Nový FeatureCAM 2013

Společnost Delcam oznámila vydání nové verze populárního CAM softwaru FeatureCAM, pro automatizované  cnc programování frézek, soustruhů a drátových řezaček. Nová verze byla oficiálně představena společností Delcam 10. září 2012 na veletrhu IMTS v Chicagu a na pár následujících řádcích si můžete přečíst o nejdůležitějších modifikacích, které se v tomto softwaru odehrály.

Všeobecná vylepšení
 • Nový FeatureCAM disponuje nástrojem, s jehož pomocí může programátor daleko jednodušeji vybírat více různých prvků v grafickém okně. Postačí pouze vybrat funkci "Vybrat tažením" a následně jen se stisknutým levým tlačítkem myši, pohybovat kurzorem v grafickém okně.
 • FeatureCAM má nyní nástroj pro jednodušší přepínání mezi světovými jazyky.
 • Podobně jako může být automaticky vypočítán polotovar ve tvaru kvádru, může být nyní automatický vypočítán i válcový polotovar (to vše na základě importovaných dat).
 • Pohodlnější práce s STL daty, s nimiž může být pracováno podobně jako se solid tělesy: mohou být použity jako upínky a funguje u nich možnost přichytávání (například při měření, přemísťování apod.)
 • Na přání uživatelů, je nyní rovněž možné zvětšit posuvník, který ovlivňuje rychlost simulace.
 • FeatureCAM také nyní umožňuje import dat z CAD programů Spatial's 3D InterOp R22 SP2 a NX 8 souborů.
Frézování 2D
 • Automatizovaná možnost vrtání frézování nyní umožňuje použít pokračující spirálu při dokončení frézou (V možnostech vrtání frézování postačí použít volbu: použít pokračující spirálu).
 • Nyní může být najednou upraveno více segmentů technologického prvku Dráha.
 • Nyní může být u technologického prvku Čelo, které slouží s použitím FeatureRecognition k obrábění jedné plochy, vybrána „Nová technologie“ pro specifikování kroku do boku.
Frézování 3D
 • Redukce schodů. Hlavní novinkou v modulu pro 3D Frézování je redukce schodů u hrubovacích operací. Pokud hrubujeme velkým průměrem nástroje a máme nastavený velký krok dolů, budou po hrubovací operaci zůstávat výrazné schody. V předchozích verzích bylo možné tyto schody redukovat dalšími do-hrubovacími operacemi. FeatureCAM 2013 tuto možnost pochopitelně stále podporuje, ale navíc přichází s řešením, které pomůže tyto schody redukovat při samotné hrubovací operaci. Tomuto řešení říkáme „Obrábění schodů“. Po aktivaci této funkce FeatureCAM 2013 provede výpočet řezu hrubování se zadaným krokem dolů a ihned poté redukci schodů, které po tomto řezu zbyly. Pro dráhy, které zabezpečují obrábění schodů, bude použit stejný nástroj jako pro dráhy hrubovací. Navíc obrábění schodů probíhá odspodu směrem vzhůru, což je mnohem efektivnější a také to umožňuje použít vyšší posuvy, protože se zmenšuje množství odebíraného materiálu. Výsledkem je zrychlení procesu hrubování, menší počet řezů hrubování a také odstranění většího množství materiálu ihned po hlavní hrubovací dráze.
 • Velice užitečnou novou možností je „Odstranění nebezpečných segmentů drah“. Díky této volbě, jsme schopni zabránit poškození nástroje u všech 3D operací. V případech, při kterých používáme plátkové frézy, jsou pro nás nebezpečné malé oblasti, kde se plátková fréza nedokáže pořádně rozjet, což má za následek její přehřívání a ve většině případů i zničení plátkové frézy. Nový FeatureCAM 2013 dokáže nástroji zabránit do takovýchto nebezpečných oblastí vjíždět. Tyto nebezpečné dráhy můžou být odstraněny jak z uzavřených oblastí [Kapsy, velké díry], tak i z otevřených oblastí [nejrůznější profily a výstupky]. Navíc FeatureCAM umožní procentuelně říci, jakým oblastem se má nástroj vyhnout a kde už je najetí frézy naopak bezpečné.
 • Strategie „Hladina Z“ nově umožňuje nástroji dokončení ploch ve směru nahoru.
 • Strategie „Strmé a rovinné“ nyní umožňuje pracovat s C-tolerancí (drsností povrchu).
 • Novou možností je definice a úprava nájezdových bodů i ve 3D frézování. Tato možnost je prozatím podporovaná ve strategiích: Hladiny Z, 3D spirála, strategie mezi 2 křivky, 5 osá hrana.
 • Při použití sériového modelu pro hrubovací a do-hrubovací operace je nyní možné vybrat konkrétní operaci, s jejíž pomocí lze specifikovat předešlou oblast frézování.
Frézování 5D polohování
 • Nyní může být specifikována pozitivní či negativní orientace (hlavy|stolu) pro jakoukoli operaci.
Plynulé 5D frézování
 • Podobně jako při 3 osém frézování, dokážeme i u 5 osých drah upravit nájezdové body.
 • Ve FeatureCAMu 2013 nalezneme nové strategie, které podporují 5 osá nastavení, jsou to strategie: Mezi 2 křivky, Zbytkové dokončení rohů, Dokončení tužkou.
 • Při zamezení kolize, nyní můžeme říci, nakolik dopředu se má FeatureCAM dívat po dalších překážkách. V případě potřeby se totiž nástroj nemusí vracet zpět, ale může zůstat vykloněný. Díky této nové funkci, FeatureCAM minimalizuje odklánění nástroje a získáváme tedy mnohem vyhlazenější dráhu. Tuto funkci ve FeatureCAMu nalezneme pod volbou „Vyhlazení“.
 • Novou funkcí je i vyhlazení rotačních os stroje pro získání plynulejšího obrábění a lepší kvality povrchu, díky nastavení Vyhlazení azimutu a elevace.
Soustružení
 • Možnost vytvoření křivky pomocí funkce rotací pro STL tělesa.
 • Potřebujete podepřít součástku protivřetenem či lunetou? Potřebujete jednoduše převzít součástku z hlavního vřetene do protivřetene? FeatureCAM má nyní velice jednoduchý a snadný nástroj, který nám s těmito nastaveními pomůže.
 • Nový průvodce importem, který vypadá a pracuje velice podobně jako v modulu pro frézování.
 • FeatureCAM dokáže rozpoznávat díry na modelech, které byly vytvořené v programu SolidWorks. K těmto nalezeným dírám, pak dokáže přiřadit správné nástroje pro jejich obrobení [SolidWorks musí být nainstalovaný na stejném PC, jako FeatureCAM].
Soustružení/Frézování
 • Jednoduché upravení polohy/úhlu nástrojové hlavy pro obrábění složitých tvarů a způsob jak jednoduše zabránit kolizi. To je nová možnost pro nastavení B osy na soustružnicko-frézovacích centrech.
Měření
 • Nový FeatureCAM obsahuje nové možnosti pro definici měřících cyklů.

Celkem bylo zavedeno / vylepšeno / opraveno přes 215 funkcí. Díky těmto modifikacím FeatureCAM potvrzuje roli velice rychlého a uživatelsky jednoduchého CAM softwaru pro SOUSTRUŽENÍ, FRÉZOVÁNÍ A ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ na světovém trhu.

www.delcam.cz