoty jsou automaticky přeneseny do paměti stroje a následně mohou být vytištěny jako rozměrový protokol. K samotnému obrábění slouží kazetový systém, který je upnut v lamelách o šířce 70 mm a 105 mm. Lamely mají 3 polohy pro zajištění lepší tuhosti při obrábění. Automatickým měřením nástrojů v suportu odpadá nutnost předběžného seřízení nástroje. Dopravník třísek má šířku 400 mm a délku 12 m. Celý proces obrábění je velice šetrný k životnímu prostředí. Obrábění probíhá suchou metodou, proto zde odpadá manipulace s chladícím médiem a jeho únik do okolí, tzv. rozprašováním. V neposlední řadě je třeba připomenout i problematickou likvidaci těchto látek. Na suportu stroje je umístěno výkonné odsávání prachu. Celkový tlak tohoto zařízení je 4.250 Pa, filtrační jednotka má plochu 9,6 m², sací výkon 100 m³/h. Podobné odsávání prachu bude nainstalováno i v třískové jámě pod dopravníkem třísek. Hladina hluku tohoto zařízení je menší než 80 dB.

www.vitkovickeslevarny.cz