Nový ÖLFLEX® CLASSIC 110

Roku 1959 Oskar Lapp uvedl na trh první průmyslově vyráběný flexibilní a olejům odolný ovládací kabel s barevným značením žil - ÖLFLEX®, který se stal v průběhu následujících let základním stavebním kamenem pro vývoj širokého spektra kabelů pro různá specifická použití.

Za přímého následovníka tohoto vynálezu je možné označit základní řadu připojovacích a ovládacích kabelů ÖLFLEX® CLASSIC 100 a ÖLFLEX® CLASSIC 110. I tyto osvědčené kabely však podléhají neustálému vývoji a od původního vzoru se v některých detailech zásadně liší. Velkou proměnou v současné době prochází ovládací kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110, který byl v rámci jeho revitalizace vylepšen o další užitné vlastnosti, které jej kvalifikují pro ještě širší využití. Nová verze tohoto kabelu je odolná vůči olejům (dle normy DIN EN 50290-2-22, TM54) a vůči zkrutu, což je například podmínkou použití ve větrných elektrárnách WTG (TW0 & TW1).

Přitom je však nutné zmínit, že se torzní namáhání ve větrných elektrárnách výrazně liší od torzního namáhání například při použití v robotech. Pohyb v kruhovém spoji mezi gondolou a věží větrné elektrárny je pomalejší než vysoce dynamické procesy u robotů. I otáčení kabelu kolem jeho vlastní osy a rychlost tohoto otáčení jsou menší. Kromě toho je nový kabel vhodný v omezené míře i pro použití v energetických řetězech a pro příležitostné namáhání střídavým ohybem. Dále má nový ÖLFLEX® CLASSIC 110 v porovnání se svým předchůdcem rozšířený teplotní rozsah, který je nyní v rozmezí od –15 °C do 70 °C a při pevném uložení až do –40 °C. To umožňuje jeho instalaci a venkovní ukládání i v chladných zimních měsících, což může přispět k úspoře nákladů. Důvodem pro další vývoj této klasiky mezi flexibilními ovládacími kabely byl požadavek na co největší individualizaci ovládacích kabelů. Se 145 rozměry a až 100 žilami může kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 přesně splnit potřeby uživatelů z nejrůznějších odvětví i zemí.

Nový ÖLFLEX® CLASSIC 110 je jednou z řady dalších novinek, které nejenže odpovídají zvyšujícím se požadavkům zákazníků a jejich aplikací, ale svými vlastnostmi výrazně přispívá i ke zvyšování energetické efektivity.

www.lappgroup.cz